The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Bouwer, Hans (I)


printer-friendly view
Inventory #537
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 36, film 50
Date1607/07/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBouwer
Owner NameBouwer, Hans (I)
Life Dates1565 |d c. 1607
Marriage Date1603
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam and Narden
Introduction[The first part is missing] Postscript: Op huijden den derden julij 1607 heeft Doctor Melchior Bouwer die boucken van z. Hans Bouwer aen hem gelegateert ontfangen ... Aldus geinventariseert ... ter presentie van mij notaris. ...
CommentaryHans Bouwer (I) was 20 years old on 19 November 1585 when his mother Neel Hillebrantsdr., widow of Arent Bouwer, declared that her sons were Jasper, 27, Balthasar, 25, and Hans, 20. They acquired a house on the Warmoesstraat on this date (J.G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat?, 1968, p. 32/1). Helena Bouwer of R 27876 of Montias2 was his sister, as well as Maritge (of R 300 of Montias1). Lysbeth Bouwer of R 594 of Montias1 may also have been his sister. On Hans Bouwer II, the son of Hendrick Bouwer, who went bankrupt in 1611, see the NOTES to R 28879 of Montias2.
NotaryJacob Gysbertsz.
Art Value837 |t gulden
# of Items89
Montias1 #443
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van Arendt Bouwer and sijn huysvrouw f 40:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van Arendt Bouwer and sijn huysvrouw f 40:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] een doosken van ebbenhout mette contrefeijtsels van Hans Bouwer ende ... Overschie tot Utrecht
0002[b] [ANONYMOUS] een doosken van ebbenhout mette contrefeijtsels van Hans Bouwer ende ... Overschie tot Utrecht
0003 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een groote keucken van Pier met een lijst f. 40:--:--
0004 [ANONYMOUS] een Jeronimus met een lijst f. 10:--:--
0005[a] MANDER, KAREL VAN (I) twee rondekens het eene den armen duijvel het andere een landtschap van C. van der Mander f 16:--:--
0005[b] MANDER, KAREL VAN (I) twee rondekens het eene den armen duijvel het andere een landtschap van C. van der Mander f 16:--:--
0006 [ANONYMOUS] een Adam ende Eva met een lijst f 12:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] vier groote lantschappen op doeck geschildert f 30:--:-- [written twice, to indicate that the total price of the four landscapes was 60 gulden]
0007[b] [ANONYMOUS] vier groote lantschappen op doeck geschildert f 30:--:-- [written twice, to indicate that the total price of the four landscapes was 60 gulden]
0007[c] [ANONYMOUS] vier groote lantschappen op doeck geschildert f 30:--:-- [written twice, to indicate that the total price of the four landscapes was 60 gulden]
0007[d] [ANONYMOUS] vier groote lantschappen op doeck geschildert f 30:--:-- [written twice, to indicate that the total price of the four landscapes was 60 gulden]
0008 [ANONYMOUS] een groot ordeel met een vergulden lijst f 40:--:--
0009 [ANONYMOUS] een cruijs sonder lijst f 8:--:--
0010 [ANONYMOUS] een beleg van seeckere stadt met een vergulde lijst f 40:--:--
0011 [ANONYMOUS] een cruijsdrager met een vergulde lijst f 24:--:--
0012 [ANONYMOUS] een tempelken met een vergulde lijst f 30:--:--
0013 BLOEMAERT, ABRAHAM een ruijnken van Bloemaert met een bestichte [?] lijst f 16:--:--
0014 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een Bethlehem copie naer Pier sonder lijst f 18:--:--
0015 [ANONYMOUS] een jootsche troongen met een lijst f 4:--:--
0016 [ANONYMOUS] een cleijn bagijne bortgen f -: 6:--
0017 [ANONYMOUS] een cas met deuren sonder lijsten zijnde drye koningen f 24:--:--
0018[a] [ANONYMOUS] twee viercante stuckgens sonder lijsten getekent no.1 f 7:--:--
0018[b] [ANONYMOUS] twee viercante stuckgens sonder lijsten getekent no.1 f 7:--:--
0019 [ANONYMOUS] het wapen van Hans Bouwer sonder lijst f -:14:--
0020 [ANONYMOUS] een bloem roemer met een witte lijst f 15:--:--
0021 [ANONYMOUS] de thien geboden geschreven op franchijn met een witte lijst f 2:--:--
0022 [ANONYMOUS] een boere maeltijt waterverwe met een witte lijst f 15:--:--
0023 [ANONYMOUS] de stam van de graven van Habsburg in een rol lijst f 2:--:--
0024 [ANONYMOUS] een cleijn beeltgen vande vrouwe van Orlens f 1:--:--
0025 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een tafereel vande geboorte van Pier met de rechttafereeltgen daer bij behoorende f 50:--:--
0026[a] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) de contrefeijtsels van z. Arendt Bouwer ende zijn huysvrouw Pier vergulde lijsten f 60:--:--
0026[b] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) de contrefeijtsels van z. Arendt Bouwer ende zijn huysvrouw Pier vergulde lijsten f 60:--:--
0027 [ANONYMOUS] het contrefeijtsel van Hans Bouwer met vergulde lijst f 36:--:--
0028 [ANONYMOUS] een rondt gestoffeert lijsen f 6:--:--
0029 [ANONYMOUS] een St. Jan met een witte lijst f 6:--:--
0030 [ANONYMOUS] een predicatie van St. Jan met een witte lijst f 14:--:--
0031 [ANONYMOUS] een lieffde met een vergulde lijst f 24:--:--
0032 [ANONYMOUS] een Davidt met een witte lijst f 6:--:--
0033 [ANONYMOUS] een heliseus lantschap met een witte lijst f 6:--:--
0034[a] [ANONYMOUS] drie keysershoofden met vergulde lijsten f 8:--:--
0034[b] [ANONYMOUS] drie keysershoofden met vergulde lijsten f 8:--:--
0034[c] [ANONYMOUS] drie keysershoofden met vergulde lijsten f 8:--:--
0035 [ANONYMOUS] een armade van scheepgens van Damiaen met een witte lijst f 18:--:--
0036 [ANONYMOUS] twee boere troongens in een witte lijst f 4:--:--
0037 SAVERY, ROELANDT een rondt landtschapgen van Abraham met de engelen van Saverije in een swarte lijst f 10:--:--
0038 [ANONYMOUS] oudt Amsterdam met scheepgens een vergulde lijst f 12:--:--
0039 [ANONYMOUS] een gepaert met een witte lijst f 6:--:--
0040 [ANONYMOUS] een Jonas met scheepgens vergulde lijst f 10:--:--
0041 [ANONYMOUS] de triumph van David hoeckich zonder lijst f 1:--:--
0042[a] [ANONYMOUS] de vier getijden vant jaer in vier paneelen zonder lijsten f 36:--:--
0042[b] [ANONYMOUS] de vier getijden vant jaer in vier paneelen zonder lijsten f 36:--:--
0042[c] [ANONYMOUS] de vier getijden vant jaer in vier paneelen zonder lijsten f 36:--:--
0042[d] [ANONYMOUS] de vier getijden vant jaer in vier paneelen zonder lijsten f 36:--:--
0043 [ANONYMOUS] een engelsche groet met een vergulde lijst f 6:--:--
0044 [ANONYMOUS] een Marien beeldt met een vergulde lijst f 4:--:--
0045 [ANONYMOUS] die vijff wijse ende dwaese maechden met een vergulde lijst f 5:--:--
0046 [ANONYMOUS] Jacob ende Rebecca met een vergulde lijst f 4:--:--
0047 [ANONYMOUS] Christus ende Magdalena vergulde lijst f 4:--:--
0048[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Dirck Bouwer ende zijn huijsvrouwe met geschilderde lijsten [marginal note: Blijven int gemeen]
0048[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Dirck Bouwer ende zijn huijsvrouwe met geschilderde lijsten [marginal note: Blijven int gemeen]
0049 [ANONYMOUS] het contrefeijtsel van Hans Bouwer met een vergulde lijst [marginal note: blijft voor zijn kinderen]
0050 [ANONYMOUS] het contrefeijtsel van Balthazar Bouwer met een vergulde lijst [marginal note: blijft voor zijn kinderen]
0051 [ANONYMOUS] een Marien beeldtgen met een rondt vergulde lijst f 6:--:--
0052[a] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) drie ronde tronitgens met vergulde lijsten van Pier f 18:--:--
0052[b] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) drie ronde tronitgens met vergulde lijsten van Pier f 18:--:--
0052[c] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) drie ronde tronitgens met vergulde lijsten van Pier f 18:--:--
0053 GRIMMER, JACOB een landtschap van Grimmer met een witte lijst f 6:--:--
0054[a] [ANONYMOUS] drie berdtgens van zes heeren vander oorden f 6:--:--
0054[b] [ANONYMOUS] drie berdtgens van zes heeren vander oorden f 6:--:--
0054[c] [ANONYMOUS] drie berdtgens van zes heeren vander oorden f 6:--:--
0055 [ANONYMOUS] een landtschap met een berse jacht met een witte lijst f 12:--:--
0056 [ANONYMOUS] een geschreven thien geboden met een witte lijst f 1:--:--
0057 [ANONYMOUS] een gedruckte bloempot met een witte lijst f -:15:--
0058 [ANONYMOUS] een Ste. Stevens steningen met een witte lijst f 6:--:--
0059 [ANONYMOUS] een herte jacht met een witte lijst f 12:--:--
0060 [ANONYMOUS] een cleijn Bethlehem met een witte lijst f 3:--:--
0061 [ANONYMOUS] een bruijdt met de moer met een lachende [meijsje ?] witte lijst f -:15:--
0062[a] [ANONYMOUS] een drie coningen [written underneath:] presentatie Marien met witten lijsten f 9:--:--
0062[b] [ANONYMOUS] een drie coningen [written underneath:] presentatie Marien met witten lijsten f 9:--:--
0063 [ANONYMOUS] drie Maryen met een witte lijst f 10:--:--
0064[a] [ANONYMOUS] drie caerten met lijsten f 3:--:--
0064[b] [ANONYMOUS] drie caerten met lijsten f 3:--:--
0064[c] [ANONYMOUS] drie caerten met lijsten f 3:--:--
0065[a] [ANONYMOUS] twe landtschapgens met swarte lijsten f 4:10:--
0065[b] [ANONYMOUS] twe landtschapgens met swarte lijsten f 4:10:--
0066 [ANONYMOUS] [een spiegeltgen ende] landtschapgen in een ijvoire doosgen
0067 [ANONYMOUS] een oudt frens bethleem f 1:--:--