The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hendricxdr., Maria


printer-friendly view
Inventory #538
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 36 film 50
Date1607/06/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposePerhaps in anticipation of the testator's death
Family NameHendricxdr.
Owner NameHendricxdr., Maria
Owner Noteswidow of Gerrit Jansz. Coesvelt
Life Dates? |d 1578 |n Coesvelt; ? |d 1608/01/12
OccupationMerchant (largescale) |a Grain
ResidenceIn het Coesvelt on the O.Z. Voorburgwal in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionCompareerde voor mij Maria Hendricxdr. weduwe wijlen Gerrit Jansz. Coesvelt porteresse deser stadt ende verclaerde hoe zij omme zeckere oorsacken ... haer tot sulcx moverende geresolveert was in presentie vande onderges. haer bloedt vrunden mitsgaders ten overstaen vand den E. Philips Cornelisz., Ellerdt Boelensz. ende Claes Reijniersz. als geordonneerde executeurs van haere testamente (die... bijden heeren weesmeesteren ... daertoe oock waren geauthoriseert blijckende bijde acte daervan zijnde in date 19 junij anno 1607) te doen maecken perfecte inventaris van allen den goederen die zij comparante tegenwoordich is besittende. Postscript: Actum ten Amsterdam ... ten huyse van de voors. Marie Hendricksdr. ... den xxii juni xvi C zeven ....
CommentaryGerrit Jansz. Coesvelt was chosen a member of the Amsterdam Raed in 1578. He was a grain merchant living on the O.Z. Voorburgwal in het Coesvelt, next to de Pot. He married Marij Hendrick Pouwelszoonsdr., the daughter of Henrick Pouwelsz. and Stijn Allertsdr. Boelens. He was a church master (O.K.) in 1559 and 1578. He was buried on 27 September 1578, she, on 12 January 1608 (Elias, Vroedschap, p. 25). Ellerdt Boelensz., who was one of the executors of Mary Hendricks's testament, was probably her grandfather. For the sale of Mary Hendricks's goods after her death, see INVNO 761 and the TEXT of R 934 of Montias1. Claes Reyniersz., another executor of the testament of Mary Hendricks, was the indiviudal person who received the net proceeds of the sale of 18 April 1608. On 13 November 1619, Dirck Claesz. Schepel (probably of R 30126 of Montias2) and Jan Jansz. Coninck, as executors of the testament of Claes Reyniersz., declared that the children of Hendrick Boelisz., procureur, were entitled to a sum of 3,000 f. by legacy from Claes Reyniersz. and 1,200 f. from Claes Andriesz. (WK 5073/789).
NotaryJacob Gysbertsz.
# of Items13
Montias1 #444
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Maria Hendricxdr. ende Gerrit Jansz. Coesfelt
0001[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Maria Hendricxdr. ende Gerrit Jansz. Coesfelt
0002 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een triumph
0003 [ANONYMOUS] een schilderije vant vroutgen in overspel zynde waterveruw
0004[a] [ANONYMOUS] 3 oude kaerten
0004[b] [ANONYMOUS] 3 oude kaerten
0004[c] [ANONYMOUS] 3 oude kaerten
0005 [ANONYMOUS] een bordt van de thien geboden
0006[a] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) twee langwerpiche stucken schilderye van Lange Pier
0006[b] AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) twee langwerpiche stucken schilderye van Lange Pier
0007 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van de publikaen
0008 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van de verlooren soon
0009 [ANONYMOUS] een stuck schilderye zynde een Jeronijmes