The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Graeuw, Andries de (de oude)


printer-friendly view
Inventory #6820
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/968
Date1617/01/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeassessment of death inventory
Family NameGraeuw
Owner NameGraeuw, Andries de (de oude)
Marriage Date1600/04/?
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende meubelen huijsraet schilderijen silver ende verguldewerck in den sterffhuyse van wijlen Andries de Grauwe sal. ... die Barbara Jacobs ende Reijm Thijsen gesworene uijtdraegsters, mitsgaders Alexander van der Hoeven goutsmith ende Guilliame Basse met Abraham Verwer schilders respective volgende hare verclaringe sinceerlijck getaxeert sijn ten prijse hiernae volgende... Hiernae volgen de schilderijen die getaxeert ende gepriseert syn by Guilliam Bassee ende Abraham Verwer schilders. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ter requisitie van Clara van Dalen weduwe van wijlen de voorn. Andries de Grauwe misgaders Adriaen Bourmans ende Joost de Boisot als testamenteurs van de uijterste willen van den selven Andries de Grauwe ... By my Sybrant Cornelisz. openbaer notaris ... de uijterste wille van den selven Andries de Grauwe... By my in Amsterdam den xxxen ende xxxi january mitsgaders eersten ende tweeden february anno xvi C seventien. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ter requisitie van Clara van Dalen, weduwe van wijlen de voor. Andries de Grauwe, mitsgaders Adriaen Boormans ende Joos de Boisot als testamenteurs van de uijterste wille van den selven Andries de Grauwe. By my Sybrant Cornelisz. openb. Not. 't Amsterdam den xxx ende xxxi january ende tweeden february anno xvi C seventien.
CommentaryOn Andries de Graeuw (or Grauwe), see the text of R 582 in Montias1. De Graeuw's widow, Clara van Dalen, cited in the INTRO, was the daughter of Floris van Dalen of R 21369 of Montias2. Jacques Verspreet, also cited in the INTRO, was married to Maria van Dalen who may have been Clara's sister (see R 25596 of Montias2). Adriaen Bourmans (probably I cited in the NOTES to 27304) was the testamentary executive of the late Andries de Graeuw. There is a problem in identifying Guilliam Basse who, together with Abraham Verwer (of R 27531) who estimated the paintings. Guilliam Basse I was a dyer (R 31003 of Montias2), while the printmaker William Basse II was only four years old at the time of the sale. Jan Basse I was the father of the painter (and probably art dealer) Jan Basse II and of Guilliam Basse I. The painter referred to here as Guilliam Basse may have been a brother of Jan Basse I. Note that the auction sale comprised only 16 of the paintings that had been assessed in the present inventory. The records of the auction sale are reproduced in INVNO 682 of Montias2.
NotarySybrand Cornelisz.
AppraiserGuilliam (Willem) Basse(e) and Abraham Verwer
Art Value821 |d
# of Items56
Montias1 #593
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] Eerstelyck een stuck schilderye wesende een Bacchus feest op 60 f.
0002 [ANONYMOUS] noch een schilderye van de vier Evangelisten voor de schoorsteen op de Groote Camer 72 f.
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderye op de Beste Camer van Susanna 48 f.
0004 [ANONYMOUS] noch een groote schilderye van de kersnacht getauxeert 66 f.
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderye wesende een Maria beelt mettet kindeken 36 f.
0006 [ANONYMOUS] noch een mans tronie 10 f.
0007 [ANONYMOUS] noch een tronie van Mercurius 10 f.
0008[a] [ANONYMOUS] noch twee rondeltgens op 6 f.
0008[b] [ANONYMOUS] noch twee rondeltgens op 6 f.
0009 MOMPER, JOOS DE noch een stuxcken schilderye van Mompert op 7 f.
0010 VRIES, HANS VREDEMAN DE een Tempel van Pauls de Vries 66 f.
0011 [ANONYMOUS] noch een schilderye wesende een lantschap van Emaus op 60 f.
0012 [ANONYMOUS] noch een schilderye wesende de opweckinge Lazari van den dooden 36 f.
0013 [ANONYMOUS] noch een schilderye wesende de boetveerdicheyt in den rou 30 f.
0014 [ANONYMOUS] noch een viercant stuckgen schilderye van Danae op 18 f.
0015 [ANONYMOUS] noch een viercant stuckgen schilderye van Venus ende Vulcanus 18 f.
0016 [ANONYMOUS] noch een viercant stuck schilderye wesende een Marienbeelt mettet kindeken 30 f.
0017 [ANONYMOUS] noch een viercant stuckgen schilderye wesende St. Jans predicatie 20 f.
0018 [ANONYMOUS] een schilderye van de geboorte Jesu Christi 8 f.
0019 [ANONYMOUS] een schilderye van een boere bruyt ende bruydegom 24 f.
0020 [ANONYMOUS] een schilderye van een bloempot 20 f.
0021 GRIMMER, JACOB een lantschap wesende een copie nae Grimmer 12 f.
0022[a] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0022[b] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0022[c] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0022[d] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0022[e] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0022[f] BRUEGEL ses rondelen copien van Breugel 't stuck drye gulden achtien stuivers 18 f.
0023 [ANONYMOUS] noch een vrouwe tronie 10 f.
0024 [ANONYMOUS] noch een mans tronie 10 f.
0025 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een Turxse vrou 8 f.
0026 [ANONYMOUS] noch een conterfeytsel van 't casteel Rammekens 6 f.
0027 [ANONYMOUS] noch een cleyn rondeecken van de lieffde 6 f.
0028[a] [ANONYMOUS] noch vier stucken schilderye wesende de vier elementen 't stuck op vier en twintich guldens tsamen 96 f.
0028[b] [ANONYMOUS] noch vier stucken schilderye wesende de vier elementen 't stuck op vier en twintich guldens tsamen 96 f.
0028[c] [ANONYMOUS] noch vier stucken schilderye wesende de vier elementen 't stuck op vier en twintich guldens tsamen 96 f.
0028[d] [ANONYMOUS] noch vier stucken schilderye wesende de vier elementen 't stuck op vier en twintich guldens tsamen 96 f.
0029 [ANONYMOUS] een bloempot 2 f.
0030 [ANONYMOUS] een schilderye van den sayer 4 f.
0031 [ANONYMOUS] een schilderye van een bancket 10 f.