The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Soop, Floris


printer-friendly view
Inventory #315
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNo. 1915, fol. 743-776, film 2129
Date1657/05/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory drawn up at request of Willem and Hendrick Schrijver and Johan Boreel
Family NameSoop
Owner NameSoop, Floris
Life Dates1604 |d 1657
OccupationManufacturer |a Glass
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Floris Soop soo ende sulcx die bij hem nagelaten ende in zijn sterffhuys bevonden zijn. Gemaeckt op't versoecke ende overstaen vande herren Willem ende Hendrick Schrijver, mitsgaders de heer Johan Boreel, ambassadeur van wegens deser staet aende croon Franckrijck, ende de heer Jeronimus Ranst, als vanden Ed. Gerechte deser stede ... geobtineert hebbende appoinctement van authorisatie verlent op seker request aende gemelte gerecht gepresenteert ende overgelevert, in dato den darden deser maend maij xvi zevenenfijftich [in presentie van] Hendrick Tieboel ende Willem vande Poel [als ...] getuijgen.
CommentaryThe inventory of Willem Scriverius (the above-named Schrijver), dated 26 October 1661, cited in Bredius, K√ľnstler-inventare, vol. 1, p. 216, apparently contained a number of the paintings listed in the present inventory. Note that Jan Heijndrixsz. Soop (Floris's father) was the son of the dairy merchant Heijndrick Pietersz. Schrijver. Already in 1612, according to an act dated 5 August, Jan Hendricx Soop was managing the glass house of the city on Kloverniersburgwal (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven 78(1933), p. 11). In 1614, he contributed lamps, apparently for a chandelier, included in the gift of the States General to the Sultan of Constantinople (Oud Holland 1(1883), p. 183). Jan Hendricx Soop was a Remonstrant. According to Wagenaar (Amsterdam, vol.3, p.499), Carel Leendarsz. and Jan Willemsz. Bogaert, who were vroom Calvinists (hardline) objected to the naming of Jan Hendricx Soop as captain of the Nieuwe Wendelen of the Amsterdam militia. There were portraits of Daniel, Mary, and Pieter Mathijsz. Schrijver in the present inventory (R 8552, R 8565, and R 8568 of Montias2). Pieter Mathijsz. Schrijver was a former alderman of Amsterdam and a Remonstrant, as was the (entire ?) family Schrijver. Jeronimus Ranst, cited in the INTRO, was named guardian over the children of Gommer Spranger of R 31375 on 25 November 1640 (WK 5073/789). For an inventory of goods he obtained in compensation for a debt, see INVNO 1334. Floris Soop, who lived from 1604 to 1657, was a director of the Amsterdam Schouwburg from 1638 to 1640. He was said to be a poet as well as a glass manufacturer (Jaarboek Amstelodamum 72(1981), p. 41). His portrait, as standard bearer, was painted by Rembrandt, perhaps in 1654 (see R 8663 of Montias2).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items166
Montias1 #754
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije van de geboorte Christi
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Daniel Schrijver [crossed out: oude Jan Soop]
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van Adam ende Eva
0005 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltje van een out man
0006 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen van een zeetje ende berchje
0007[a] [ANONYMOUS] twee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
0007[b] [ANONYMOUS] twee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
0008 [ANONYMOUS] een landtschap van een wilt swijn
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Marry Schrijvers
0010 [ANONYMOUS] een teeckeninxken mette pen, sijnde een ruyntje
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een koocken
0012[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
0012[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van een vos
0014 VROOM, HENDRICK een schilderij van een zee van den ouden Vroom
0015 [ANONYMOUS] een landtschapje
0016 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van een slapende vrou
0017 [ANONYMOUS] een grimmende tronie
0018 [ANONYMOUS] een boereverstoringh sonder lijst
0019 [ANONYMOUS] een lantschapje met een eken lijst
0020 [ANONYMOUS] een out schilderije van een harder
0021 [ANONYMOUS] de caert van de hoffstede Crachtwijck
0022 [ANONYMOUS] een schilderije van een brant ende 2 naeckte beelden
0023 [ANONYMOUS] een bortje van 't wapen van Haarlem
0024 [ANONYMOUS] een schilderije van Anna Maria Mostart
0025 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van Johannes Mostart
0026 [ANONYMOUS] een out schilderije van schepen
0027 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een doodt kint
0028 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een vrouspersoon
0029 [ANONYMOUS] noch een schilderij daerin een coningin
0030 [ANONYMOUS] een schilderij van Elias
0031 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een oude vrou
0032[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van man ende vrouw
0032[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van man ende vrouw
0033 [ANONYMOUS] een albastert taffereeltje
0034 [ANONYMOUS] een blompotje met een eken lijst
0035 [ANONYMOUS] een zeetgen [corrected from: zeepgen]
0036 [ANONYMOUS] een schilderij van twee naecte personen
0037 [ANONYMOUS] een schilderij van de sondvloet
0038 [ANONYMOUS] een lantschapgen daerin twee beelden
0039 [ANONYMOUS] een craemvrou ende kindt in een swarte lijst
0040 [ANONYMOUS] een out schilderijtgen
0041 [ANONYMOUS] een schilderij van een naecte Venis
0042 [ANONYMOUS] noch een [schilderij] van Neptunus
0043 [ANONYMOUS] een [schilderij] van Bachus
0044 [ANONYMOUS] noch een [schilderij] van Neptunus
0045 [ANONYMOUS] een [schilderij] van Europa
0046 [ANONYMOUS] een [schilderij]van een paerdt in de lucht
0047 [ANONYMOUS] een schilderitgen van 2 miloenen
0048 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van Amsterdam
0049 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een stadt
0050 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een ontbijt
0051 [ANONYMOUS] een [schilderijtgen] van Keijser Carel
0052 [ANONYMOUS] een schilderije van Christus
0053 [ANONYMOUS] een schilderij van Abrahams offerhanden
0054 [ANONYMOUS] een schilderij van musyck
0055 [ANONYMOUS] een zeedje
0056 [ANONYMOUS] een van een brandt
0057 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Floris Zoop
0058[a] [ANONYMOUS] 2 tekeninxkens van een man ende vrou
0058[b] [ANONYMOUS] 2 teckeninxkens van een man en vrou
0059 [ANONYMOUS] een schilderijtgen daer men pannecoecken backt
0060 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een out hooft
0061 [ANONYMOUS] een schilderije van de lieffde
0062[a] [ANONYMOUS] twee lantschapgens met ronde lijstgens
0062[b] [ANONYMOUS] twee lantschapgens met ronde lijstgens
0063[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee teckeninxkens met pen gedaen, van Pr. Quast gedaen
0063[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee teckeninxkens met pen gedaen, van Pr. Quast gedaen
0064 [ANONYMOUS] een karsnachje
0065[a] [ANONYMOUS] twee viercante schilderijtgens sijnde lantschapgens met eken ingeleijde lijstgens
0065[b] [ANONYMOUS] twee viercante schilderijtgens sijnde lantschapgens met eken ingeleijde lijstgens
0066 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Saul
0067 [ANONYMOUS] een van een doot kindt
0068 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een mans persoon
0069[a] [ANONYMOUS] twee langwerpige schilderijtgen
0069[b] [ANONYMOUS] twee langwerpige schilderijtgen
0070 [ANONYMOUS] een schilderij van een naeckte man, vrou ende engel
0071 [ANONYMOUS] een rondt schilderijtgen
0072 [ANONYMOUS] een langwerpigh schilderijtgen
0073 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een sinjoir
0074 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een jouffrou
0075 [ANONYMOUS] een Italiaens stuckje
0076 [ANONYMOUS] een schilderijtgen daerin een huys
0077[a] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0077[b] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0077[c] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0077[d] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0077[e] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0077[f] [ANONYMOUS] zes bortgens met schryffgens
0078[a] [ANONYMOUS] 4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
0078[b] [ANONYMOUS] 4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
0078[c] [ANONYMOUS] 4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
0078[c] [ANONYMOUS] 4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
0078[d] [ANONYMOUS] 4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
0079 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van harders, in een doosgen
0080 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltgens in een rontje
0081 [ANONYMOUS] een schilderije van een doot kint
0082 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van een ontbijt
0083 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van een tempeltje
0084 [ANONYMOUS] een landschap
0085 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van een swan ende ander gediert
0086 [ANONYMOUS] een schilderij van een met een kaert ende een ticktackbort
0087 [ANONYMOUS] een schilderij van Adam ende Eva
0088[a] [ANONYMOUS] twee landtschapgens in ronde lijstgens
0088[b] [ANONYMOUS] twee landtschapgens in ronde lijstgens
0089 [ANONYMOUS] een ontbijtjen met een fiool de gamba
0090 [ANONYMOUS] een wintertje
0091 [ANONYMOUS] een perspectieff met een bruyloft
0092 [ANONYMOUS] een landtschap met verscheijden beelden
0093 [ANONYMOUS] een manstronie mette pen gedaen
0094 [ANONYMOUS] een ovael schilderije
0095 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen
0096 [ANONYMOUS] noch een lantschapgen mette pen gedaen
0097[a] QUAST, PIETER JANSZ. 5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
0097[b] QUAST, PIETER JANSZ. 5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
0097[c] QUAST, PIETER JANSZ. 5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
0097[d] QUAST, PIETER JANSZ. 5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
0097[e] QUAST, PIETER JANSZ. 5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
0098 [ANONYMOUS] een wintertje op een copere plaet
0099 [ANONYMOUS] een schilderitgen van Sinte Marten
0100 [ANONYMOUS] een lantschapgen van de stadt Haarlem
0101 [ANONYMOUS] noch een out landtschapgen
0102 [ANONYMOUS] noch een van horentjes
0103 [ANONYMOUS] een dito van naeckte beelden
0104 [ANONYMOUS] een dito van een limoen ende roemer wijn
0105[a] QUAST, PIETER JANSZ. noch 4 teckeninxkens van Quast
0105[b] QUAST, PIETER JANSZ. noch 4 teckeninxkens van Quast
0105[c] QUAST, PIETER JANSZ. noch 4 teckeninxkens van Quast
0105[d] QUAST, PIETER JANSZ. noch 4 teckeninxkens van Quast
0105[e] QUAST, PIETER JANSZ. noch 4 teckeninxkens van Quast
0106 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een pekelharingh
0107 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een zeetgen
0108 [ANONYMOUS] noch een dito [zeetgen] cleyner
0109 [ANONYMOUS] een boergeselschapgen
0110 [ANONYMOUS] 't Conterfeijtsel van den ouden capiteijn Jan Soop
0111 [ANONYMOUS] idem [conterfeijtsel] van Jan Soop
0112 [ANONYMOUS] idem van Floris Soop
0113 [ANONYMOUS] idem [conterfeijtsel] van Pieter Soop
0114 REMBRANDT VAN RIJN idem noch [conterfeijtsel] van Floris Soop soo groot als het leven
0115 [ANONYMOUS] een perspectyff van een kerck
0116[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens met ronde lijstgens
0116[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens met ronde lijstgens
0117 [ANONYMOUS] een schilderij van druyven met een roemer wijn
0118 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] lantschapgen
0119 [ANONYMOUS] een van soldaten ende crijsgeselschap
0120 [ANONYMOUS] een grote schilderije vande uytbeeldinge daer Cristus de cleijne kinderen tot hem roept
0121 [ANONYMOUS] een naecte Venus op een schulp
0122 [ANONYMOUS] een schilderije van een geselschap van jonckers ende joffers
0123 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] landschapgen
0124 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Capiteijn Soop met een hondt
0125 [ANONYMOUS] een bort van drie naecte beelden
0126 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Annetge Abrahams
0127 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een carweijtgen
0128 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een ontbeijten
0129 SEGHERS, HERCULES een landtschap van Harcules Zegers
0130 [ANONYMOUS] een cleijn bortgen van de brant van Troyen
0131 [ANONYMOUS] een dito [cleijn bortgen] van een oude bestevader
0132 VONCK, ELIAS een dito [bortgen van een haes ende vogels van Vonck
0133 [ANONYMOUS] een lanckwerpich zeetgen
0134 [ANONYMOUS] een t(r)onitgen met een dootshooffgen
0135 [ANONYMOUS] een lantschapgen
0136 [ANONYMOUS] 2 musyckges
0137 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een schilderij sijnde een lantschap van Jan van Goyen
0138 [ANONYMOUS] een print van de Vrede van Munster
0139 [ANONYMOUS] (een plat koffertje met brieven, papieren), kaerten ende tekeningen raeckende de hoffstede Crachtwijck