The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schein, Laurens


printer-friendly view
Inventory #1136
Call NumberNA 563A, fol. 26 and foll.
Date1632/07/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family NameSchein
Owner NameSchein, Laurens
Life Dates1605 |d ?
Marriage Date1627/04/01
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Textiles
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionInventaris van den imboel ende huysraet toebehorende Laurens Schein beschreven door my Jacob Westfrisius Not. Pub. op requisitie van den selven Lambert (sic) Schein en de curateurs van de nagelaten boedel van Mathijs van Elen, het alles sonder perversie van de requiranten ... synde den selven boel bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ten overstaen van den voorn. Lauwerens Schein, Sr. Jan Steur, Nicolaes Cocquis, Ghisbert van Waerlen and Willem Jansen waghdrager opten 24 julij 1632.
CommentaryOn 1 April 1627, Laurens Schein (signs Lauwerens Schijn), from Acken, 22, ironmonger, living in the Warmoesstraat, was betrothed to Josina Halsthont, from The Hague (DTB 432/118). Laurens Schein, who was Lutheran, signed the Remonstrant petition of 1628. Even though he gave his occupation as ironmonger when he was betrothed in 1627, the present inventory, which contained canvas, English damast, silk and other textiles, suggests that he had become a textile merchant. on 8 November 1633, he was living in Haarlem, when he promised to deliver a painting called Gevecht potten (the battle of the pots) for 50 f. (Bredius in Oud Holland 11(1893), p. 96, no archival source cited). This painting may be identical with Gevecht boeren (lot 0012 in the present inventory).
NotaryJ. Westfrisius
# of Items62
Montias1 #1031
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildereij voor de schoorsteen van een zeilagie van schepen
see details...
0002 [ANONYMOUS] een schildereij vant vroutgen aen de putte
see details...
0003[a] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lijste
see details...
0003[b] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lyst
see details...
0003[c] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lyst
see details...
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] met een ebben lyst van een tick tack spel
see details...
0005[a] [ANONYMOUS] twee schildereijen van de Prins ende Princesse van Orangien
see details...
0005[b] [ANONYMOUS] twee schildereijen van de Prins ende Princesse van Orangien
see details...
0006[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] geschilderde tronien
see details...
0006[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] geschilderde tronien
see details...
0007 [ANONYMOUS] een blompotge dito in een swart ebben lijste
see details...
0008 [ANONYMOUS] een stuck dito van de princen te peerdt mette penne gemaeckt
see details...
0009[b] [ANONYMOUS] 2 dito [stucken] luyten speelen elck van 2 personen in een swarte dito [ebben] lyste
see details...
0010 [ANONYMOUS] een dito [stuck] klein landtschappien in dito [ebben] lyste
see details...
0011 [ANONYMOUS] een stuck een perspective in ebben lyste
see details...
0012 [ANONYMOUS] een dito [stuck] gevecht van boeren sonder lyste
see details...
0013 [ANONYMOUS] een klein stuckie van een man [crossed out: fl..] die opte stoel sit en fleit
see details...
0014 [ANONYMOUS] een groot stuck dito perspective in een swart ebben lyste
see details...
0015 [ANONYMOUS] een middelbaer stuck dito [perspective]
see details...
0016 [ANONYMOUS] een klein ontbijtentien van een peeckel heringh met een glas etc. ende een kanne
see details...
0017 [ANONYMOUS] noch een middelbaer stuck van perspective in een ebben lijste
see details...
0018 [ANONYMOUS] een boerendans in een witte lijste
see details...
0019 [ANONYMOUS] een bancketien van een pastey ende een bostertgen met een schruyff en een glas
see details...
0020 [ANONYMOUS] een stuck van een mantien met druijven
see details...
0021[a] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[b] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[c] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[d] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[e] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[f] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[g] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[h] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[i] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[j] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[k] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[l] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[m] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[n] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0021[o] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
see details...
0022 [ANONYMOUS] een klein lantschapien
see details...
0023 [ANONYMOUS] een klein stuckien daer een juffrouw opte luyt speelt met een s[igno]r
see details...
0024 [ANONYMOUS] een klein stuckien van 2 bocken in een ebben lyste
see details...
0025 [ANONYMOUS] een klein wintertgen met dito [ebben] lyste
see details...
0026[a] [ANONYMOUS] 2 vogelties op pampyr
see details...
0026[b] [ANONYMOUS] 2 vogelties op pampyr
see details...
0027 [ANONYMOUS] een klein landtschapien mette pen op pampyr
see details...
0028 [ANONYMOUS] een mantien met appelen ende druijven in een slechte swarte lijste
see details...
0029 [ANONYMOUS] een klein conterfeijtseltgen in een swarte ebben lijste
see details...
0030 [ANONYMOUS] een pas caerte in een swarte lijste
see details...
0031 [ANONYMOUS] een stuck schildereij van een onweer
see details...
0032 [ANONYMOUS] een schilderej in een vergulde lijste van 2 personagien daer de vrou opte luijte speelt
see details...
0033 [ANONYMOUS] een Erasmus in een ronde lyste
see details...
0034 [ANONYMOUS] een Italiaens landtschaptien in een ebben lijste
see details...
0035 [ANONYMOUS] een lantschapien in een ovael
see details...
0036 [ANONYMOUS] een klein dito [lantschapien ?] van Pothipahr
see details...
0037 [ANONYMOUS] een klein rondeken van Lot
see details...
0038 [ANONYMOUS] een klein vierkant landtschapie
see details...
0039 [ANONYMOUS] een klein scheepien in een slechte swarte lijste
see details...
0040 [ANONYMOUS] een klein bancquetien dito in een rondieltgen
see details...
0041 [ANONYMOUS] [crossed out: noch] een klein onweertgen in een slechte swarte lijste met een vergulde streep
see details...
0042 [ANONYMOUS] een lantschapien van een persiaen ende een soldaet in een platte lijste
see details...
0043 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Louwers Schein
see details...