The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Meynertsz., Abraham


printer-friendly view
Inventory #1146
Call NumberWK 5073/968
Date1623/07/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposedeath inventory
Family NameMeynertsz.
Owner NameMeynertsz., Abraham
Owner Notesand his wife Erckgen Sacharias
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceIn de Calverstraet op de hoeck van de (St. Lucjens) steech in Amsterdam
IntroductionStaet en iventaris van alle de goederen nagelaten by Abraham Meynertsz. backer ende Erckgen Sacharias syn huysvrou mettet doot ontruymt nagelate in haren woonhuys ende erve staende in de Calverstraet op de hoeck van de [St. Cecilien]steech ten behoeve van hare kinderen ende erffgenamen, begonnen den 3e july ende naervolgende dagen. Postscript: Aldus geeyndicht den 10 julij 1623 ten overstaen van Daniel Woutersz. den oom van de kinderen, mitsgaders Anne Gerrits de behoude moeye van de kinderen.
CommentaryOn Abraham Meynertsz. and Erckgen Zacharias, see the TEXT of R 549 of INVNO 650.
# of Items54
Montias1 #1040
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderye van Joseph
0002 [ANONYMOUS] 1 copere bortge daerop geschildert een man
0003[a] [ANONYMOUS] 2 rondeel schilderijen
0003[b] [ANONYMOUS] 2 rondeel schilderijen
0004 [ANONYMOUS] 1 schilderye van Laserus
0005 [ANONYMOUS] 1 schilderye van de liefde
0006[a] [ANONYMOUS] 3 rondeel schilderytgens
0006[b] [ANONYMOUS] 3 rondeel schilderytgens
0006[c] [ANONYMOUS] 3 rondeel schilderytgens
0007[a] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0007[b] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0007[c] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0007[d] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0007[e] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0007[f] [ANONYMOUS] 6 schilderytgens
0008 [ANONYMOUS] 1 lijst
0009 [ANONYMOUS] 1 schiderye van Joseph
0010 [ANONYMOUS] 1 schidery van den overleden broeder
0011 [ANONYMOUS] 1 schiderye van de bootschap van Maria
0012 [ANONYMOUS] 1 vreemt schilderytge
0013 [ANONYMOUS] 1 ijshontge geschildert
0014 [ANONYMOUS] 1 schilderye van een boer ende boerin
0015[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen een van den overleden ende d'ander van syn huysvrou
0015[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen een van den overleden ende d'ander van syn huysvrou
0016 [ANONYMOUS] 1 alabastert paertge
0017 [ANONYMOUS] 1 schiderye van Johannes de Doper
0018 [ANONYMOUS] noch een schiderye van Johannes de Doper
0019 [ANONYMOUS] 1 schiderye van de drie coningen
0020 [ANONYMOUS] noch 1 schilderye van Joseph
0021 [ANONYMOUS] noch 1 schilderye van Johannes
0022 [ANONYMOUS] een schilderye van David
0023 [ANONYMOUS] een houte St. Joris verguld
0024 [ANONYMOUS] 't geloof van den [?] lieffde ende hoop vergult
0025[a] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[b] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[c] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[d] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[e] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[f] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[g] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0025[h] [ANONYMOUS] 8 printen met lystgens
0026 [ANONYMOUS] 1 geschildert keucken
0027 [ANONYMOUS] 1 schiderye van Abrahams offerhande
0028 [ANONYMOUS] 1 schiderye van Christus gecruijsinge
0029 [ANONYMOUS] 1 schiderye van de verloren soon
0030 [ANONYMOUS] 1 schilderye van den overleden
0031 [ANONYMOUS] 1 schilderye van den overledens huysvrou
0032 [ANONYMOUS] 1 lanckwerpich schilderytge hangende voor de schoorsteen van Jephta
0033[a] [ANONYMOUS] 2 cleyne schilderytgens
0033[b] [ANONYMOUS] 2 cleyne schilderytgens
0034 [ANONYMOUS] 1 stuck schilderye van Joseph
0035 [ANONYMOUS] 1 stuck schilderye van Jesus geboorte
0036 [ANONYMOUS] 1 stuck schilderye van Esau ende Jacob
0037 [ANONYMOUS] 1 schiderye van Laserus den rijcke man op een cooper plaet