The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Raij, Maria van


printer-friendly view
Inventory #1162
Call NumberNA 840, film 567
Date1638/07/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRaij
Owner NameRaij, Maria van
Owner Noteswidow of Jacob van Nieulandt
Life Dates1593 |d 1634/12/27
Marriage Date1616/01/13
Type of CeremonyK
OccupationArtist |a Painter
ResidenceIn de Breestraet in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen nagelaten bij Maria van Raij in haer leven weduwe van wijlen Jacob van Nieulandt, gedaen macken by Dr. Joan Victorijn ene Adriaen van Nieulandt bij de heeren van de gerechte gestelt curateuren over de selffs boedel, ende zijnde de goederen als volcht. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven bij mij etc.. ter presentie van de voors curateuren, item Jacobus Steur, den 14e julij 1638.
CommentaryThe painter Jacob van Nieulandt, brother of the better known Adriaen van Nieulandt (cited in the INTRO), was born c. 1593 and was buried on 27 December 1634. On 13 January 1616, Jacob van Nieuweland, painter, living in the Pijlsteech, 23, was betrothed to Maria van Ray, living in the Nes, 24, assisted by her mother Maria de Hase ( Oud Holland 3(1885), p. 235). Maria van Ray was the daughter of the cloth dealer Balthasar van Ray. For other documents concerning Jacob van Nieulandt, see R 27331 of Montias2. Mr. Joan Victorijn, cited in the INTRO, was a well-known advocate and man of letters (and a friend of Vondel). In 1636, he was said to be executor of the testament of Antoinette Thivaert, the daughter of the sugar refiner and art dealer Jan Thivaert of R 20955.
NotaryHoogeboom
# of Items66
Montias1 #1080
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HONTHORST, GERRIT VAN een Venus copie na [crossed out: van] Honthorst
0002[a] [ANONYMOUS] drij lantschap schilderijtgens
0002[b] [ANONYMOUS] drij lantschap schilderijtgens
0002[c] [ANONYMOUS] drij lantschap schilderijtgens
0003 [ANONYMOUS] een zee strantge
0004 [ANONYMOUS] een toback drinckerij
0005 [ANONYMOUS] een blom potge
0006 [ANONYMOUS] een lantschapge daer Jacob en den engel in staet
0007 [ANONYMOUS] een schilderytgen vrous persoon met dry coningen
0008[a] [ANONYMOUS] twee viercante tronitgens
0008[b] [ANONYMOUS] twee viercante tronitgens
0009[a] [ANONYMOUS] een tekening caeijsuijen (?) met twee viercante tronitgens
0009[b] [ANONYMOUS] een tekening caeijsuijen (?) met twee viercante tronitgens
0009[c] [ANONYMOUS] een tekening caeijsuijen (?) met twee viercante tronitgens
0010 [ANONYMOUS] een constboeck van den coninck van Vranckrijck daer hy leert te peert rijden
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een sater
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van Olipharnus
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van Andromeda
0014 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een halff opgemaeckt tronij van Adriaen van Nieulandt
0015 [ANONYMOUS] een fruijtschael geschildert
0016 [ANONYMOUS] een oude bestevaer
0017 BROUWER, ADRIAEN een copie nae Brouwer
0018 [ANONYMOUS] een wapen van Nieulandt
0019[a] [ANONYMOUS] twee portretten van Oldenbarnevelt
0019[b] [ANONYMOUS] twee portretten van Oldenbarnevelt
0020 [ANONYMOUS] een gouverneur daerse de paspoort lesen
0021 [ANONYMOUS] een fruijtagie van lamoenen
0022 [ANONYMOUS] een lantschap wat langachtich
0023 [ANONYMOUS] een bancketje met een kaesmant
0024 [ANONYMOUS] een lantschap van cameelen
0025 [ANONYMOUS] een druijfschael
0026 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Jacob met engelen
0028 [ANONYMOUS] een schilderijtge tobackge met een herrinck
0029 [ANONYMOUS] een boerekermis
0030 [ANONYMOUS] een stuckge van Piramis en Tisbe
0031 [ANONYMOUS] een schilderij triomff
0032 [ANONYMOUS] een bort van de Prins gedruckt
0033 [ANONYMOUS] een schilderij van vier conterfeijtsels
0034[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van granpeer ende granmeer
0034[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van granpeer ende granmeer
0035 [ANONYMOUS] een St. Pieter
0036[a] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[b] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[c] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[d] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[e] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[f] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[g] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[h] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[i] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[j] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[k] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[l] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[m] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0036[n] [ANONYMOUS] vijftien Italiaense tronijen
0037[a] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0037[b] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0037[c] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0037[d] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0037[e] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0037[f] [ANONYMOUS] ses schilderytgens van eenderhande behorende Catelijn Wijngaert die de gulden daerop onfangen heeft ende voor de schult ter panden gelaten
0038 [ANONYMOUS] een schilderijtgen hemelvaert Christi
0039 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Barber Loyson (?)
0040 [ANONYMOUS] (een ganseboert met) een kaertge
0041[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgen de eenen een kint d'ander een kop
0041[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgen de eenen een kint d'ander een kop