The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Meer, Anna van der


printer-friendly view
Inventory #1173
Call NumberNA 2408, film 2550, fol. 40 and foll.
Date1652/03/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage by the forthcoming bride
Family NameMeer
Owner NameMeer, Anna van der
Owner Noteswidow of Jan Maes, goods brought to her forthcoming marriage with Paulus Heemskerck
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceOp de Nieuwendijck op de hoeck van de houwenaersteegh in Amsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den huijsraet, imboel, klederen ende juwelen die Anna van der Meer, weduwe van wijlen Jan Maes koeckebacker, aen Paulus Heemskerck tabackhandelaer, toekomende bruijdegom, in huwelijck kerght, sijnde getaxeert ten huijse van Anna van der Meer door Anna van der Meer door Annetje Hendricx ende Lysbet Martens [crossed out: Susanna Anthonis] gesworen taxeersters deser stede tot alsulcke prijse as volcht. Postcript: Aldus gespecificeert ten huijse van haer Anna van der Meer op de Nieuwendijck op de hoeck van de houwenaersteegh binnen deser stede ... by my Jacob de Winter notaris ... desen negen en twintichsten february ende de eersten maert 1652 ter presentie van Cornelis Heijnen, Hendrick Pietersz. ende Dirck Pietersz. als getuijgen hier overgestaen. Postscript: Aldus gedaen ten huijse van Anna der Meer ter presentie van Hendrick Pietersz. ende Abraham Coop van Groen als getuijgen her overgestaen.
CommentaryThe (ex ?) cake baker Jan Maes, who was formerly married to Anna van der Meer, is not identical with Jan Maes, married to Trijntgen Pieters, of INVNO 744. It is not clear which of the two (if not a third), living on the Rockin, paid a tax of 30 f. in 1631 (Kohier fol. 251, p. 57). Paulus (van) Heemskerck was a rich tobacco merchant. He seems to be identical with Paulus van Beest van Heemskerck who freighted ships in company with Pieter Hulft of R 31228 of Montias2. Paulus van Heemskerck signed the Remonstrant petition of 1631. He was probably related to the wealthy widow Machtelt van Beest van Heemskerck who lived in Delft next to the house of Maria Thins, the mother-in-law of Vermeer.
NotaryJ. de Winter
AppraiserAnnetje Hendricx and Lysbet Martens
Total Value6249 |d 8 stuivers
Art Value203 |d gulden
Book Value72 |d
# of Items37
Montias1 #1090
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0001[e] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0001[f] [ANONYMOUS] vijff kleijne schilderijtjes met een printe bort f 5:--:--
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een mans persoon met een ebbe lijst f 10:--:--
0003 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel int kleijn gedaen mette pen van zal. Jan Maas f 12:--:--
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een kindt met vergulde lijst f 2:10:--
0005[a] [ANONYMOUS] een achtkant oval fruijtagie schilderij met twee albastert bortjes f 6:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] een achtkant oval fruijtagie schilderij met twee albastert bortjes f 6:--:--
0005[c] [ANONYMOUS] een achtkant oval fruijtagie schilderij met twee albastert bortjes f 6:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjes (met twee porceleijne beeltjes) f 6:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjes (met twee porceleijne beeltjes) f 6:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjes (met twee porceleijne beeltjes) f 6:--:--
0006[d] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjes (met twee porceleijne beeltjes) f 6:--:--
0006[e] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjes (met twee porceleijne beeltjes) f 6:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] twee albasterde beeltjes f 5:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] twee albasterde beeltjes f 5:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[c] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[d] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[e] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[f] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[g] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0008[h] [ANONYMOUS] acht albasterde beeltjes (met eenige flesen en koenens) f 3:--:--
0009 [ANONYMOUS] een historij schilderij met een vergulde lijst f 25:--:--
0010 [ANONYMOUS] een bancket schilderij met een swarte lijst f 10:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van Johannes de Doper met een vergulde lijst f 10:--:--
0012 [ANONYMOUS] een bloempot schilderij met een swart lijstje f 16:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtje van eenige leeuwen met een vergulde lijstje f 10:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] drij bortjes schilderijtges van eenige visseen (?) f 30:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] drij bortjes schilderijtges van eenige visseen (?) f 30:--:--
0014[c] [ANONYMOUS] drij bortjes schilderijtges van eenige visseen (?) f 30:--:--
0015 [ANONYMOUS] een teijckening mette pen gedaen van zal. Jan Maes en sijn huijsvrouw en dochter f 35:--:--
0016 [ANONYMOUS] een ovael contrefeytseltje met een vrouw met een geschildert bloemmantje f 10:--:--