The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Someren, Leonora van


printer-friendly view
Inventory #1183
Date1649/09/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSomeren (nee Mytens)
Owner NameSomeren, Leonora van
Owner Noteswidow of Barent van Someren
Life Dates1583 |d 1649/09/11
Marriage Date1601
ResidenceOp 't hoeck van de Vogelsteeg in Amsterdam
ReligionLutheran
IntroductionInventaris van de goederen nagelaten ende metter doodt ontruijmt bij Joffr. Leonora van Someren in haer leven weduwe van Barent van Someren, gemaeckt bij mij Adriaen Lock notaris ... ten versoecke ende overstaen van Anna van Someren, Auguste de Quelen als man en voocht van Sara van Someren, Hendrick van Someren, Gillis van Grambergen als getrout gehadt hebbende Constantia van Someren, Johannes Frissel als man en voocht van Maria van Someren, mitsgaders Dancker de Kempenaer en Alexander de Bock, als voochden van de onmondige erfgenamen ende als executeurs van den testamente van de voors. Leonora an Someren ende is dese begonnen ende geijndicht ten daege ende jaere als ... achterstaet. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ten versoecke ende overstaen als int hooft van desen ... begonnen den xiii september a. 1649 ende vertrocken den derden november daerna volgende ... Gedaen in Amsterdam ter presentie van Jan Gerritsz. Assenburch ende Glaude de Greber als get[uijgen] ver[socht].
CommentaryOn Barent van Someren, see the NOTES to R 20424 of Montias2. In an attestation dated 7 November 1623, Leonora Mytens was said to be 40 years old, thus born about 1583. Leonora, during her husband's life time, lived in the Schild van Vranckrijck on the Dam, which was slated to be destroyed to make way for the new Town Hall. She then leased a house on the corner of the Vogelsteeg (near the Schild van Vranckrijck) from the city for 100 f. (a year ?) (Bredius, op. cit. under Publication above, p. 7). On Hendrick van Someren, see the NOTES to R 26143, on Danckert de Kempenaer, R 25250, both of Montias2. Beside their daughters Anna, Constantia, and Maria, and their son Hendrick, all cited in the INTRO, the couple had another son Arnout (or Aert) van Someren of R 31233. Their daughter Margareta, married to Johannes Suydorp, cited in the inventory in connection with 370 f. of clothing they had received for their wedding, may have died before Leonora van Someren.
NotaryA. Lock
# of Items58
Montias1 #1102
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een slaepende vanitas met een swarte lijst
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een advocaet met een vergulde lijst [crossed out: toebehorende seecker vrind wonende in Portugael]
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van een maskerade met een vergulde lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[b] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[c] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[d] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[e] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[f] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[g] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[h] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[i] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[j] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[k] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[l] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0005[a] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[b] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[c] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[d] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[e] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0006 [ANONYMOUS] twee hartshoofden
0007[a] [ANONYMOUS] twee wapen schilderij borden
0007[b] [ANONYMOUS] twee wapen schilderij borden
0008 [ANONYMOUS] een figuer van Kaijan ende Abel gebootsert
0009 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een schildery van Joseph gedaen by Jacob Pinas met een vergulde lyst
0010 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Lambert van Someren
0011 VRIES, HANS VREDEMAN DE een perspectieff schilderij gedaen bij de Vries met een ebbenhouten lijst
0012 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapge met een swarte lijst
0013 WILLAERTS, ADAM noch een stuck gedaen by Adam Willaert met een vergulde lijst
0014 MYTENS, AERT een conterfeijtsel gedaen bij Aert Meijtens
0015 [ANONYMOUS] een tronij van waterbruch
0016 BROUWER, ADRIAEN een ront schilderytge gedaen by Adriaen Brouwer [crossed out: toebehorende de vrint die in Portugael woont]
0017 BOSCH, HIERONYMUS een schilderij wesende een helletje gedaen bij Jeronimus Bosch
0018 DUYSTER, WILLEM CORNELISZ. een Mascarade gedaen bij Willem Duyster [crossed out: toebehorende de vrint in Portugael]
0019 MYTENS, AERT het schilderij wesende het conterfeytsel van Barent van Someren gedaen bij Aert Meijtens
0020 VERONESE, PAOLO de drie coningen gedaen na de principale van Paulus Verroneus
0021 SOMEREN, PAUL VAN een conterfeytsel van Laurens van Someren gedaen bij Paulus van Someren
0022 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) noch een lantschap schilderij gedaen door Govert Jansz.
0023 LASTMAN, PIETER eeen schilderij van een cruycefix gedaen na Lastman
0024 FLORIS, FRANS (I) een schilderij van Judith gedaen bij Frans Floris met een vergulde lijst
0025 SOMEREN, HENDRICK VAN een dito [schilderij] van de vindinge van Moses gedaen bij Hendrick van Someren met een swarte lijst
0026 JORDAENS, JACOB een dito van een Marienbeelt gedaen nae de principale van Jordaens
0027 MYTENS, AERT een dito [schilderij] van Cleopatra gedaen bij Aert Mijtens mede met een vergulde lijst
0028 RUBENS, PIETER PAUL een dito wesende een chijspenning gedaen bij Van Dyck nae Rubens
0029 [ANONYMOUS] een dito van Bachus, Venus ende Cheres met een eecke lijst
0030 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een dito wesende een zee zonder lijst gedaen bij Hendrick Anthonisz.
0031 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] wesende een naersveger met swarte lijsten
0032[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen een van Prins Hendrick ende een van Prins Willem toebehorende seker vrou in Brabant
0032[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen een van Prins Hendrick ende een van Prins Willem toebehorende seker vrou in Brabant
0033 GREBBER, PIETER FRANSZ. DE een hooft van St. Jan gedaen bij Grebber met een swarte lijst
0034 KEY, WILLEM een dito wesende het conterfeytsel van Madame de Parma gedaen bij Keij
0035 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den Overleden
0036 RUBENS, PIETER PAUL een schilderij van Jonas gedaen naer Rubens met een eecke lijst
0037 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een storm gedaen bij Hendrick Anthonisz.
0038 BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN MONTFOORT een schilderij van Venus en Adonis gedaen bij Blocklandt met een vergulde lijst
0039 [ANONYMOUS] een dito wesende het wapen van de Koningh van Bohemien
0040[a] [ANONYMOUS] twee lantschap schilderijtges aen anderen vaststaende in vergulde lijsten
0040[b] [ANONYMOUS] twee lantschap schilderijtges aen anderen vaststaende in vergulde lijsten