The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Moors, Isacq


printer-friendly view
Inventory #1226
Call NumberNA 1856, film 2103, fol. 204 and foll.
Date1649/09/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameMoors
Owner NameMoors, Isacq
Life Dates1583 |d c. 1649
Marriage Date1611/10/29
Type of CeremonyK
OccupationCraft |a Smith, copper smith, tinsmith; Merchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen nagelaten bij wijlen Isacq Moors in zijn leven coopman binnen deser stede ... ten versoeck van Lambert Moors ende Willem van Lit als man end voocht van Maria Moors, tsamen kinderen ende erfgenamen onder benefitie van Inventaris van de voors. Isacq Moors, bij Meijner Gout deurwarder van den Hoge Rade van Hollant uijt crachte van zeker mandament van benefitie van Inventaris van de welgemelte Hoge Rade in date den xviiie april xvi negen en veertich, gejnventariseert ende bij de heren Schout ende schepenen der stadt Amsterdam gevisiteert ende geapprobeert, daervan de coopmanschappen ten selven sterfhuyse bevonden zijn, geestimeert bij Marcus Musaert ende Lambert Kip als daertoe gecommiteert, ende de meublen bij Annitie Hendricx ende Susanna Anthonis gesworen schatsers desr stede als volcht. Postscript: Op hijden den xven september anno 1649 hebben d'eersame Marcus Musaert ende Lambert Kip coopluyden handelende in coper de goederen ende coopmanschappen ... getaxeert. Loduwyck Borremans (of R 35477 of Montias2) signs. Second postscriptum: Volgen de meblen ... verhaelt getaxeert by Annetie Hendricx ende Susanna Anthonis. Third postscript: Aldus gedaen ende getaxeert in ende opten 17e september 1649 jn presentie van de onderget. notaris publ. Amplification: Ampliatie van den inventaris van wijlen Isacq Moors .. dat Susanna Hondius deselfs nagelaten weduwe heeft gehad ende ten huwelijck aen de voors. Moors gebracht ... den xxvi april 1650.
CommentaryIsaack Moors started out in life as a copper smith and eventually became a merchant of copper wares. On 29 October 1611, Isaack Moors, copper smith (coperslager), from Aken, 28, was betrothed to Lidia van Hukken, assisted by her aunt Elisabeth van Zuijlen (DTB 416/28). He apparently remarried with Susanna Hondius (cited in the amplification of the inventory of 26 April 1650). Susanna Hondius was the sister of the famous engraver and publisher Hendrick Hondius (see the NOTES to R 33311 of Montias2). Isaack Moors was a buyer at WK auction (R 26927 of Montias2). See the NOTES to R 26927 for information on his activities as a copper smith and a merchant of copper wares. He apparently ended his life in a doubtful financial situation which required court supervision to protect both his debtors and his heirs (his son Lambert Moors and his daughter Maria Moors, married to Willem van Lit).
NotaryN. Kruijs
Art Value63.0 |t gulden
# of Items21
Montias1 #1144
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier albasterde met een lacker schenck bortie f 2:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] vier albasterde met een lacker schenck bortie f 2:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] vier albasterde met een lacker schenck bortie f 2:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] vier albasterde met een lacker schenck bortie f 2:--:--
0001[e] [ANONYMOUS] vier albasterde met een lacker schenck bortie f 2:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] een albast en een coper bortie f 1:10:--
0002[b] [ANONYMOUS] een albast en een coper bortie f 1:10:--
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtie f 1:--:--
0004 [ANONYMOUS] een hartshorn (ende een copere arm) f 2:--:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderij vande brant van Troijen f 20:--:--
0006 [ANONYMOUS] een landtschap f 12:--:--
0007 [ANONYMOUS] een rosecrans f 5:--:--
0008 [ANONYMOUS] een van vier evangelisten f 6:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee print borden f 4:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] twee print borden f 4:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] twee copere mannitiens de weduwe als vooren toebehorende f 6:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] twee copere mannitiens de weduwe als vooren toebehorende f 6:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van Jacob ende Esau f 2:-:--
0012[a] [ANONYMOUS] drie oude schilderijties f 1:10:--
0012[b] [ANONYMOUS] drie oude schilderijties f 1:10:--
0012[c] [ANONYMOUS] drie oude schilderijties f 1:10:--