The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hart, Barthelt Gerritsen


printer-friendly view
Inventory #1720
Call NumberDBK 5072/357
Date1650/03/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at request of creditors
Family NameHart
Owner NameHart, Barthelt Gerritsen
Life Dates? |d 1652
OccupationRetail merchant |a Copper, iron wares, brass utensils
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventoris van de meubelen, huijsraet, coopmanschappen, penningen, ende anders bevonden in den boedel van Barthelt Gerritsen van der Hart. Postscript: Aldus geinventariseert op den 29en en 30en martij 1650. Second postscript: Op huijden den 31 martij 1650 hebben Abraham Geens ende Wouter van der Hart tesamen ende elck in solidum onder renunchiatie van de benefiten ordinis divisionis ... voor de coopmanschappen, meubelen, etc.. van Barthel Gerritsz. van der Hart in de voorstaende inventaris gespecificeert. Signed: My present Frans Bruyning, Abraham Gheens, and Wouter van der Hart.
CommentaryOn Barthelt Gerritsz. van der Hart, see the TEXT of INVNO 172 (R 92). The name of his first wife is unknown. At the time of his death in 1652, he was married to Ermpje Jacobs (cited in connection with a chest of clothing belonging to her in the present inventory). Abraham Geens and Wouter van der Hart were the sureties who guaranteed the repayment of the debts due by Barthelt Gerritsz. There is little overlap between this inventory and the one taken after the owner's death three years later (INVNO 172). Barthelt Gerritsz. may have sold the works in the present inventory at the time of his financial difficulties and bought new ones later.
# of Items44
Montias1 #1150
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeytsels van de groot vader ende groot moeder van Barthelt Gerritsz.
0001[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeytsels van de groot vader ende groot moeder van Barthelt Gerritsz.
0002 [ANONYMOUS] 1 schilderij van verscheijde persoonen daer een Coningh op sijn tron sit met een swarte en vergulde lyst
0003 [ANONYMOUS] 1 steene splinter soeckertie
0004[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeytsels van Prints Willem ende Prints Hendrick met swarte lysjens
0004[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeytsels van Prints Willem ende Prints Hendrick met swarte lysjens
0005 [ANONYMOUS] 1 schilderij sijnde twee contrefeytsels
0006[a] [ANONYMOUS] noch 3 contrefeytsels van 2 vrouwen ende een man
0006[b] [ANONYMOUS] noch 3 contrefeytsels van 2 vrouwen ende een man
0006[c] [ANONYMOUS] noch 3 contrefeytsels van 2 vrouwen ende een man
0007[a] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[b] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[c] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[d] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[e] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[f] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0007[g] [ANONYMOUS] seeven kindere contrefeytsels ovaelsche wijse
0008 [ANONYMOUS] een schilderye van Joseph met een swarte vergulde lyst
0009 [ANONYMOUS] een schilderye van de Neu tot Utrecht
0010 [ANONYMOUS] een koocken schilderye met een swart ende vergulde lyst
0011 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde perspectieff
0012 [ANONYMOUS] een zee stuckje met een swart en vergulde lyst
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtie zijnde een bataelitie van soldaeten met een ebbe lijst
0014 [ANONYMOUS] een schilderij vant avontmael met opengaende deurtiens
0015[a] [ANONYMOUS] twee ovael contrefeytsels van Barthelt Gerrits ende syn eerste huysvrouw zal.
0015[b] [ANONYMOUS] twee ovael contrefeytsels van Barthelt Gerrits ende syn eerste huysvrouw zal.
0016 BLOEMAERT, ABRAHAM een schilderytie van Judith ende Holifarnus in een crans van Blommert
0017 [ANONYMOUS] een troniken hebbende date in de jaere 1580 in een ront lijstje
0018 [ANONYMOUS] noch een out lantschap met twee personagien
0019 [ANONYMOUS] een schilderytie van eenige parsonasikens met een swarte lijst
0020 [ANONYMOUS] een lantschapie met Abrahams offerhande
0021 [ANONYMOUS] een kaert lande slach in Duijns
0022 [ANONYMOUS] 1 schilderij sijnde een bloemmantje met bloemen
0023 [ANONYMOUS] 1 schilderytje zynde een zeetje met een scheepje
0024 [ANONYMOUS] 1 prent bortje van 't huijs van Nassou
0025 [ANONYMOUS] 1 taeffereltie van onse Lieve Vrou
0026 [ANONYMOUS] 1 blompottje met een swart lyst
0027[a] [ANONYMOUS] 2 cleene bloempottjens met swarte lysjens
0027[b] [ANONYMOUS] 2 cleene bloempottjens met swarte lysjens
0028 [ANONYMOUS] 1 vrouwe contrefeijtsel
0029 [ANONYMOUS] 1 schilderytie synde perspectieff
0030 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een batalytje [crossed out: lantschapje]
0031 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een lantschap met een swarte en vergulde lyst
0032 [ANONYMOUS] een schilderij van verscheijde personasien met een swarte lyst