The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hendricx, Wouter


printer-friendly view
Inventory #1234
Call NumberNA 22, fol. 1020 and foll.
Date1596/02/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeInventory after the death of Wouter Hendricx of goods owned in common with his wife Elsgen Gerrits.
Family NameHendricx
Owner NameHendricx, Wouter
Owner Notesand his wife Elsgen Gerrits
OccupationServices |a Bread weigher
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van Wouter Hendricx, broodtweger, zo als hij die met Elsgen Gerrits int gemeen beseten ende metter doodt ontruijmt heeft, gemaeckt op huijden xxxiiii february anno 1594 ten versoecke van de voorkinderen. An amplification, signed by Elsgen Gerrits, added some goods to the inventory on March 4 of the same year, but no works of art. by Elsgen Gerrits add
NotaryJacob Gysbrechtsz.
# of Items3
Montias1 #1155
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een oudt houten bort van den beleg van Alcmaar
0002 [ANONYMOUS] een oudt houten bort van den verloren schaepgen
0003 [ANONYMOUS] noch een oudt cleyn bagijnen bortgen