The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Noirot, Jacob


printer-friendly view
Inventory #1307
Call NumberNA 2262, fol. 465-521
Date1681/01/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameNoirot
Owner NameNoirot, Jacob
Life Dates1629/06/29 |d 1680/10/20
Marriage Date1662/12/12; 1678/03/15
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen behorende tot den boedel van sal. Jacob Noirot in syn leven koopman tot Amsterdam overleden, gedaen macken ende beschreven door de selfs weduwe Aletta Pels op 21 Octobris 1680 ... bevonden syn geweest. Postscript: Aldus gepasseert voor my Mr. Cornelis Hoogeboom openb. not. ... ter presentie van Guillame Pels ende Jan Barentsz. van Meulen den 19 Januaris 1681.
CommentaryJacob Noirot II, the grandson of Jacomo Noirot of INVNO 227, was baptized in the N.K. on 19 June 1629 and was buried in the same church on 20 October 1680. He was the son of Adriaen Noirot and of Susanna de Wilhelm, the sister of Paolo de Wilhelm II of INVNO 197. He was first married to Margaretha Grafland (1641-1676). He remarried with Catharina Aletta Pels (1638-1711) on 15 March 1678 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 524).
NotaryHoogeboom
# of Items70
Montias1 #1229
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 SAVERY, ROELANDT een schilderije naeckt Venus gedaen door ... Sabrij
0002 LINGELBACH, JOHANNES een groot schilderij gemackt door Lingelbach
0003 ROGHMAN, ROELAND een groot lantschap van Roghman
0004 ROGHMAN, ROELAND noch een lantschap door de selve Roghman
0005 ROGHMAN, ROELAND noch een lantschap van Roghman
0006 ROGHMAN, ROELAND noch een gebroocke boom van dito [Roghman]
0007 EVERDINGEN, ALLART VAN een noordse boschade van Everdingen
0008 EVERDINGEN, ALLART VAN noch een kleynder [noordse boschade] met een vergulde lyst van de selve [Everdingen]
0009 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een lantschap van Goijen
0010 MURANT, EMANUEL een herberg met een put van Marant
0011 LINSEN, JAN een batalje van Lin
0012 [ANONYMOUS] een borste taastertie
0013 [ANONYMOUS] een groot portret van mijn vader met een croon opt hooft
0014 [ANONYMOUS] eenige beesjes lopende int water
0015 [ANONYMOUS] een stuckje met zee godinnen
0016 [ANONYMOUS] een zeetje
0017 [ANONYMOUS] een stilwatertje
0018[a] MOUCHERON, FREDERICK DE vier lantschapjes van Meuceron
0018[b] MOUCHERON, FREDERICK DE vier lantschapjes van Meuceron
0018[c] MOUCHERON, FREDERICK DE vier lantschapjes van Meuceron
0018[d] MOUCHERON, FREDERICK DE vier lantschapjes van Meuceron
0019 [ANONYMOUS] een geboutseert St. Joris
0020 [ANONYMOUS] eenige scheepjes met glas daervoor
0021 [ANONYMOUS] een boere gelach
0022[a] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee kleijne lantschapjes
0022[b] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee kleijne lantschapjes
0023 DUJARDIN, KAREL een leggende mannetje van Chardin
0024 WOUWERMAN, PHILIPS een ruijtertje van Wouwerman
0025[a] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes
0025[b] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes
0026 [ANONYMOUS] een kleijn stuckje met schaepjes
0027 [ANONYMOUS] een stuckie sonder lijst
0028 [ANONYMOUS] een Emausje
0030 [ANONYMOUS] een portret van myn mans saliger vader
0031 [ANONYMOUS] een [portret] van myn mans saliger moeder
0032 [ANONYMOUS] een dito [portret] van de heere Graeflandt
0033 [ANONYMOUS] een [portret] van my man zaliger
0034 [ANONYMOUS] een [portret] van my man zaliger eerste vrou
0035 [ANONYMOUS] een groot kartge van Amstelkerck
0036 [ANONYMOUS] een caert van Hollandt
0037 [ANONYMOUS] een [caert] van Europa
0038 [ANONYMOUS] een caert van Oost Indien
0039 [ANONYMOUS] een portret van George Meynders
0040[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen: London ende Paris
0040[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen: London ende Paris
0041[a] [ANONYMOUS] twee Italiaense schilderyen levens groot
0041[b] [ANONYMOUS] twee Italiaense schilderyen levens groot
0042[a] [ANONYMOUS] twee stuckjes een houtsnip 't ander een patrijs
0042[b] [ANONYMOUS] twee stuckjes een houtsnip 't ander een patrijs
0043 [ANONYMOUS] twee stuckjes een houtsnip 't ander een patrijs
0044 [ANONYMOUS] een dito (?) vier out vaders
0045[a] [ANONYMOUS] drie contrefeytsels vant geslacht
0045[b] [ANONYMOUS] drie contrefeytsels vant geslacht
0045[c] [ANONYMOUS] drie contrefeytsels vant geslacht
0046 [ANONYMOUS] een gesneden lijsje
0047 BAUDERINGHEM, DAVID een levensgroote turckse vrou van Boudrigeen
0048 MOLIJN, PIETER DE een lantschap van Molijn
0049 WILLAERTS, ADAM een strantie van Willers
0050 [ANONYMOUS] een zeetge
0051 [ANONYMOUS] een lantschapje
0052 [ANONYMOUS] een tronetje met een hoet
0053 [ANONYMOUS] een portret van myn man zal.
0054 [ANONYMOUS] een portret gebotseert van myn man zal.
0055[a] [ANONYMOUS] drie beelden voor de schoorsteen
0055[b] [ANONYMOUS] drie beelden voor de schoorsteen
0055[c] [ANONYMOUS] drie beelden voor de schoorsteen
0056[a] [ANONYMOUS] twee beelties op de 'steen
0056[b] [ANONYMOUS] twee beelties op de 'steen
0057[a] [ANONYMOUS] twee dito [beelties] op de schoorsteen
0057[b] [ANONYMOUS] twee dito [beelties] op de schoorsteen