The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schouten, Gysbert Cornelissen


printer-friendly view
Inventory #1337
Call NumberDBK 5072/591(new), fol. 152vo. and foll.
Date1663/04/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors
Family NameSchouten
Owner NameSchouten, Gysbert Cornelissen
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in den boedel van Gysbert Cornelissen Schouten. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 16e april 1663. Some goods were added on 17 April 1663.
CommentaryGysbert Cornelissen Schouten, who was undoubtedly related to the wealthy burgomaster of Weesp, Lambert Cornelisz. Schouten (see the NOTES to R 7613), has not been identified.
# of Items22
Montias1 #1243
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderytie geintituleert veritas
see details...
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderye daerin drie leeuwen, onder andere een, een jongelingh doorgebeten hebbende, daer een komt en brecht des leeuwens mondt op in een ebben lyst
see details...
0003 [ANONYMOUS] een schilderye daer een kram kindeken in een ebbe lyst
see details...
0004 [ANONYMOUS] een groot schilderye van Joannes de Dooper in een vergulde lyst
see details...
0005 [ANONYMOUS] een schildery uytbeeldende de verschyninge Cristi in de tempel
see details...
0006 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. een teeckeningh daerin twee scheepen en 2 jachten in een swarte lyst door A. Boot
see details...
0007 [ANONYMOUS] een cleijn lanckwerpigh schilderytie daerin 7 personasien onder andere een op een knie leggende en een ander naeckt in een swarte lyst
see details...
0008 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytie sijnde een mans tronie
see details...
0009 [ANONYMOUS] een schilderye in een eckse swarte lyst daerin verscheijde persoonasien onder andere een leeuw
see details...
0010 [ANONYMOUS] een oudt teeckeningettie van een biddende persoonesse in een swarte lyst
see details...
0011 [ANONYMOUS] een eewigdurende almanach in een swarte lyst
see details...
0012 [ANONYMOUS] een oudt schilderytie in een ebben lijst daerin eenige personasien
see details...
0013 [ANONYMOUS] een schilderye synde een blompoth
see details...
0014[a] [ANONYMOUS] twee printen in swarte lysten daerin twee personasien
see details...
0014[b] [ANONYMOUS] twee printen in swarte lysten daerin twee personasien
see details...
0015 [ANONYMOUS] een brant in een ebben lijst in de zijdel camer onder 't stroo op de bedt bevonden
see details...
0016 [ANONYMOUS] een slecht schilderytie in de bedtsteede
see details...
0017 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een coockentie
see details...
0018 [ANONYMOUS] een stuck schilderije daer Laserus de list swart en vergult
see details...
0019 [ANONYMOUS] een schilderye synde een banckettie in swart en vergulde list
see details...
0020 [ANONYMOUS] een lanckewerpigh schildery van Ste. Pieter
see details...
0021 [ANONYMOUS] noch een slecht historie schilderije
see details...