The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Delft, Aletta van


printer-friendly view
Inventory #1366
Call NumberNA 2632, film 2661
Date1678/11/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory
Family NameDelft
Owner NameDelft, Aletta van
Owner Noteswidow of Jacob Croesen
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen, middelen en effecten, mitsgaders uyt en inschulden, soo ende sulcx dese metter doot ontruijmt en achtergelaten syn van Aletta van Delft, weduwe van Jacob Croesen ... en door 't aengeven van Sr. Barent Abbingh, getrout met Gertruyd Croesen, Celia Croesen, weduwe van Roeloff Thesingh, Judith de Marte als moeder ende voogdesse van haer minderjarige kinderen geprocreert by Christoffel Croesen, Theodor Croesen als procuratie hebbende van Johannes Croesen ende daer beneffens by de heere schepenen deser stede geauthoriseert om het recht waertenemen van Pieter Croesen, mitsgaders Lodewijck Bruijn, als testamentaire voocht over Catharina ende Elisabeth Croesen, kinderen ende kintskinderen resp. van de voors. Aletta van Delt, ende syn de goederen als volcht. Postscript: Aldus getauxeert ende gepriseert door Jan Rosa end Jan Bloom (Provoost) als bij de heeren schepenen daertoe genomineert volgens appointement ... op de requeste by de voorn. Dr. Bruijn in qualite [...] op den 3en november 1678 ... Actum in Amsterdam den viffden november 1678
CommentaryThe only one individual identified of those mentioned in the INTRO is perhaps Christoffel Croesen, who appears to have been a son of Jacob Croesen and Aletta van Delft. He was married to Judith de Marte. An individual of that name was a member of the wine dealers' confrerie and was said to be 40 on 1 June 1630 (see the deposition in the NOTES to R 23614). However, if he was born in 1590, he is unlikely to have had children of minor age in 1678. He was perhaps the son of the wine dealer.
NotaryNot. Steeman
AppraiserJan Rosa and Jan Blom (Provoost)
Total Value1896.9 |t gulden
Art Value208 |t gulden
# of Items46
Montias1 #1269
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] no. 1 een lantschap met beelden synde een historie daer affgoden begraven worden f 20:--:--
0002 [ANONYMOUS] no. 2 een stuck met gevogelt daerin f 6: 6:--
0003 [ANONYMOUS] no. 3 een ruintie met eenige beesten f 3: 3:--
0004 [ANONYMOUS] no. 4 een spaense galeij f 1:--:--
0005 [ANONYMOUS] no. 5 een grot sijnde ruintie met beestjes f 3: 3:--
0006 [ANONYMOUS] no. 6 een boeregeselschap f 3: 3:--
0007 [ANONYMOUS] no. 7 een stuckje van Joseph ende Pharao f 3: 3:--
0008 [ANONYMOUS] no. 8 een teeckeningh f 1:16:--
0009 WILLAERTS, ABRAHAM no. 9 een strant van Abram Willaers f 12:12:--
0010 [ANONYMOUS] no. 10 een geteeckend geboorte Christi met een vergulde lijst f 5:--:--
0011 TROYEN, ROMBOUT VAN no. 11 een grot van Rombout van Troijen f 7:10:--
0012 TROYEN, ROMBOUT VAN no. 12 een jonge Tobias van de selve meest [Rombout van Troijen] f 5:--:--
0013 [ANONYMOUS] no. 13 een bat van Diana f 1:16:--
0014 [ANONYMOUS] no. 14 een Salomons wijsheijt f 2:10:--
0015 [ANONYMOUS] no. 15 een teyckeningh van Gerrit de Heer f 5:--:--
0016 [ANONYMOUS] no. 16 een seetie [illegible assessment]
0017 [ANONYMOUS] no. 17 een lantschappie f 8:--:--
0018 [ANONYMOUS] no. 18 een seetie f 4:--:--
0019 [ANONYMOUS] no. 19 een landtschap f 2:--:--
0020 [ANONYMOUS] no. 20 een musical stuck f 7:10:--
0021 [ANONYMOUS] no. 21 een stil leven met hasen en fruytie f 7:10:--
0022 [ANONYMOUS] no. 22 een boere schuer f 2:--:--
0023 [ANONYMOUS] no. 23 een blompodtie f 4:--:--
0024 [ANONYMOUS] no. 24 een boeregeselschap f 6: 6:--
0025 [ANONYMOUS] no. 25 een fruijtagie met een kan en becker f 7:--:--
0026 TROYEN, ROMBOUT VAN no. 26 een historitie van Rombout van Trojen f 3: 3:--
0027 [ANONYMOUS] no. 27 een landtschap f 4:--:--
0028 [ANONYMOUS] no. 28 een stil leven van een kan en brot f 2:--:--
0029 [ANONYMOUS] no. 29 een Hachsche wortelmarckt f 8:--:--
0030 PORCELLIS, JAN (I) no. 30 een see van Parcelis f 25: 4:--
0031 [ANONYMOUS] no. 31 eenige naeckte f 1:10:--
0032 TROYEN, ROMBOUT VAN no. 32 een historye van Van Troijen f 3:--:--
0033 [ANONYMOUS] no. 33 een teeckeningh f 1:10:--
0034 [ANONYMOUS] no. 34 een tempel f 3: 3:--
0035 [ANONYMOUS] no. 35 een vrolijck geselschap f 7:10:--
0036 [ANONYMOUS] no. 36 een engel met een haper f 2:--:--
0037 [ANONYMOUS] no. 37 een watertie f 5:--:--
0038 [ANONYMOUS] no. 38 een Johannes Doopingh f 5:--:--
0039 [ANONYMOUS] no. 39 een landtschap f 1:10:--
0040 [ANONYMOUS] no. 40 een dito [landtschap] f 2:--:--
0041 [ANONYMOUS] no. 41 de slagh van Leckerbeetie f 5:--:--
0042 TRECK, JAN JANSZ. no. 42 een roemer van Jan Treck f 2:10:--
0043 [ANONYMOUS] no. 43 Drie Koningen f 3:--:--
0044 [ANONYMOUS] no. 44 een stil leven f 2:10:--
0045 [ANONYMOUS] no. 45 een Diana f 1:16:--
0046 [ANONYMOUS] no. 46 een landtschappie f 1:16:--