The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Modens, Adam


printer-friendly view
Inventory #1374
Call NumberDBK 5072/601(new), fol. 22vo-29
Date1674 ca.
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDBK
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK
Family NameModens
Owner NameModens, Adam
OccupationManufacture |a Beer brewing
ResidenceInt Amsterdams waepen in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubilen, huysraedt ende anders bevonden in den boedel van Adam Modens brouwer int Amsterdams waepen. NB dat Adam Modens ende de selffs boedel naederhandt van de caemer syn uytslagen(?) volgens acte staende tot 22e register. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 3 junij 1674.
# of Items47
Montias1 #1277
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot lantschap schilderij daerin een boere huijs met geboomte
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] groot zee stuck met schep en gebercht
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daerin eenige vissen en gevogelte
0004[a] [ANONYMOUS] 2 klijne lantschappen in vergulde leijstiens
0004[b] [ANONYMOUS] 2 klijne lantschappen in vergulde leijstiens
0005 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij van geberchte ende boomen
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van een hen met kieckens
0007 [ANONYMOUS] een lantschap met persoonagie
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van een luijsseraer
0009 [ANONYMOUS] een schilderij een oudt mannetie gelt wagende
0010[a] [ANONYMOUS] 2 landtschappiens in 8-cante leijstiens
0010[b] [ANONYMOUS] 2 landtschappiens in 8-cante leijstiens
0011 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Hommerus
0012 [ANONYMOUS] een lantschap schilderije zijnde een waterval
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] zijnde een zeestorm in een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een dito lantschap schilderij
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een Italiaens zee stuckiens [sic] met persoonagie ende scheepies
0016[a] BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) noch twee dito [zee?] schilderije door Jan Maet gedaen
0016[b] BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) noch twee dito [zee?] schilderije door Jan Maet gedaen
0017 RUBENS, PIETER PAUL een dito [schilderije] zijnde een coppy nae Rubbens
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] zijnde een historij daerin een beelt met persoonagie
0019[a] [ANONYMOUS] 2 zee stuckiens 't eene van St. Peeter ende 't ander van Jonas in vergulde lijsten
0019[b] [ANONYMOUS] 2 zee stuckiens 't eene van St. Peeter ende 't ander van Jonas in vergulde lijsten
0020 [ANONYMOUS] een teeckeningetie van rood aerde in een swarte leijstie
0021 [ANONYMOUS] een schilderytie zijnde een brugh aen een reviertie
0022 [ANONYMOUS] een taback drinckertie in een vergulde leijst
0023 [ANONYMOUS] een lantschappie verdeelt in een dubbelde leijst
0024 [ANONYMOUS] een lieve vroutie
0025 [ANONYMOUS] een slecht lantschappie
0026 [ANONYMOUS] een teeckeningh van een vrouwtie met naeckt kindtie
0027 [ANONYMOUS] een landtschappie met eenige persoonagie in een vergulde leijst
0028 [ANONYMOUS] een gesteeckte blompotie in een ebbe leijst
0029 [ANONYMOUS] een bataelie schilderije van ruijters
0030 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] daerin eenige fruijtagie
0031 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] zijnde een lantschappie
0032 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] zijnde een stilwatertie
0033 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] zijnde een Maria beeltje met een kintie
0034 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] daerin eenige naeckte cupidoties
0035 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] sijnde een Moriaen troonie
0036 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] zijnde een Salvator
0037 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een vrouw
0038 [ANONYMOUS] een dito [conterfeytsel] van een man
0039 [ANONYMOUS] een berchachtigh landtschap schilderij
0040 [ANONYMOUS] een clijn schilderytie zijnde een wintertie
0041 [ANONYMOUS] een landtschap shilderytie daerin een stil watertie
0042 [ANONYMOUS] een dito [shilderytie] sijnde een Maria beeltie
0043 [ANONYMOUS] een landtschap schilderytie met een mulentie daerin