The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Berrewijns, Barbara


printer-friendly view
Inventory #1137
Call NumberNA 563A, fol. 54 and foll.
Date1634/04/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBerrewijns
Owner NameBerrewijns, Barbara
Life Dates? |d c. 1634
ResidenceSouth side of Lelijgracht in Amsterdam
IntroductionStaet en inventaris van den boedel ende goederen van sal. Barbara Berrewijns, de weduwe was van Pieter Boudart ... op requisitie van Nicolaes Cocquis ten overstaen van den selven, item Jan Wijs ende des overledens suster Juffr. [left blank] Berrewijns. No postscript in microfilm.
CommentaryBarbara Berrewijns, living on the South side of the Lelijgracht, paid a tax of 185 f. in 1631 (Kohier, fol. 304, p. 69). She was the widow of Pieter Boudart, who is perhaps identical with Pieter Boddart of INVNO 586 who died about 1626. In that case she would have been his second wife (he is known to have married Maria Bave in 1610). Barbara Berrewijns may have been the daughter of Bernard Berrewins (of R 29783 of Montias2) and the sister of Sara Berrewijns of INVNO 1181, of Maria Berwijns, married to Stevn Pinel (of INVNO 715), and of Cornelia Berwijns, married to Pieter Rombout. Jan Wijs (of R 25596), who supervised the inventory, was the son of Sara Berwijns. Among the assets of the estate: an obligation in the names of Ferdinandus and Frederick Schuylenburgh (of R 25764 and R 34736 of Montias2) for 1,842 f. 15 st. 8 pen.
Montias1 #1032
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote schilderij van een landtschap
0002 [ANONYMOUS] een dito van 't gehoor
0003 [ANONYMOUS] een dito van 't gevoel
0004[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels [crossed out: schilderijen] van den overleden Barent Barrewijns ende deselfs huysvrouwe
0004[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels [crossed out: schilderijen] van den overleden Barent Barrewijns ende deselfs huysvrouwe
0005 [ANONYMOUS] een groote schilderye van Johannes predicatie
0006 [ANONYMOUS] een groot stuck dito [schilderye] van poetereij
0007 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck ?] landtschap van de verlooren soon
0008 [ANONYMOUS] een stuck dito van den spreeckende eesel
0009 [ANONYMOUS] een klein stuckien van Joseph ende Maria
0010 [ANONYMOUS] een klein stuckie dito op een copere plaet van Magdalena
0011[a] [ANONYMOUS] twee landtschapies op copere platen
0011[b] [ANONYMOUS] twee landtschapies op copere platen
0012 [ANONYMOUS] een dito landtschapien met een vergulde lyste
0013 [ANONYMOUS] een schildereij van de [crossed out: Roode] doortocht der kinderen Israels door 't Rode Meer
0014[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overleden ende haer eerste man
0014[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overleden ende haer eerste man
0015[a] [ANONYMOUS] 2 albastert borties
0015[b] [ANONYMOUS] 2 albastert borties
0016 [ANONYMOUS] een bortien van Abraham ende Agar