The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Houten, Hans van


printer-friendly view
Inventory #1152
Call NumberDBK 5072/365
Date1660/04/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent debtor
Family Namevan Houten
Owner NameHouten, Hans van
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in den boedel van Hans van Houten. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 22 april 1660.
CommentaryThe owner of the goods in this inventory is probably not identical with the painter Hans van Houten of R 20169 of Montias2.
Montias1 #1071
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote schilderije van grofwilt ende gevogelt
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderije van Isabella Infante van Hispagnie
0003 DYCK, ANTHONIE VAN een groote schilderije van Venus ende Cupido nae [crossed out: van] Van Dijck
0004 [ANONYMOUS] een lantschap daer in een schuijtie met hangelaers
0005 [ANONYMOUS] een conterfeitsel van St. Pieter
0006 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde beerebijt
0007[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Willem de oude ende sijn vrou
0007[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Willem de oude ende sijn vrou
0008[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Hendrick ende sijn vrou
0008[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Hendrick ende sijn vrou
0009 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een Italiaens Juffrouw
0010 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een jong man met een stockie in sijn handt
0011 [ANONYMOUS] een oudt lantschap
0012 [ANONYMOUS] een dito [lantschap] rondt ende cleijnder
0013 [ANONYMOUS] een dito landtschap met geberchte
0014 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Paulus
0015 HONTHORST, GERRIT VAN een schilderij van Moses daer hij waeter uijt de steen slaet nae Honthorst
0016[a] [ANONYMOUS] twe lantschapppen
0016[b] [ANONYMOUS] twe lantschapppen
0017 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Hendrick de vierde
0018 [ANONYMOUS] een dito [contrefeijtsel] van Gustavus van Sweden
0019 [ANONYMOUS] een dito [contrefeijtsel] van Coninck Carel Stuart coninck van Engelandt
0020 [ANONYMOUS] een dito [contrefeijtsel] van Prins Maurits
0021 [ANONYMOUS] een dito [contrefeijtsel] van de Cardinael de Richellieu
0022 [ANONYMOUS] een charitas
0023 [ANONYMOUS] een schilderije van eenige naeckte kinderen met fruijtagie
0024[a] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0024[b] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0024[c] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0024[d] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0024[e] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0024[f] [ANONYMOUS] 6 oude slegte schilderijties
0025[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Hendrick ende sijn vrouw
0025[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Hendrick ende sijn vrouw
0026 [ANONYMOUS] een coocken schilderije met fruijtagie
0027 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een franse graef
0028[a] [ANONYMOUS] 5 stuckies schilderij sijnde lantschappen
0028[b] [ANONYMOUS] 5 stuckies schilderij sijnde lantschappen
0028[c] [ANONYMOUS] 5 stuckies schilderij sijnde lantschappen
0028[d] [ANONYMOUS] 5 stuckies schilderij sijnde lantschappen
0028[e] [ANONYMOUS] 5 stuckies schilderij sijnde lantschappen
0029 [ANONYMOUS] een schilderijtie van twee papeeters
0030 [ANONYMOUS] een schilderijtie daer Christus verraeden wort
0031[a] [ANONYMOUS] 5 slegte contrefeijtsels van harders ende harderinnen
0031[b] [ANONYMOUS] 5 slegte contrefeijtsels van harders ende harderinnen
0031[c] [ANONYMOUS] 5 slegte contrefeijtsels van harders ende harderinnen
0031[d] [ANONYMOUS] 5 slegte contrefeijtsels van harders ende harderinnen
0031[e] [ANONYMOUS] 5 slegte contrefeijtsels van harders ende harderinnen
0032[a] [ANONYMOUS] twee oude contrefijtsels
0032[b] [ANONYMOUS] twee oude contrefijtsels
0033 [ANONYMOUS] een schilderijtie van twee papeeters
0034 [ANONYMOUS] een schilderijtie met eenige kaert speelders
0035 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van de coninginne van Sweden
0036[a] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijties van de Prinsen van Orangien
0036[b] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijties van de Prinsen van Orangien
0036[c] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijties van de Prinsen van Orangien
0036[d] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijties van de Prinsen van Orangien
0037[a] [ANONYMOUS] twee schijderijen van Prins Hendrick ende sijn vrouw
0037[b] [ANONYMOUS] twee schijderijen van Prins Hendrick ende sijn vrouw
0038 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Ducq de Alba
0039[a] [ANONYMOUS] twee slegte lantschappies
0039[b] [ANONYMOUS] twee slegte lantschappies
0040 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een naeckte vrouw
0041[a] [ANONYMOUS] 4 cleijne tronikens sijnde rondekens
0041[b] [ANONYMOUS] 4 cleijne tronikens sijnde rondekens
0041[c] [ANONYMOUS] 4 cleijne tronikens sijnde rondekens
0041[d] [ANONYMOUS] 4 cleijne tronikens sijnde rondekens
0042[a] [ANONYMOUS] (4 slegte stoelens ende) twe slegte schilderijties
0042[b] [ANONYMOUS] (4 slegte stoelens ende) twe slegte schilderijties
0043[a] [ANONYMOUS] twe lantschap schilderijties
0043[b] [ANONYMOUS] twe lantschap schilderijties
0044 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie ?] van een jonck geselschap
0045 [ANONYMOUS] een slegt schilderijtie (ende 6 stoelen)