The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Campen, Willem van (II)


printer-friendly view
Inventory #1153
Call NumberNA 1716, fol. 312 and foll., film 1947.
Date1661/10/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCampen
Owner NameCampen, Willem van (II)
Life Dates1611 |d 1661
OccupationServices |a Tax farmer, tax collector
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende staet beschreven by my Pieter de Bary etc.. ter presentie van de naergenoemde getuijgen, ten versoucke ende door aenwijsinge van Juffr. Odilia van Campen, weduwe Rijsoort, van alle de goederen meubilen, huijsraet, imboel, boecken, schilderijen, juweelen, ende silverwerck, mitsgaders gereet gelt, parten scheeps, obligatien ende anders onder haer sijnde, metter doot ontruijmt ende naergelaten by wylen haer broeder zal. Willem van Campen, ende syn als volcht. Postscript: Verstaende d'inventariende in desen ten goeden trouwen gegaan ... niets verswegen ofte achter wege gehouden te hebben, met presentatie soo onvermiddelijck noch yets t'haeren kennisse sou mogen comen, sulcx mede bekent te maecken, ende desen inventaris te amplieren. Gedaen binnen Amsterdam, ter presentie van Hendrick van de Venne ende Jacob Mattroos als getuijgen den xe en xiie october xvi een en sestich.
CommentaryWillem van Campen II (1611-1661), the brother of Odilia van Campen, at whose request the inventory of her late brother was drawn up, was the son of Nicolaes van Campen (1586-1638), a member of the Raad of Amsterdam and a Regent of the Burgerweeshuis, and of Anna Ruyl, who died in 1648. His grandfather was Willem van Campen I (1552-before 1613), married to Oetgen Claes, the brother of Jacob van Campen I, the father of Cornelis van Campen (of R 31987 of Montias2) and the grandfather of the painter and architect Jacob van Campen II. On the family tree of Willem van Campen II, see the article by M.J. Bok in Jacob van Campen, het klassike ideaal in de gouden eeuw, Amsterdam, 1995. Willem Claesz. van Campen, who was a wine dealer, was a director of the Amsterdam Schouwburg in 1638/39 (Jaarboek Amstelodamum 72(1981), p. 41).
Montias1 #1072
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WITHOOS, MATTHIAS eenige cruyden van Matthys Withoos
0002 RUBENS, PIETER PAUL een tronije van Rubbens
0003 REMBRANDT VAN RIJN een crijtend vroutgen van Rembrant
0004[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee ovaeltjens van Quast
0004[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee ovaeltjens van Quast
0005 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS een cleyn landschapjen van Bredenberch
0006 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap van Van Goor
0007 VONCK, ELIAS een gevogelte van Vonck
0008 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een out mans tronij van Backer
0009 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een Lucifers val van Stocado
0010 [ANONYMOUS] een cleyn landschapgen, den mr. onbekent
0011 VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. een ditto [landschapgen] van Van der Boom
0012 EVERDINGEN, ALLART VAN een rots van Everdingen
0013 CAMPEN, JACOB VAN een tronye van Jacob van Campen
0014 STRIJCKER, WILLEM (ALIAS BRASEMARY) een tronye van Strijcker
0015 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een landschap van Govert Jansz. Mynheer
0016 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Van Brots
0017 LORRAIN, CLAUDE (CLAUDE GELEE) een tronye van Lorenees
0018 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) een Prometeus van Spagnolet
0019 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap van Van Goor
0020 DUJARDIN, KAREL een stuckjen van Gardin, sijnde twee paertjens
0021 GRAAT, BARENT een garnale coopster van Barent Graet
0022 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) een dito [?] van Geraerts
0023 GERAARDS, JASPER een banquetjen van Gerardi
0024 [ANONYMOUS] een cleyn stuckjen den mr. onbekent
0025 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een vroutjen, conterfeytsel van Stockade
0026 WEENIX, JAN BAPTIST een zeehaven van Jan Weyninghs
0027 BOR, PAULUS een tronye van Bor
0028 CAMPEN, JACOB VAN een naeckt vroutjen van Bor
0029 CAMPEN, JACOB VAN een naeckt vroutjen van Van Campen
0030 BLOM, JAN een ruyn van Jan Bloem
0031 LUST, ABRAHAM DE een bloempot van de Lust
0032,0033 LUYCKS, CHRISTIAEN een feston met roosen van Luijcx
0034 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN de Buyten Amstel van Ruijsdael
0035 SAVOY, CAREL VAN Eusisse van Savoye
0035 WIJNANTS, JAN een landschap
0036 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 't vonnis van Paris van Stockade
0037 MATHIEU, CORNELIS een landschap van Cornelis Matthieu
0038 PYNAS, JAN SYMONSZ. een David van Pinas
0039 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap van Van Goor
0040 LANFRANCO, GIOVANNI Martiaels villingh van Lanfranco
0041 LANFRANCO, GIOVANNI een Adonis van dito [Lanfranco]
0042 STRIJCKER, WILLEM (ALIAS BRASEMARY) een landschap van Strijcker
0043 KONINCK, PHILIPS DE een toeback drincker van Phil(i)ps Coninck
0044 FERMOUT, GUILLIAM (ALIAS STRAZIO VELUTO) een Leda van Stratio Veluto
0045 CAMPEN, JACOB VAN een tronye van Van Campen
0046 [ANONYMOUS] een landschap onbekent
0047 WOUTERS, FRANS de dry nimphen van Wouters
0048 [ANONYMOUS] een boere bruyloft onbekent
0049 BROUWER, ADRIAEN een kinder school van Brouwer
0050 REMBRANDT VAN RIJN een keerslicht van Rembrant
0051 [ANONYMOUS] een Aurora van een Itliaens meester
0052 BOR, PAULUS een hond van Bor
0053 HALS, FRANS een trony van Frans Hals
0054[a] STRIJCKER, WILLEM (ALIAS BRASEMARY) twee stuckjens van Strijcker
0054[b] STRIJCKER, WILLEM (ALIAS BRASEMARY) twee stuckjens van Strijcker
0055 BOR, PAULUS een grooten boom van Bor met figuren
0056 KALF, WILLEM een stilleven van Calf
0057 BRIZÉ, CORNELIS een dito [stilleven] van Brise
0058 ASSELIJN, JAN (ALIAS CRABBETJE) een ruyne van Crab(betje)
0059 THIVAERT, DANIEL JANSZ. een dootshooft van Tivaert
0060 UYL, JAN JANSZ. DEN een stilleven van den Uyl
0061 [ANONYMOUS] eenige quepeeren onbekent
0062 [ANONYMOUS] een landschap dito [onbekent]
0063 RIJCKHALS, FRANCOIS een stuck van vogelen ende fruyten van Ryckhals
0064 CLEVE, CORNELIS VAN DER BEKE VAN (SOTTE CLEEF) een Lieven Vroutjen van Sotte Cleef
0065 OLY, JAN een dootshooft van Jan Oly
0066 BOR, PAULUS een landschap met patrijsen van Bor
0067 [ANONYMOUS] een mannetjen met een glas in de hand, onbekent
0068 QUELLINUS, ERASMUS I een justitie van Quilijn
0069[a] QUELLINUS, ERASMUS I noch twee van idem [Quilijn]
0069[b] QUELLINUS, ERASMUS I noch twee van idem [Quilijn]
0070 TIZIANO VECELLO een tronye van Titiaen
0071 RUBENS, PIETER PAUL een dito [tronye] van Rubbens
0072 JORDAENS, JACOB een landschap van Jordaens
0073 VINCKBOONS, DAVID een landschap van Vinckeboons
0074 BLOEM, MATHEUS kemphaentjens van Matthys Blom
0075 RUBENS, PIETER PAUL een schets van Rubbens
0076 COUWENBERGH, CORSTIAEN VAN een kou van Kouwenberch
0077 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) een naeckt modeel van Spagnolett
0078 [ANONYMOUS] een Martias villingh, den mr. onbekent
0079 [ANONYMOUS] een stuckjen wit en swart
0080[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee stuckjes van Quast
0080[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee stuckjes van Quast
0081 VINCKBOONS, DAVID een ovael van Vinckeboon
0082 [ANONYMOUS] een kleyn Lieff Vroutgen
0083 CAMPEN, GYSBERT VAN een ovael van Gysbert van Campen
0084 [ANONYMOUS] een lantschap nachtjen, onbekent
0085[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee geselschapjes van Quast
0085[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee geselschapjes van Quast
0086 [ANONYMOUS] een cleyn landschapje, de mr. onbekent
0087 [ANONYMOUS] een cleyn ront conterfeytsel
0088 BOR, PAULUS een haes van Bor
0089 BOR, PAULUS een zael van idem [Bor]
0090 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een slangenbytingh van Stocade
0091 BROSTERHUYSEN, JAN een insight van een brugge van Prosserhuysen
0092 [ANONYMOUS] een man in 't harnas, onbekent
0093 BARTSIUS, WILLEM een strandingh van Willem Bartsius
0094[a] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0094[b] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0094[c] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0094[d] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0094[e] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0094[f] BOR, PAULUS ses stucken van Bor
0095 [COMMANDEUR CODDE, UNIDENTIFIED] een landschap van den commandeur Codde
0096 [ANONYMOUS] noch een man in 't harnas
0097 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een St. Sebastiaen Stocade
0098 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een landschap van Govert Mynheer
0099[a] VINCKBOONS, DAVID twee conterfeytsels ovael, van Vinckeboons
0099[b] VINCKBOONS, DAVID twee conterfeytsels ovael, van Vinckeboons
0100 BRIZÉ, CORNELIS noch een dito (conterfeytsel) van Cornelis Brisee
0101 LOO, JACOB VAN een Lieve Vrou van Van Loo
0102 BENEDETTI, ANDRIES een Maria, van Benedetti
0103 LOO, JACOB VAN een Andromeda van Van Loo
0104 LENGELE, MARTINUS een spigelend vroutje, van Linsele
0105 [ANONYMOUS] een tronij van Carel Loreneser
0106 VROOM, HENDRICK een cleen zeetje van den ouden Vroom
0107 LOO, JACOB VAN een conterfeytsel van Cornelis Rijsoort van Van Loo
0108 LOO, JACOB VAN een conterfeytsel van idem (Van Loo), Anna van Campen
0109 WITHOOS, MATTHIAS een landschap, van Withoos
0110 BROSTERHUYSEN, JAN een cleyn landschap van Prosterhuysen
0111 ENGELS, BARTHOLOMEUS een landschap, van Engels
0112 WIJNANTS, JAN een dito [landschap] van Wynants
0113[a] QUAST, PIETER JANSZ. vier teyckeningen van Quast
0113[b] QUAST, PIETER JANSZ. vier teyckeningen van Quast
0113[c] QUAST, PIETER JANSZ. vier teyckeningen van Quast
0113[d] QUAST, PIETER JANSZ. vier teyckeningen van Quast
0114 BROUWER, ADRIAEN een schrijvertje van Brouwer
0115 POUSSIN, NICOLAS een schets van Poussijn
0116 SEGHERS, HERCULES een landschap van Segers
0117 VROOM, CORNELIS een landschapje van Vroom
0118[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee tronytjens van Quast
0118[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee tronytjens van Quast
0119 BROSTERHUYSEN, JAN een cleyn landschap Prosterhuysen
0120 NEER, AERT VAN DER een wintertje van Van der Neer
0121 POUSSIN, NICOLAS een landschap van Poussin
0122 PYNACKER, ADAM een dito [landschap] van Pynacker
0123 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. een dito [landschap] van Camphuysen
0124 WOLFAERTS, JAN BAPTIST een landschap met beesten van Wolfraets
0125 ROMEYN, WILLEM een dito [landschap met beesten] van Romeijn
0126[a] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN twee stuckjens van Stocade
0126[b] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN twee stuckjens van Stocade
0127 DUCK, JACOB toebackdrinckers van Jacob Duck
0128 [ANONYMOUS] een creeft op strand de mr. onbekent
0129 CODDE, PIETER JACOBS een vroutjen van Codde
0130 GOLTZIUS, HENDRICK een teckeningh van Goltzius
0131 EVERDINGEN, ALLART VAN een landschapjen van Everdingen
0132[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee boeren
0132[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee boeren
0133 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE een grautjen van Van der Venne
0134 [ANONYMOUS] een cleyn Christus tronytjen, onbekent
0135 [ANONYMOUS] een cleyn plaetjen
0136 WITTE, EMANUEL DE een kerckje van De Wit
0137 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een kaerslicht van Stocade
0138 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN een slapende vroutjen van Moyses Uyttenbroeck
0139 ROMANO, JULIO een schilt van Julio Romano
0140 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een stuck van Stocade, hangend op 't Convoy
0141 [ANONYMOUS] Out Roomen no. 1
0142 [ANONYMOUS] een groot boeck met printen no. 2
0143 [ANONYMOUS] een dito [groot boeck] van Hooge Duytse architecture no. 3
0144 [ANONYMOUS] basserlieven van Roomen no. 4
0145 [ANONYMOUS] een dito [groote boeck ?] van fortificatie no. 5
0146 [ANONYMOUS] een dito [groote boeck ?] architecture no. 6
0147 [ANONYMOUS] een dito [groote boeck, architecture] no. 7
0148 [ANONYMOUS] een dito [groote boeck, architecture] no. 8
0149 [ANONYMOUS] d'intrede van Keyser Karel no. 9
0150 VINCKBOONS, PHILIP 't Bouboeck van Vinckboons no. 10
0151 [ANONYMOUS] 't constboeck van Justinian 2 vol. no. 11
0152 [ANONYMOUS] Italiaense gebouwen no. 12
0153 [ANONYMOUS] 't begraefenis van Prins Hendrick no. 13
0154 [ANONYMOUS] inwendige siraden vant' stadhuys van Amsterdam no. 13
0155 [ANONYMOUS] een dito [siraden] uytwendich ende inwendich van dito gebouwe no. 15
0156 [ANONYMOUS] de keysers en keyserinnen van Romen no. 16
0157 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een boeck van Heemskerck met printen [no.] 17
0158 [ANONYMOUS] Edi Barbarini no. 18
0159 SERLIO, SEBASTIANO architectura van Serlio no. 19
0160 [ANONYMOUS] Italiaense architecture no. 20
0161 [ANONYMOUS] d'intrede van Maria de Medicis no. 21
0162 [ANONYMOUS] d'incomste van Albertus no. 23
0163 [ANONYMOUS] Ovidus no. 24
0164 [ANONYMOUS] Italiaense gebouwen no. 25
0165 [ANONYMOUS] de Vrede van Munster no. 26
0166 [ANONYMOUS] d'Incomste van de Coninge van Engelandt no. 27
0167 [ANONYMOUS] fortificatie no. 28
0168 [ANONYMOUS] de graven van Hollandt no. 29
0169 [ANONYMOUS] geteyckende fortificatie no. 30
0170 [ANONYMOUS] kercken van Roomen no. 31
0171 [ANONYMOUS] de Salen van Orangien no. 32
0172 [ANONYMOUS] d'historie van Upsisse no. 37
0173 [ANONYMOUS] boeck met fonteynen no. 34
0174 [ANONYMOUS] Romeynse gesichten no. 35
0175 [ANONYMOUS] Statua van Roomen no. 36
0176 [ANONYMOUS] verscheijde Italiaense gesichten no. 37
0177 [ANONYMOUS] eenige steden van Franckrijck 2 vol. no. 38
0178 [ANONYMOUS] de voornaemste prinsen van 't Christenrijck no. 39
0179 [ANONYMOUS] ruynen no. 40
0180 [ANONYMOUS] herbarium no. 41
0181 [ANONYMOUS] kercken no. 42
0182 [ANONYMOUS] een cleen boeckjen met teyckeningen no. 43,44
0183 [ANONYMOUS] eenige Italiaense zeehavens no. 45
0184 [ANONYMOUS] een deel losse printen
0185[a] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[b] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[c] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[d] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[e] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[f] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[g] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[h] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[i] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[j] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[k] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[l] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0185[m] [ANONYMOUS] dertien gebootste beeltjes
0186[a] [ANONYMOUS] drie plaijster beeltjes
0186[b] [ANONYMOUS] drie plaijster beeltjes
0186[c] [ANONYMOUS] drie plaijster beeltjes
0187[a] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[b] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[c] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[d] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[e] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[f] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[g] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0187[h] [ANONYMOUS] acht metale beeltjes
0188 [ANONYMOUS] een kintje van marmor
0189 [ANONYMOUS] een tronij van den overleden van marmor
0190 [ANONYMOUS] een deel gebootserde kindertjes
0191[a] [ANONYMOUS] twee tronijen van schilpen en horensjes in een ebben lijst
0191[b] [ANONYMOUS] twee tronijen van schilpen en horensjes in een ebben lijst
0192 [ANONYMOUS] een feston van horen en schilpen
0193 [ANONYMOUS] een houtsmodel van 't stadthuys van Amsterdam
0194[a] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van d'overledens vader ende moeder
0194[b] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van d'overledens vader ende moeder
0195 CAMPEN, JACOB VAN een harderin van Jacob van Campen