The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Borset, Adriana


printer-friendly view
Inventory #1268
Call NumberDBK 5072/584, fol. 176 and foll.
Date1656/09/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventary of insolvent individual drawn up at request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameBorset
Owner NameBorset, Adriana
Owner Noteswidow of Jacobus de Weert
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen bevonden in den boedel van Adriana Borset, weduwe van Jacobus de Weert. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 13en septembris 1656.
Montias1 #1187
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een lanschapie in een slechte lyst
0002[a] [ANONYMOUS] twee ditto [schiderijen] blompotten in slechte lysten
0002[b] [ANONYMOUS] twee ditto [schiderijen] blompotten in slechte lystten
0004 [ANONYMOUS] conterfeytsel van een naeckt kint
0005 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van de man
0006 [ANONYMOUS] een out schildery synde seetien
0007 [ANONYMOUS] een dito seetie in een ebben lyst
0008 [ANONYMOUS] een schildery daerin een casteel in een swarte lyst
0009 [ANONYMOUS] een prent bortge van Dr. Tulp
0010 HOLSTEIJN, CORNELIS een schilderij van Holstyn daer in een paert
0011 [ANONYMOUS] een prent bortgen van Trigolandus
0012 [ANONYMOUS] twee tulpen gebotseert in een ebben lyst
0013 [ANONYMOUS] een printe bortgen van Calvinus
0014 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een lantschapie
0015 [ANONYMOUS] een zeetie in een ovael
0016 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin een casteel
0017 [ANONYMOUS] een geschreven bortgen van de wet
0018 [ANONYMOUS] een schiderytie daerin een casteel
0018 [ANONYMOUS] een schilderij een naeckt kint in een slechte lyst