The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Uylenborgh (Uylenburgh), Gerridt (Gerard)


printer-friendly view
Inventory #1357
Date1675/04/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameUylenborgh (Uylenburgh)
Owner NameUylenborgh (Uylenburgh), Gerridt (Gerard)
Life Dates1626 |d ?
Marriage Date1666/05/05
OccupationArtist |a Painter; Merchant (smallscale) |a Art dealer
ResidenceOp de Nieuwe Keysersgraft in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubilen ende const bevonden in den boede van Gerridt Uyleborgh schilder, gewoont hebbende op de Nieuwe Kyssersgraft.
CommentaryGerard Uylenburgh was the son of the painter and art dealer Hendrick Uylenburgh. On 5 May 1666, he was said to be 40 years old, his parents dead, and living on the Lauriersgracht, when he was married to the 30-year old Elisabeth Just from Koenigsberg, who was assisted by her father (Bredius, K√ľnstler-inventare p. 1674). On 30 November 1666, Gerrit Uylenburg and four sisters of Elisabeth Just declare that their father Henderyck Just, merchant, doing business in various parts outside the Provinces, had died nine weeks ago, leaving debts. They request open letters of benefit of inventory to protect them from their creditors, which has been granted to them (Bredius, ibid.)
Montias1 #1262
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] een pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
0001[b] [ANONYMOUS] een pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
0002[a] [ANONYMOUS] twee pleyster beeltiens
0002[b] [ANONYMOUS] twee pleyster beeltiens
0003[a] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0003[b] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0003[c] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0004 [ANONYMOUS] 16 stuckx gepleysterde beelden, soo heel als halve, mitsgaders hooffde
0005 [ANONYMOUS] een pleystert beelt staende op een houte voet
0006 FIERAVINO, FRANCESCO (IL MALTESE) 1. een tapyt met italiaense vruchten van Maltese
0007 NECK, JAN VAN 2. een slapende vrouw van Jan van Neck
0008 PORCELLIS, JAN (I) 3. een zee van Parcelis
0009 CAROSSELLI, ANGELO 4. mascraede van Caroselis
0010 [BACKERE, UNIDENTIFIED] 5. een diaene op de jacht van Backere
0011 PAPE, JOSSE DE 6. een schilderye van Juste del Papa
0012 GENTILE, LUIGI 7. eenige figuren van Louis Gentil
0013 ROGHMAN, ROELAND 8. een lantschap van Roghman
0014 REMBRANDT VAN RIJN 9. een Judin van Rembrandt
0015 COLYN, DAVID 10. een oordeel van David Colyns
0016 [ANONYMOUS] 11. Italiaensche vruchten van Jan Strydt
0017 RUBENS, PIETER PAUL 12. noch een Diaena op de jacht nae Rubens
0018 DYCK, ANTHONIE VAN 14. een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
0019 [ANONYMOUS] 15. een cruysingh van St. Pieter
0020 DYCK, ANTHONIE VAN 16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
0021 [ANONYMOUS] 16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
0022 TINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI) 17. een karsnacht nae Tinteret
0023 [ANONYMOUS] 18. een St. Catherina nae een Italiaens meester
0024 [ANONYMOUS] 19. een Maria nae een Italiaens meester
0025 BRUEGEL, PIETER (I) 20. een brandt van Troyen van den ouden Breughel
0026 [ANONYMOUS] 21. noch een St. Catharina
0027 REMBRANDT VAN RIJN 22. noch een danaetie van Rembrandt
0028 CLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN) 23. een ordonnantie van Aertie van Leyden
0029 [ANONYMOUS] 24. een vrouwe conterfeytsel
0030 [ANONYMOUS] 25. een conterfeytsel van Gustavus Adolfs
0031 PORDENONE, GIOVANNI 26. een vrouwe tronie van Pordenon
0032 BORDONE, PARIS 27. een vrouwe tronie van Bordon
0033 [ANONYMOUS] 28. een paus-troni van een itaeljaens meester
0034 RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN 29. een conterfeytsel van Ravesteyn
0035 [ANONYMOUS] 30. een vaenetas
0036 MULLER, JAN HERMANSZ. 31. een lantschappie van Muller
0037 PARMIGIANINO (FRANCESCO MAZZOLA) 32. een vrouwe beeltie van Perments
0038 [ANONYMOUS] 33. een conterfeytsel met turckx habit
0039 [ANONYMOUS] 34. een wintertie
0040 [ANONYMOUS] 35. een oude mans conterfeytsel
0041[a] [ANONYMOUS] 36. and 37. twee naeckte kinderkens
0041[b] [ANONYMOUS] 36. and 37. twee naeckte kinderkens
0042 [ANONYMOUS] 38. een begoste moodel
0043[a] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[b] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[c] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[d] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[e] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[f] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[g] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0043[h] [ANONYMOUS] 39. nog acht stuckx begoste modelle
0044 [DALY, JAN, UNIDENTIFIED] 40. een Salvator van Jan Daly
0045 PARMIGIANINO (FRANCESCO MAZZOLA) 41. een Maria en St. Catharina van Permens
0046 TIZIANO VECELLO 42. een vrouwe tronij van Tietsiaen
0047 CORTONA, PIETRO DA 43. een Semiramis van Pieter Corton
0048 ALBANI, FRANCESCO 44. een vrouwtie met satierties van Albaen
0049 MOLA, PIER FRANCISCO DA 45. een lantschappie van Francisco del Molo
0050 [VERONESE, ALEXANDER, UNIDENTIFIED] 46. een Loth van Alexander Veronees
0051 GIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO) 47. een cherus met kinderties van Schorson
0052 PALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI) 48. een vrouwe tronye van den oude Palma
0053 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) 49. een philosoph van Spanjolet
0054 VAGA, PIERINO DEL 50. een Judith van Perni del vadit
0055 LEYDEN, LUCAS VAN 51. Mars en Venus van Luycas van Leyden
0056 BELLINI, GIOVANI 52. een vrouwe van Jan Bellyn
0057 BACKER, ADRIAEN 53. een Atallante van Adriaen Backer
0058 RUBENS, PIETER PAUL 54. eenige figuren van Rubbens
0059 RUBENS, PIETER PAUL 55. een lantschappie van Rubbens
0060 PALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI) 56. een mans trony van den ouden Palma
0061 SALVIATI, FRANCESCO 57. Oevidius ordonnancie van franceco Saviator
0062 [ANONYMOUS] 58. een lantschap met een swyne jacht
0063 NAPOLITANO, PHILIPPO 59. een lantschap van Philop Napolitaen
0064 BRUGGHEN, HENDRICK TER 60. een luytslager van Hendrick ter Brugge
0065 VERONESE, PAOLO 61. twee Sante van Paulus Fernys
0065 SNYDERS, FRANS 62. een hondt van Franschoys Snyders
0067 PYNAS, JACOB SYMONSZ. 63. een cherus van Jacob Pinas
0068 [ANONYMOUS] 64. eenige naeckte figueren nae een itaeliaens meester
0069 BORDONE, PARIS 65. een wit pard van Bordon
0070 PERUGINO, PIETRO 66. een Maria van Perosin
0071 RENI, GUIDO 67. een Maria Magdalena nae Guido
0072 [ANONYMOUS] 68. een vrouwe tronye
0073 TIZIANO VECELLO 69. een vrouwe conterfeytsel nae Titsiaen
0074 RENI, GUIDO 70. een St. Sebastiaen nae Guido
0075 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 71. een modelletie van Stokade
0075 [ANONYMOUS] 71. een vrouwe conterfeytsel nae een oudt meester
0076 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 72. een modelletie van Stokade
0077 SEGHERS, HERCULES 73. een lantschap van Seegers
0078 REMBRANDT VAN RIJN 74. een begonne vrouwe conterfeytsel van Rembrandt
0079 [ANONYMOUS] 75. drie halve figuere na een Itaeljaens meester
0080 AELST, WILLEM VAN 76. een jacht op papier van van Aelst
0081 [ANONYMOUS] 77. een David met het hooft van Goliad
0082 [ANONYMOUS] 78. een Samaritaen
0083 LUYCKS, CHRISTIAEN 79. blommen van Luyckx
0084 NETSCHER, CASPER 80. een juffertie van Netscher
0085 LASTMAN, PIETER 81. een histhorye van P. Lastman
0086 METSU, GABRIEL 82. een boer met een haen van Gabriel Metsu
0087 LE PETIT, ALEXANDER 83. een lantschap van Petit
0088 [BORTIAENS, UNIDENTIFIED] 84. een mans conterfeytsel van Bortiaens
0089 MOUCHERON, FREDERICK DE 85. een lantschap van Moucheron
0090 EVERDINGEN, CAESAR VAN 86. een antique tronij van de jonge Everdingen
0091 BADEN, HANS JURIAENSZ. VAN 87. een perspectieff van van Baede
0092 [ANONYMOUS] 88. een Judith na taefel
0093 [DE HAEN, UNIDENTIFIED] 89. een mans conterfeytsel van de Haen
0094 SEGHERS, HERCULES 90. een lantschappie van Hercules Seegers
0095 [GRIDORIN, UNIDENTIFIED] 91. een Magdalena nae Gridorin
0096 BROUWER, ADRIAEN 92. een lantschappie van Ad. Brouwer
0097 [ANONYMOUS] 93. een tronye nae een oudt Italiaens meester
0098 CARACCI, ANNIBALE 94. een doodt Christus nae Caras
0099 BORDONE, PARIS 95. een oudt mans conterfeytsel van Bordon
0100 HELMBREKER, DIRCK 96. een lantschappie van Helembreecker
0101 MALO, VINCENT 97. een vrouwe tronitie van Malo
0102 BEGA, CORNELIS PIETERSZ. 98. een musicq zingend vrouwtie van Begga
0103 GIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO) 99. een conterfeytsel van Gorgon
0104 [WILLEM CANI, UNIDENTIFIED) 100. een rondt conterfeytsel van Willem Cani
0105 MOMPER, JOOS DE 101. een lantschappie van Momper
0106 [ANONYMOUS] 102. een lantschappie
0107 [ANONYMOUS] 103. een St. Dominicaen tronije
0108 POELENBURGH, CORNELIS VAN 104. 't Collesce van Poelenburgh
0109 DOU, GERARD 105. een St. Franciscus van Gerrit Douw
0110 BROUWER, ADRIAEN 106. de groot schoen van Adriaen Brouwer
0111 [HOLBEECK, UNIDENTIFIED] 107. een munck van Holbeeck
0112 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (I) 108. een kerck van den ouden Steenwijck
0113 DOES, JACOB VAN DER (I) 109. beestiens van van der Does
0114 MIERIS, FRANS VAN 110. een slaepend vrouwtie van Miris
0115 MANDER, KAREL VAN (I) 111. een cruysie van Carel van Mander
0116 HALS, FRANS 112. een vastelavonts geck van Frans Hals
0117 FLORIS, FRANS (I) 113, een vrouwe tronye van Frans Floris
0118 KALF, WILLEM 114. een smittie van Calff
0119 LIEVENS, JAN (I) 115. een graffleggende Christi van Livens
0120 WEYDEN, ROGIER VAN DER 116. een Maria met durtiens van R. Bruggen
0121 TIZIANO VECELLO 117. een Maria nae Titiaen
0122 TIZIANO VECELLO 118. een vrouwe conterfeytsel nae Titiaen
0123 [VIVIAENE, UNIDENTIFIED] 119. een perspectieve van Vivjaene
0124 SCHUER, THEODOR VAN DER 120. een clyn lantschappie van van der Schuren
0125 ZIJL, GERARD VAN 121. een clyn stuckie van Gerraeds
0126 [ANONYMOUS] 122. een cruysie van een oudt meester
0127 SEGHERS, HERCULES 123. een lantschap van Hercules Seggers
0128 BACKER, ADRIAEN 124. een Diaena van Ad. Backer
0129 FINSON, DAVID 125. een reuseval van David Vinso
0130 NECK, JAN VAN 126. een Iropa van Jan van Neck
0131 [ANONYMOUS] 127. een keucke met beelden
0132 SNYDERS, FRANS 128. een gevogelt ende vruchten van Snyders
0133 SCHUER, THEODOR VAN DER 129. een jongelingh die de vleugels van de tyt gecort wort van Theodore van Schuren
0134 RENI, GUIDO 130. een Maria ende een naeckende Christus na Guido
0135 COXIE, MICHIEL 131. een Venus ende cuijpido van Michiel Cockxi
0136 ALBANI, FRANCESCO 132. eenige naeckte nae Albaen
0137 MOUCHERON, FREDERICK DE 133. een lantschap van Moucheron
0138 WILLEBOIRTS, THOMAS 134. een satirinne van Willebords
0139 RUBENS, PIETER PAUL 135. een grauwetje van Rubbens
0140 JORDAENS, JACOB 136. een conterfeytsel van Jordaens
0141 LINGELBACH, JOHANNES 137. een roems hoff vol beelde van Lingelbach
0142 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. 138. een vrouwe tronij van Jacob Backer
0143 TINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI) 139. een conterfeytsel van Tintoret
0144 [JAN BOR, UNIDENTIFIED] 140. een polsche trompetter van Jan Bor
0145 LEMAIRE, JEAN 141. een kerck van St. Peter van La Meere
0146 [ANONYMOUS] 142. een moodelletie
0147 [ANONYMOUS] 143. een begonne harder ende harderin
0148 [ANONYMOUS] 144. een vrouwe tronye
0149 TIZIANO VECELLO 145. een vrouwe conterfeytsel van Titiaen
0150[a] [ANONYMOUS] 146. vier doeckens met kindertiens
0150[b] [ANONYMOUS] 146. vier doeckens met kindertiens
0150[c] [ANONYMOUS] 146. vier doeckens met kindertiens
0150[d] [ANONYMOUS] 146. vier doeckens met kindertiens
0151 [ANONYMOUS] 147. een castor schilderye synde een afdoeningh vant cruys
0152[a] [ANONYMOUS] 148. drie tronytiens
0152[b] [ANONYMOUS] 148. drie tronytiens
0152[c] [ANONYMOUS] 148. drie tronytiens
0153 [ANONYMOUS] 149. een marmore poth
0154 [ANONYMOUS] 150. een conterfeytsel van Keyser Carel in waterverff
0155 [ANONYMOUS] 151. een conterfeytsel van syn [Keyser Carels] suster in water verff
0156 [ANONYMOUS] 152. een Romeynse historye in water verff
0157 [ANONYMOUS] 153. een vrouwe tronye van een Italiaens meester