The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Sappius, Cornelia Maertens (1662/04/01)]

Inv#.Lot392.0001
Lot0001
ArtistVERTANGEN, DANIEL
Entryeen schildery zijnde een godengeselschapje geschildert door Daniel Vertangen
TitleGooden geselschapje
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#10515
.............................................................


Inv#.Lot392.0002
Lot0002
ArtistVERTANGEN, DANIEL
Entryeen Adam ende Eva geschildert van den selven Vertangen
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10516
.............................................................


Inv#.Lot392.0003
Lot0003
ArtistVERTANGEN, DANIEL
Entryeen schilderijtje van Bachus ende Venus ende ander geselschap geschildert door den voors. Vertangen
TitleBachus ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#10517
.............................................................


Inv#.Lot392.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderytje van een hammetje ende wijn roemer
Titlehammetje ende wijn roemer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10518
.............................................................


Inv#.Lot392.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van David ende Abigael
TitleDavid ende Abigael
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10519
.............................................................


Inv#.Lot392.0006[a]
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10520
.............................................................


Inv#.Lot392.0006[b]
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10521
.............................................................


Inv#.Lot392.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een creeft ende een wijnkan
Titlecreeft ende wijnkan
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10522
.............................................................


Inv#.Lot392.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Scipio Africanus met een vergulde lyst
TitleScipio Africanus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
Montias2 Record#10523
.............................................................


Inv#.Lot392.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltje van de voors. Cornelia Martens ende haar man zal. met een vergulde lijst
Titleconterfeijtseltje van Cornelia Martens ende haar man zal.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#10524
.............................................................


Inv#.Lot392.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een geboorte Christi geschildert op een coperplaetje
Titlegeboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on a copper plate
Montias2 Record#10525
.............................................................


Inv#.Lot392.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderitje van een fruijtmantje
Titleeen fruijtmantje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10526
.............................................................


Inv#.Lot392.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10527
.............................................................


Inv#.Lot392.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een vervallen gebouw
Titleeen vervallen gebouw
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10531
.............................................................


Inv#.Lot392.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtje] van een koken
Titleeen koken
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10532
.............................................................


Inv#.Lot392.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot gooden geselschap
Titlegooden geselschap
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#10533
.............................................................


Inv#.Lot392.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een zee met eenige schepen
Titlezee met eenige schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10535
.............................................................


Inv#.Lot392.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out vervallen kasteel
Titleout vervallen kasteel
Number2
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
Montias2 Record#10534
.............................................................


Inv#.Lot392.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een landtschap met eenige boerenhuijsen
Titlelandtschap met eenige boerenhuijsen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10534
.............................................................


Inv#.Lot392.0019[a]
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10537
.............................................................


Inv#.Lot392.0019[b]
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#19528
.............................................................


Inv#.Lot392.0019[c]
Lot0019[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#19529
.............................................................


Inv#.Lot392.0019[d]
Lot0019[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#19530
.............................................................


Inv#.Lot392.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn zeetjen
Titlezeetjen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10540
.............................................................


Inv#.Lot392.0021[a]
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teijckeningen van predicanten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typedrawing
Montias2 Record#10528
.............................................................


Inv#.Lot392.0021[b]
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teijckeningen van predicanten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typedrawing
Montias2 Record#10529
.............................................................


Inv#.Lot392.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderije van Lot ende Abraham ende ander geselschap
TitleAbraham ende Lot ende ander geselschap
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10530
.............................................................


Inv#.Lot392.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Moses ende het geheele huijsgesin van Heer William Paterson zal. ende de voors. Cornelia Maertens
Titleconterfeijtsel van Moses ende het heele huijsgesin van Heer William Paterson zal. ende Cornelia Maertens
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10541
.............................................................


Inv#.Lot392.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schildery van David ende Abigael
TitleDavid ende Abigael
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10542
.............................................................


Inv#.Lot392.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Isaacq ende Rebecca
TitleIsaacq ende Rebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#10543
.............................................................


Inv#.Lot392.0026[a]
Lot0026[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#10539
.............................................................


Inv#.Lot392.0026[b]
Lot0026[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#10538
.............................................................


Inv#.Lot392.0026[c]
Lot0026[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#19531
.............................................................


Inv#.Lot392.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfijtsel van Meleager ende Athalante
TitleMeleager ende Athalante
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#10544
.............................................................


Inv#.Lot392.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote fruijdtschilderij
Titlefruijdt schildery
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10545
.............................................................


Inv#.Lot392.0029[a]
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappens
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10546
.............................................................


Inv#.Lot392.0029[b]
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappens
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10547
.............................................................


Inv#.Lot392.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een harder ende harderin ende eenige schaepjens
Titleharder ende harderin ende eenige schaepjens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10548
.............................................................


Inv#.Lot392.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Gootsoordeel
TitleGootsoordeel
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#10549
.............................................................


Inv#.Lot392.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen droncke Cylenus met eenich ander geselschap
Titledroncke Cylenus met eenich ander geselschap
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#10550
.............................................................


Inv#.Lot392.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Walcheren
TitleWalcheren
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10551
.............................................................


Inv#.Lot392.0034[a]
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn landtschapje ende een dito [cleijn] zeetje
Titlelandtschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10552
.............................................................


Inv#.Lot392.0034[b]
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn landtschapje ende een dito [cleijn] zeetje
Titlezeetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#10553
.............................................................


Inv#.Lot392.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een harder ende harderin met een vervallen gebouw
Titleharder ende harderin met een vervallen gebouw
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#10554
.............................................................


Inv#.Lot392.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een jacht
Titleeen jacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
Montias2 Record#10555
.............................................................


Inv#.Lot392.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daerin geschildert staet een wijnkan met een schotel met oesters ende anders [crossed out: andere versnaeperingh]
Titleeen wijnkan met een schotel met oesters ende anders
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#10556
.............................................................


Inv#.Lot392.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijne gesteecke schilderijtje van Isaacq ende Rebecca met glas daervoor
TitleIsaacq ende Rebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typeneedle work
Montias2 Record#10557
.............................................................


Inv#.Lot392.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teyckeningh van den ondergangh van Troyen met een glas daervoor
Titlede ondergangh van Troyen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typedrawing
Montias2 Record#10558
.............................................................


Inv#.Lot392.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wit-steene Cupidotje
TitleCupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19532
.............................................................


Inv#.Lot392.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfijtsel van een jongedochter
Titleconterfijtsel van een jongedochter
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19533
.............................................................


Inv#.Lot392.0042[a]
Lot0042[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie slechte schilderijtjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19534
.............................................................


Inv#.Lot392.0042[b]
Lot0042[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie slechte schilderijtjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19535
.............................................................


Inv#.Lot392.0042[c]
Lot0042[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie slechte schilderijtjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19536
.............................................................


Inv#.Lot392.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert jongetje
Titlejongetje
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typewhite-stone statue
Montias2 Record#19537
.............................................................