The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Marez, Catharina de (1671/05/19)]

Inv#.Lot135.0001
Lot0001
ArtistPIETERSZ., PIETER (II)
EntryNo.1 een Drie Koningen van Jonge Pier, sesendertigh gulden f 36:--:--
TitleDrie Koningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value36 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't sijlkamertje: Schilderijen, getaxeert door Sinjeur Uylenburgh schilder
Montias2 Record#1094
.............................................................


Inv#.Lot135.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.2 een fruitagie, vier gulden f 4:--:--
Titlefruitagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value4 |t gulden
Montias2 Record#1095
.............................................................


Inv#.Lot135.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.3 een lantschapje, ses gulden f 6:--:--
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value6 |t gulden
Montias2 Record#2280
.............................................................


Inv#.Lot135.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.4 een scheepsvaert, drie gulden f 3:--:--
Titlescheepsvaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1098
.............................................................


Inv#.Lot135.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 5 een lantschapje met beesjens, tien gulden f 10:--:--
Titlelantschapje met beesjens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1099
.............................................................


Inv#.Lot135.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 6 Europa , twintigh gulden f 20:--:--
TitleEuropa
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value20 |t gulden
Montias2 Record#1100
.............................................................


Inv#.Lot135.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 7 't vonnis van Paris, ses gulden f 6:--:--
Title't vonnis van Paris
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value6 |t gulden
Montias2 Record#1096
.............................................................


Inv#.Lot135.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 8 een boerekaertspel, een gulden f 1:--:--
Titleeen boerekaertspel
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't sijlkamertje
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1097
.............................................................


Inv#.Lot135.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 9 een boerekermis, vierentwintigh gulden f 24:--:--
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value24 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#1101
.............................................................


Inv#.Lot135.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 10 een ovael sijnde een zeeslagh, vijf gulden f 5:--:--
Titlezeeslagh
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Formatoval
RoomIn 't voorhuys
Value5 |t gulden
Montias2 Record#1102
.............................................................


Inv#.Lot135.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 11 een zeevaertje, vijff gulden f 5:--:--
Titlezeevaertje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value5 |t gulden
Montias2 Record#1103
.............................................................


Inv#.Lot135.0012
Lot0012
ArtistNIEULANDT, WILLEM VAN (II)
EntryNo. 12 een landschap van Guilliaem Nieulandt, sessendartigh gulden f 36:--:--
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value36 |t gulden
Montias2 Record#1104
.............................................................


Inv#.Lot135.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 13 een teeckeningh met potloot gedaen van koeyen, drie gulden f 3:--:--
Titlekoeyen
Number34
SubjectANIMALS
Typelead pencil drawing
RoomIn 't voorhuys
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1105
.............................................................


Inv#.Lot135.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 14 een ditto [teeckeningh met potloot] met paertjens, drie gulden f 3:--:--
Titlepaertjens
Number34
SubjectANIMALS
Typelead pencil drawing
RoomIn 't voorhuys
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1106
.............................................................


Inv#.Lot135.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 15 een ditto [teeckeningh met potlood] sijnde een harder met schaepjens, drie gulden f 3:--:--
Titleeen harder met schaepjens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typelead pencil drawing
RoomIn 't voorhuys
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1107
.............................................................


Inv#.Lot135.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 16 een ditto met bockjens ende schaepjens, drie gulden f 3:--:--
Titlebockjens en schaepjens
Number34
SubjectANIMALS
Typelead pencil drawing
RoomIn 't voorhuys
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1108
.............................................................


Inv#.Lot135.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo..17 een kleijn stuckje sijnde vogeltjens en een kannetje een gulden f 1:--:--
Titlevogeltjens en kannetje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1109
.............................................................


Inv#.Lot135.0018
Lot0018
ArtistSNYDERS, FRANS
EntryNo. 18 een varckensjacht van Snyder, eenhondertendetwintich gulden f 120:--:--
Titleeen varckensjacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value120 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnekamer
Montias2 Record#1117
.............................................................


Inv#.Lot135.0019
Lot0019
Artist[JAN LOENS, UNIDENTIFIED]
EntryNo. 19 eenige vogels en schapen van Jan Loens, seventigh gulden f 70:--:--
Titleeenige vogels en schapen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value70 |t gulden
Montias2 Record#1118
.............................................................


Inv#.Lot135.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 20 een zeebatalie, tien gulden f 10:--:--
Titlezeebatalie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1119
.............................................................


Inv#.Lot135.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 21 een landschap sijnde geberchte, fijftien gulden f 15:--:--
Titlelandschap sijnde geberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#1120
.............................................................


Inv#.Lot135.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.22 een Mars ende Venus, tien gulden f 10:--:--
TitleMars ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1121
.............................................................


Inv#.Lot135.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 23 een kontrefeijtsel van d'heer Pieter de Marez
Titlekontrefeijtsel van de heer Pieter de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#1122
.............................................................


Inv#.Lot135.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 24 een kontrefeijtsel van Juffr. Catharina de Marez
Titlekontrefeijtsel van Catharina de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Value|t [unassessed]
Montias2 Record#1123
.............................................................


Inv#.Lot135.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 25 een wapenbortje van 't geslacht van de Heer Pieter de Marez ende Juffrouw Catharina de Marez
Titlewapen van 't geslacht van Pieter de Marez and Catharina de Marez
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms of De Marez family
RoomIn de binnekamer
Value|t [unassessed]
Montias2 Record#16401
.............................................................


Inv#.Lot135.0026
Lot0026
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
EntryNo. 26 een historie, copy, van Claes Moyaert, twee gulden f 2:--:--
Titleeen historie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#1124
.............................................................


Inv#.Lot135.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 27 een kaert van de Beemster, een gulden f 1:--:--
TitleBeemster
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Value1 |t gulden
Montias2 Record#16402
.............................................................


Inv#.Lot135.0028
Lot0028
ArtistMOUCHERON, FREDERICK DE
EntryNo. 28 een landschap van Moucheron, vijffenveertigh gulden f 45:--:--
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp te zaal
Value45 |t gulden
Pre Lot HeaderOp te zaal
Montias2 Record#1110
.............................................................


Inv#.Lot135.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 29 een landschapje [crossed out: van Oliviers se], seven gulden f 7:--:--
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de eetzaal
Value7 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de eetzaal
Montias2 Record#1111
.............................................................


Inv#.Lot135.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 30 een landschapje, seven gulden f 7:--:--
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de eetzaal
Value7 |t gulden
Montias2 Record#1112
.............................................................


Inv#.Lot135.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 31 een fruytagie van druyven, een gulden f 1:--:--
Titlefruytagie van druyven
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de eetzaal
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1113
.............................................................


Inv#.Lot135.0032
Lot0032
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
EntryNo. 32 een lantschapje copye van Moyaert, een gulden f 1:--:--
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de eetzaal
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1114
.............................................................


Inv#.Lot135.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 33 een zeestormtje, een gulden f 1:--:--
Titlezeestormtje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de eetzaal
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1115
.............................................................


Inv#.Lot135.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 34 een teeckening mette pen sijnde een saxpijpspeelder, twee gulden f 2:--:--
Titleeen saxpijpspeelder
Number3
SubjectGENRE
Typepen drawing
RoomIn de eetzaal
Value2 |t gulden
Montias2 Record#1116
.............................................................


Inv#.Lot135.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 35 een kontrefeijtsel van Pieter Koster
Titlekontrefeijtsel van Pieter Koster
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Value|t [not assessed]
Pre Lot HeaderOp te achterkamer
Montias2 Record#1125
.............................................................


Inv#.Lot135.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 36 een kontrefeijtsel van Pieter Kosters huysvrouw
Titlekontrefeijtsel van Pieter Kosters huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Value|t [unassessed]
Montias2 Record#1126
.............................................................


Inv#.Lot135.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 37 een kontrefeijtsel van Juffrouw Johanna van Achterhout, huysvrouw van Jan de Marez de oude
Titlekontrefeijtsel van Juffr. Johanna van Achterhout huijsvrouw van Jan de Marez de oude
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Value|t [not assesse]
Montias2 Record#1127
.............................................................


Inv#.Lot135.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 38 een kontrefeijtsel van d'Heer Jan de Marez, hanght in de Beemster
Titlekontrefeijtsel van d'Heer Jan de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#1128
.............................................................


Inv#.Lot135.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 39 de Drie Koningen van een out meester, tien gulden f 10:--:--
Titlede Drie Koningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value10 |t gulden
Pre Lot HeaderOp te voorkamer
Montias2 Record#1129
.............................................................


Inv#.Lot135.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 40 een fruytagie, ses gulden f 6:--:--
Titlefruytagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16403
.............................................................


Inv#.Lot135.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 41 een kontrefeijtsel van de Heer Abraham de Marez
Titlekontrefeijtsel van de Heer Abraham de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#1132
.............................................................


Inv#.Lot135.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 42 een kontrefeijtsel van Juffrouw Sara Kosters
Titlekontrefeijtsel van Sara Kosters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#16404
.............................................................


Inv#.Lot135.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 43 een doot kontrefeijtsel van Sara de Marez
Titledoot kontrefeijtsel van Sara de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#1133
.............................................................


Inv#.Lot135.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 44 een kindskontrefeijtsel van Abraham de Marez
Titlekindskontrefeijtsel van Abraham de Marez
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Value|t [not assessed]
Montias2 Record#1134
.............................................................


Inv#.Lot135.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen genayt fruytmantje op een bortje in een ebbe lijstje met een glas daervoor, een gulden tien stuyver f 1:10:--
Titlefruytmantje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typeembroidery or needle work
RoomIn de eetsael
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#1130
.............................................................