The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Fictor, Louis (1655/08/22)]

Inv#.Lot389.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijt-schilderijtge van de overleden in een ebbe lijst f 4:--:--
Titleconterfeijtsel van den overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value4 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de boven sijdelcamer
Montias2 Record#10403
.............................................................


Inv#.Lot389.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een clijn tronytgen in dito [ebben] lijst f -:15:--
Titletronytgen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#10404
.............................................................


Inv#.Lot389.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een conterfeijte schilderijtgen met een kintgen in ope schort in dito [ebben] lijst f 1:--:--
Titleeen kintgen in ope schort
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#10405
.............................................................


Inv#.Lot389.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen achtkant scheepschilderijtgen in dito [ebben] lijst f 1:--:--
Titlescheep schildery
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp de boven sijdelcamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#10406
.............................................................


Inv#.Lot389.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen clijn bortgen daerin een doode trony geschildert f 2:--:--
Titleeen doode trony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#10407
.............................................................


Inv#.Lot389.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquetschilderijtgen in swarte lijst f 1:--:--
Titlebanquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#10408
.............................................................


Inv#.Lot389.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen trony van een out man in vergulde lijst f 6:--:--
Titletrony van een out man
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#10409
.............................................................


Inv#.Lot389.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen clijn bortgen van een trony in ebben lijst f 1:10:--
Titletrony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#10410
.............................................................


Inv#.Lot389.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude trony sonder lijst f 1:10:--
Titleoude trony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven sijdelcamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#10411
.............................................................


Inv#.Lot389.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ovael schilderijtie in swarte list f 1:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoval
RoomInt voorhuijs
Value1 |t gulden
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#10412
.............................................................


Inv#.Lot389.0011[a]
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slechte oude schilderijen in vergulden lijsten van tronien f 1:10:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#19260
.............................................................


Inv#.Lot389.0011[b]
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slechte oude schilderijen in vergulden lijsten van tronien f 1:10:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#10413
.............................................................


Inv#.Lot389.0012[a]
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee oude dito [schilderijen] sijnde lantschappen in eecken lijsten f 1:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#19261
.............................................................


Inv#.Lot389.0012[b]
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee oude dito [schilderijen] sijnde lantschappen in eecken lijsten f 1:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#19262
.............................................................


Inv#.Lot389.0013[a]
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte bortgens in eecken lijstgens f -: 5:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't hanckkamertie
Value0.08 |t gulden
Pre Lot HeaderOp 't hanckkamertie
Montias2 Record#19263
.............................................................


Inv#.Lot389.0013[b]
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte bortgens in eecken lijstgens f -: 5:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't hanckkamertie
Value0.08 |t gulden
Montias2 Record#19264
.............................................................


Inv#.Lot389.0013[c]
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte bortgens in eecken lijstgens f -: 5:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't hanckkamertie
Value0.08 |t gulden
Montias2 Record#19265
.............................................................


Inv#.Lot389.0014[a]
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen sonder lijsten sinde niet tronyen niet opgemaect f 2:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting
RoomOp de boven bestecamer
Value1.25 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de boven bestecamer
Montias2 Record#19266
.............................................................


Inv#.Lot389.0014[b]
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen sonder lijsten sinde niet tronyen niet opgemaect f 2:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting
RoomOp de boven bestecamer
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#10414
.............................................................


Inv#.Lot389.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [schilderij] van een out man sonder lijst f -:15:--
Titleeen out man
Number33
Subjectman, woman, persons
Typepainting
RoomOp de boven bestecamer
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#19267
.............................................................


Inv#.Lot389.0016
Lot0016
ArtistVICTORS, JAN
Entrynoch een dito door de soon [Jan Victors] geschildert sijnde de gevanckenis van Joseph f 3:--:--
Titlede gevanckenis van Joseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value3 |t gulden
Montias2 Record#10415
.............................................................


Inv#.Lot389.0017[a]
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude tronyen in eecken lysten f 2:--:--
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value1 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnencamer
Montias2 Record#10416
.............................................................


Inv#.Lot389.0017[b]
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude tronyen in eecken lysten f 2:--:--
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#10417
.............................................................


Inv#.Lot389.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [tronie ?] vrouw in vergulde lijst f 1:10:--
Titleeen vrouw
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#10418
.............................................................


Inv#.Lot389.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapje sonder lijst f f -: 5:--
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value0.25 |t gulden
Montias2 Record#10419
.............................................................


Inv#.Lot389.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht schilderijtie in een eecken list f -:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#10420
.............................................................


Inv#.Lot389.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquettie in een ebben lijst f 2:10:--
Titlebanquettie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#10421
.............................................................


Inv#.Lot389.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [banquettie ?] in dito [ebben] lijst f 1:10:--
Titlebanquettie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnencamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#10422
.............................................................