The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Looten, Jan (1676/06/13)]

Inv#.Lot286.0001[a]
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
EntryVier slechte schilderijtjes sijnde drie daervan op kopere plaetjes geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on copper plate
RoomOp de kinderkamer
Pre Lot HeaderOp de kinderkamer
Montias2 Record#18680
.............................................................


Inv#.Lot286.0001[b]
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
EntryVier slechte schilderijtjes sijnde drie daervan op kopere plaetjes geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on copper plate
RoomOp de kinderkamer
Montias2 Record#18681
.............................................................


Inv#.Lot286.0001[c]
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
EntryVier slechte schilderijtjes sijnde drie daervan op kopere plaetjes geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on copper plate
RoomOp de kinderkamer
Montias2 Record#18682
.............................................................


Inv#.Lot286.0001[d]
Lot0001[d]
Artist[ANONYMOUS]
EntryVier slechte schilderijtjes sijnde drie daervan op kopere plaetjes geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de kinderkamer
Montias2 Record#18683
.............................................................


Inv#.Lot286.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderij daerin een out-manstronie met een kruys op de borst
Titleout-manstronie met een kruys op de borts
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp het meijsjenskamertje
Pre Lot HeaderOp het meijsjenskamertje
Montias2 Record#18684
.............................................................


Inv#.Lot286.0003[a]
Lot0003[a]
ArtistMAES, NICOLAES
Entrytwee portretten met vergulde lysten gedaen door Maes sijnde t'eene van de voors. heer van Jan Looten ende t'ander van Juffr. Maria Looten
Titleportret van Jan Looten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de joufferscamer
Pre Lot HeaderOp de joufferscamer
Montias2 Record#7437
.............................................................


Inv#.Lot286.0003[b]
Lot0003[b]
ArtistMAES, NICOLAES
Entrytwee portretten met vergulde lysten gedaen door Maes sijnde t'eene van de voors. heer van Jan Looten ende t'ander van Juffr. Maria Looten
Titleportret van Maria Looten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de joufferscamer
Montias2 Record#7438
.............................................................


Inv#.Lot286.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn schildery daerin 3 personagies
Title3 personagies
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de joufferscamer
Montias2 Record#7439
.............................................................


Inv#.Lot286.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen predicantsbortje
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprobably a print
RoomIn 't thuynhuysje
Pre Lot HeaderIn 't thuynhuysje
Montias2 Record#18685
.............................................................


Inv#.Lot286.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met een slechte lijst daerin een kreeft
Titlekreeft
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn't saeltje
Pre Lot HeaderIn't saeltje
Montias2 Record#7440
.............................................................


Inv#.Lot286.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teyckening van den overleden sal.
Titlede overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomIn't saeltje
Montias2 Record#7441
.............................................................


Inv#.Lot286.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [teyckening] van desselfs huysvrouw zaliger
Titlede overledens huysvrouw zal.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomIn't saeltje
Montias2 Record#7442
.............................................................


Inv#.Lot286.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teiyckening van de heer Abraham Heydanus
TitleAbraham Heydanus
Title ModifierCalvinist predikant in Naarden and elsewhere, preached tolerance toward the Remonstrants
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typedrawing
RoomIn't saeltje
Montias2 Record#7443
.............................................................


Inv#.Lot286.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met een ebbenhoute lijst sijnde een bosschagie
Titlebosschagie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn't saeltje
Montias2 Record#7444
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[a]
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Pre Lot HeaderIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7485
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[b]
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7486
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[c]
Lot0011[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7487
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[d]
Lot0011[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7488
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[e]
Lot0011[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7489
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[f]
Lot0011[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7490
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[g]
Lot0011[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7491
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[h]
Lot0011[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7492
.............................................................


Inv#.Lot286.0011[i]
Lot0011[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen so groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#7493
.............................................................


Inv#.Lot286.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van de Beemster
Titlede Beemster
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh ende portael
Montias2 Record#18686
.............................................................


Inv#.Lot286.0013[a]
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomIn de binne camer
Pre Lot HeaderIn de binne camer
Montias2 Record#18687
.............................................................


Inv#.Lot286.0013[b]
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#18688
.............................................................


Inv#.Lot286.0014
Lot0014
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen stuck schildery zijnde de historie van Jefta gedaen door Lastman
Titlehistorie van Jefta
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binne camer
ProvenanceProbably identical with the painting of this subject in the post-mortem inventory of Jan Looten's first wife Elisabeth Hellincx, where it was not attributed. It was paired with a painting of Barseba, the pair assessed at 400 f. (R 41534 and R 41535).
Present LocationProbably, Netherlands, Private Collection, illustrated in Amsterdam, Rembrandthuis, Exh. Cat. Pieter Lastman, Leermeester van Rembrandt, 1991, p. 86.
Montias2 Record#7447
.............................................................


Inv#.Lot286.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [stuck schildery] daerin een paert twee koeyen ende eenige schaepjes
Titleeen paert twee koeyen eknde eenige schaepjes
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7448
.............................................................


Inv#.Lot286.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet contrefeijtsel van de Heer Charles Looten saliger
Titlecontrefeijtsel van de Heer Charles Looten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7449
.............................................................


Inv#.Lot286.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van wylen Jan Hellings
Titleconterfeijtsel van Jan Hellings
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7450
.............................................................


Inv#.Lot286.0018[a]
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier stucks schilderije sijnde de vier Evangelisten
TitleEvangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Provenanceprobably identical with the vier evangelisten in the post-mortem inventory of Jan Looten's first wife Elisabeth Hellincx (R 41530 etc..)
Montias2 Record#19585
.............................................................


Inv#.Lot286.0018[b]
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier stucks schilderije sijnde de vier Evangelisten
TitleEvangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7452
.............................................................


Inv#.Lot286.0018[c]
Lot0018[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier stucks schilderije sijnde de vier Evangelisten
TitleEvangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#19583
.............................................................


Inv#.Lot286.0018[d]
Lot0018[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier stucks schilderije sijnde de vier Evangelisten
TitleEvangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#19584
.............................................................


Inv#.Lot286.0019[a]
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels sijnde 't eene van d'voorsz. Charles Looten ende 't ander van desselfs huysvrou saliger
Titleconterfeijtsel van Jan Looten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7455
.............................................................


Inv#.Lot286.0019[b]
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels sijnde 't eene van d'voorsz. Charles Looten ende 't ander van desselfs huysvrouw saliger
Titleconterfeijtsel van Jan Lootens huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7456
.............................................................


Inv#.Lot286.0020[a]
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels sijnde 't eene van de voorsz. Heer Jan Looten ende 't ander van desselfs huysvrouw saliger
Titleconterfeijtsel van Jan Looten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7457
.............................................................


Inv#.Lot286.0020[b]
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels sijnde 't eene van de voorsz. Heer Jan Looten ende 't ander van desselfs huysvrouw saliger
Titleconterfeijtsel van Jan Lootens huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7458
.............................................................


Inv#.Lot286.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daerin dry naecte beeltjes waer van d'eene een swartin is
Titledrie naecte beeltjes waer van d'eene een swartin is
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#7459
.............................................................


Inv#.Lot286.0022
Lot0022
ArtistVOS, CORNELIS DE
Entryeen groot stuck schildery van Diana gedaen door C. de Vos
TitleDiana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#7460
.............................................................


Inv#.Lot286.0023[a]
Lot0023[a]
ArtistLOOTEN, JAN
Entrytwee lantschappen gedaen door Jan Looten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Buyer NotesThe pair of landscapes by Jan Looten were not painted by the owner of the present inventory but by his relative of the same name.
Montias2 Record#7461
.............................................................


Inv#.Lot286.0023[b]
Lot0023[b]
ArtistLOOTEN, JAN
Entrytwee lantschappen gedaen door Jan Looten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7462
.............................................................


Inv#.Lot286.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde de historie van de rijcke man geschildert in 't jaer 1578
Titlehistorie van de rijcke man
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7463
.............................................................


Inv#.Lot286.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildertje sijnde een kerckje
Titlekerckje
Number110
SubjectCHURCH, TEMPLE, CLOISTER
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7464
.............................................................


Inv#.Lot286.0026
Lot0026
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entryeen schildery zijnde twee persoonen gedaen door Quast
Titletwee persoonen
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7465
.............................................................


Inv#.Lot286.0027
Lot0027
ArtistRING, PIETER DE
Entryeen schilderij daerin een romer met een krans daerom gedaen door De Ringh
Titleroemer met een krans daerom
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7466
.............................................................


Inv#.Lot286.0028[a]
Lot0028[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytjes sijnde strantjes gedaen door een meester
Titlestrantje
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7467
.............................................................


Inv#.Lot286.0028[b]
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytjes sijnde strantjes gedaen door een meester
Titlestrantje
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7468
.............................................................


Inv#.Lot286.0028[c]
Lot0028[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytjes sijnde strantjes gedaen door een meester
Titlestrantje
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7469
.............................................................


Inv#.Lot286.0029
Lot0029
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen dito [schildery] sijnde een zee met twee scheepjes ende een boot gedaen door Parsellis
Titleeen zee met twee scheepjes ende een boot
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7470
.............................................................


Inv#.Lot286.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teyckening met eenige scheepjes
Titleeenige scheepjes
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7471
.............................................................


Inv#.Lot286.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teyckeningetje van een lantschapje
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#7472
.............................................................


Inv#.Lot286.0032[a]
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee aerde beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeearthenware statue or sculpture
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18689
.............................................................


Inv#.Lot286.0032[b]
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee aerde beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeearthenware statue or sculpture
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18690
.............................................................


Inv#.Lot286.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderij daerin een doorgebroocken eij
Titleeen doorgebrocken eij
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de porceleijncamer
Pre Lot HeaderIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18691
.............................................................


Inv#.Lot286.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen predicantsbortje
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprobably a print
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18692
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[a]
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18693
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[b]
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18694
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[c]
Lot0035[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18695
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[d]
Lot0035[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18696
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[e]
Lot0035[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18697
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[f]
Lot0035[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18698
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[g]
Lot0035[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18699
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[h]
Lot0035[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18700
.............................................................


Inv#.Lot286.0035[i]
Lot0035[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynegen albaster beeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue or carving
RoomIn de porceleijncamer
Montias2 Record#18701
.............................................................


Inv#.Lot286.0036[a]
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorsolder
Pre Lot HeaderOp de voorsolder
Montias2 Record#18702
.............................................................


Inv#.Lot286.0036[b]
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorsolder
Montias2 Record#18703
.............................................................


Inv#.Lot286.0036[c]
Lot0036[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorsolder
Montias2 Record#18704
.............................................................


Inv#.Lot286.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van de Zijp
Titlede Zijp
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp de kamer van de Heer Jan Looten
Pre Lot HeaderOp de kamer van de Heer Jan Looten
Montias2 Record#18705
.............................................................


Inv#.Lot286.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderijtje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de kamer van de Heer Jan Looten
Montias2 Record#18706
.............................................................


Inv#.Lot286.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van de Beemster
Titlede Beemster
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Pre Lot HeaderOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Montias2 Record#18707
.............................................................


Inv#.Lot286.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out teijckeningh
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Montias2 Record#18708
.............................................................


Inv#.Lot286.0041[a]
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie atlasboecken
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeatlas
RoomOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Montias2 Record#18709
.............................................................


Inv#.Lot286.0041[b]
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie atlasboecken
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeatlas
RoomOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Montias2 Record#18710
.............................................................


Inv#.Lot286.0041[c]
Lot0041[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie atlasboecken
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeatlas
RoomOp de kamer van de Heer Isaacq Looten
Montias2 Record#18711
.............................................................


Inv#.Lot286.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje daerin een uijrwerckje
Titleeen uijrwerckje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Pre Lot HeaderOp de achter camer
Montias2 Record#7473
.............................................................


Inv#.Lot286.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albaster schilderytje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7474
.............................................................


Inv#.Lot286.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schildery daerin een lierman
Titleeen lierman
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7475
.............................................................


Inv#.Lot286.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de voors. heer Jan Looten noch jongh zijnde
Titlecontrefeijtsel van Jan Looten jongh zijnde
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7476
.............................................................


Inv#.Lot286.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van wijlen Johanna Valckenburgh
Titlecontrefeijtsel van Johanna Valckenburgh
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7477
.............................................................


Inv#.Lot286.0047[a]
Lot0047[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schikderijtjes sijnde lantschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7478
.............................................................


Inv#.Lot286.0047[b]
Lot0047[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijtjes sijnde lantschapjens
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7479
.............................................................


Inv#.Lot286.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schildery daerin een boerin op sterven leijt
Titleboerin op sterven leijt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7480
.............................................................


Inv#.Lot286.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out contrefeijtsel
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7481
.............................................................


Inv#.Lot286.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn schilderijtje zijnde een stil zeetje
Titlestil zeetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7482
.............................................................


Inv#.Lot286.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teeckening van wijlen Pieter Rijckert
TitlePieter Rijckert
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7483
.............................................................


Inv#.Lot286.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daerin twee naecte beelden
Titletwee naecte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomOp de achter camer
Montias2 Record#7484
.............................................................


Inv#.Lot286.0053[a]
Lot0053[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderyen met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Roomop de jouffrouwencamer
Pre Lot HeaderIn Beemster, op de jouffrouwencamer
Montias2 Record#7494
.............................................................


Inv#.Lot286.0053[b]
Lot0053[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderyen met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de jouffrouwencamer
Montias2 Record#7495
.............................................................


Inv#.Lot286.0053[c]
Lot0053[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderyen met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de jouffrouwencamer
Montias2 Record#7496
.............................................................


Inv#.Lot286.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude schilderije sonder lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't comptoortje
Pre Lot HeaderOp 't comptoortje
Montias2 Record#18712
.............................................................


Inv#.Lot286.0055[a]
Lot0055[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte schilderijen ende een kaert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de camer boven de sael
Pre Lot HeaderOp de camer boven de sael
Montias2 Record#18713
.............................................................


Inv#.Lot286.0055[b]
Lot0055[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte schilderijen ende een kaert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de camer boven de sael
Montias2 Record#18714
.............................................................


Inv#.Lot286.0055[c]
Lot0055[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte schilderijen ende een kaert
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp de camer boven de sael
Montias2 Record#18715
.............................................................


Inv#.Lot286.0056[a]
Lot0056[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het saeltje
Pre Lot HeaderOp het saeljte
Montias2 Record#18716
.............................................................


Inv#.Lot286.0056[b]
Lot0056[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het saeltje
Montias2 Record#18717
.............................................................


Inv#.Lot286.0056[c]
Lot0056[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie slechte schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het saeltje
Montias2 Record#18718
.............................................................


Inv#.Lot286.0057[a]
Lot0057[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de camer van de Heer Jan Looten saliger
Pre Lot HeaderIn de camer van de Heer Jan Looten saliger
Montias2 Record#18719
.............................................................


Inv#.Lot286.0057[b]
Lot0057[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de camer van de Heer Jan Looten saliger
Montias2 Record#18720
.............................................................


Inv#.Lot286.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van de Beemster
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de camer van de Heer Jan Looten saliger
Montias2 Record#18721
.............................................................


Inv#.Lot286.0059[a]
Lot0059[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys II
Montias2 Record#18722
.............................................................


Inv#.Lot286.0059[b]
Lot0059[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#18723
.............................................................


Inv#.Lot286.0059[c]
Lot0059[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#18724
.............................................................


Inv#.Lot286.0059[d]
Lot0059[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#18725
.............................................................


Inv#.Lot286.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#18726
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[a]
Lot0061[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Pre Lot HeaderIn de bestekamer
Montias2 Record#18727
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[b]
Lot0061[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18728
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[c]
Lot0061[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18729
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[d]
Lot0061[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18730
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[e]
Lot0061[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18731
.............................................................


Inv#.Lot286.0061[f]
Lot0061[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses schilderijen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18732
.............................................................


Inv#.Lot286.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van d'voorsz. Heer Jean Looten saliger
Titleconterfeijtsel van Heer Jan Looten saliger
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#18733
.............................................................