The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Marees, Abraham de, den Oude (1632/05/27)]

Inv#.Lot300.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel voor de schoorsteen van den overleden met sijn huijsvrouw ende 2 kinderen f 150:--:--
Titleconterfeijtsel van den overleden met sijn huijsvrouw ende 2 kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value150 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de grote saal
Buyer NotesIn the inventory of 23 November 1631, the grote saal is called de beste camer
Montias2 Record#7863
.............................................................


Inv#.Lot300.0002
Lot0002
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entryeen groot lantschap boven de deur f 96:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value96 |t gulden
Montias2 Record#7864
.............................................................


Inv#.Lot300.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen outaer stuck met twee opslaende deuren [van de geboorte Christi] f 200:--:--
Titlede geboorte Christi
Title ModifierThe full title is taken from the inventory of 23 November 1631
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value200 |t gulden
Montias2 Record#7865
.............................................................


Inv#.Lot300.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Jan Gomaer f 60:--:--
Titleconterfeijtsel van Jan Gomaer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
InscriptionsAbraham de Marees de oude was married to Maria Gemaert. Jan Gemaer may have been her brother.
RoomIn de grote saal
Value60 |t gulden
Montias2 Record#7866
.............................................................


Inv#.Lot300.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Jan de Marees den oude f 40:--:--
Titleconterfeijtsel van Jan de Marees den oude
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value40 |t gulden
Buyer NotesOn Jan de Marees de oude, see R 27426.
Montias2 Record#7867
.............................................................


Inv#.Lot300.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Jan de Marees de oudes huysvrouw op een stoel sittende f 60:--:--
Titleconterfeijtsel van Jan de Marees de oudes huysvrouw op een stoel sittende
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value60 |t gulden
Montias2 Record#7868
.............................................................


Inv#.Lot300.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daer Moyses water uytte steen slach f 30:--:--
Titledaer Moyses water uytte steen slach
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value30 |t gulden
Montias2 Record#7869
.............................................................


Inv#.Lot300.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckie van Lot f 12:--:--
TitleLot
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value12 |t gulden
Montias2 Record#7870
.............................................................


Inv#.Lot300.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van een boeren carmis f 18:--:--
Titleboeren carmis
Title Modifiercalled boerendans in the inventory of 23 November 1631
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value18 |t gulden
Montias2 Record#7871
.............................................................


Inv#.Lot300.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [stuck] van een doodt kint f 12:--:--
Titledoodt kint
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value12 |t gulden
Montias2 Record#7872
.............................................................


Inv#.Lot300.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van een rijck man met een kiste met gout onder sijn voeten daer die doot achter staet f 10:--:--
Titleeen rijck man met een kiste met gout onder sijn voeten daer die doot achter staet
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value10 |t gulden
Montias2 Record#7873
.............................................................


Inv#.Lot300.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen naeckte Venus f 50:--:--
Titlenaeckte Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value50 |t gulden
Montias2 Record#7874
.............................................................


Inv#.Lot300.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen verrijsenisse met witte monick f 60:--:--
Titleverrijsenisse met witte monick
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value60 |t gulden
Montias2 Record#7875
.............................................................


Inv#.Lot300.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn stuckien van de geboorte Christi f 10:--:--
Titlede geboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value10 |t gulden
Montias2 Record#7876
.............................................................


Inv#.Lot300.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquettie in een swarte walvis beenen lyst f 50:--:--
Titlebanquettie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote saal
Value50 |t gulden
Montias2 Record#7877
.............................................................


Inv#.Lot300.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap boven de deur vant packhuijs f 60:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt portaeltge
Value60 |t gulden
Pre Lot HeaderInt portaeltge
Montias2 Record#7884
.............................................................


Inv#.Lot300.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van Jacob ende Esau f 150:--:--
TitleJacob ende Esau
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt portaeltge
Value150 |t gulden
Montias2 Record#7885
.............................................................


Inv#.Lot300.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck daer Moises gaet bidden opten bergh f 24:--:--
Titledaer Moises gaet bidden opten bergh
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt portaeltge
Value24 |t gulden
Montias2 Record#7886
.............................................................


Inv#.Lot300.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van Adam ende Eva f 12:--:--
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOpte somer camer
Value12 |t gulden
Pre Lot HeaderOpte somer camer
Montias2 Record#7887
.............................................................


Inv#.Lot300.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap in een lyst f 6:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte somer camer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#7888
.............................................................


Inv#.Lot300.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschap] buyten de lyst f 6:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte somer camer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#7889
.............................................................


Inv#.Lot300.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn stuckie voor de schoorsteen f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOpte somer camer
Value3 |t gulden
Montias2 Record#7890
.............................................................


Inv#.Lot300.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck daer Moises gevischt wert f 30:--:--
Titledaer Moises gevischt wert
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value30 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de neer camer
Montias2 Record#7878
.............................................................


Inv#.Lot300.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen viercant stuck van een jacht tegen het schappraij aen f 8:--:--
Titleeen jacht
Title Modifiertegen het schappraij refers to the location of the painting in the room
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value8 |t gulden
Montias2 Record#7879
.............................................................


Inv#.Lot300.0025[a]
Lot0025[a]
ArtistHEEMSKERCK, MAERTEN VAN
Entryvier kleine stuckies van Marten Heemskerck [crossed out: tsamen in eijken lysten geschildert 't stuck 4 Fl. Pounds 48 f] tsamen f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#7880
.............................................................


Inv#.Lot300.0025[b]
Lot0025[b]
ArtistHEEMSKERCK, MAERTEN VAN
Entryvier kleine stuckies van Marten Heemskerck [crossed out: tsamen in eijken lysten geschildert 't stuck 4 Fl. pounds 48 f] tsamen f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#7881
.............................................................


Inv#.Lot300.0025[c]
Lot0025[c]
ArtistHEEMSKERCK, MAERTEN VAN
Entryvier kleine stuckies van Marten Heemskerck [crossed out: tsamen in eijken lysten geschildert 't stuck 4 Fl. pounds 48 f] tsamen f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#7882
.............................................................


Inv#.Lot300.0025[d]
Lot0025[d]
ArtistHEEMSKERCK, MAERTEN VAN
Entryvier kleine stuckies van Marten Heemskerck [crossed out: tsamen in eijken lysten geschildert 't stuck 4 Fl. pounds 48 f] tsamen f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de neer camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#7883
.............................................................


Inv#.Lot300.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van de Prints sonder lyste f 4:--:--
Titleconterfeijtsel van de Prins
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7899
.............................................................


Inv#.Lot300.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een vrou met neerhangende haar f 2:--:--
Titleconterfeijtsel van een vrou met neerhangende haar
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#7900
.............................................................


Inv#.Lot300.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap boven de deur f 6:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#7901
.............................................................


Inv#.Lot300.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck boven de schoorsteen f 12:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value12 |t gulden
Pre Lot HeaderOpte geschilderde camer
Montias2 Record#7891
.............................................................


Inv#.Lot300.0030[a]
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf tronien Calvinus, Hus, Erasmus, Luther, Milancthon f 20:--:--
TitleCalvinus
Title Modifier5 kleine bortjes van geschildert tronien in the inventory of 23 November 1631
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7892
.............................................................


Inv#.Lot300.0030[b]
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf tronien Calvinus, Hus, Erasmus, Luther, Milancthon f 20:--:--
TitleHus
Title Modifier5 kleine bortjes van geschildert tronien in the inventory of 23 November 1631
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7893
.............................................................


Inv#.Lot300.0030[c]
Lot0030[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf tronien Calvinus, Hus, Erasmus, Luther, Milancthon f 20:--:--
TitleErasmus
Title Modifier5 kleine bortjes van geschildert tronien in the inventory of 23 November 1631
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7894
.............................................................


Inv#.Lot300.0030[d]
Lot0030[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf tronien Calvinus, Hus, Erasmus, Luther, Milancthon f 20:--:--
TitleLuther
Title Modifier5 kleine bortjes van geschildert tronien in the inventory of 23 November 1631
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7895
.............................................................


Inv#.Lot300.0030[e]
Lot0030[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf tronien Calvinus, Hus, Erasmus, Luther, Milancthon f 20:--:--
TitleMilancthon
Title Modifier5 kleine bortjes van geschildert tronien in the inventory of 23 November 1631
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#7896
.............................................................


Inv#.Lot300.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een oude dochter f 12:--:--
Titleconterfeijtsel van een oude dochter
Number62
SubjectNORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#7897
.............................................................


Inv#.Lot300.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van den overleden met sijn huijsvrouw f 60:--:--
Titleconterfeijtsel van den overleden met sijn huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte geschilderde camer
Value60 |t gulden
Montias2 Record#7898
.............................................................


Inv#.Lot300.0033
Lot0033
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entryeen stuck van Paulus bekeringe van Mumper f 18:--:--
TitlePaulus bekeringe
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorkokentje
Value18 |t gulden
Pre Lot HeaderInt voorkokentje
Montias2 Record#7902
.............................................................


Inv#.Lot300.0034
Lot0034
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entryeen lantschap met pelgrims van Momper f 12:--:--
Titlelantschap met pelgrims
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorkokentje
Value12 |t gulden
Montias2 Record#7903
.............................................................


Inv#.Lot300.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote lantschap f 30:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de winckel
Value30 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de winkel
Montias2 Record#7904
.............................................................


Inv#.Lot300.0036[a]
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortiens met 2 hertshoofden met 2 pleijster tronitjes tsamen f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt salletge
Value0.5 |t gulden
Pre Lot HeaderOpten 5-6 meij 1632 door Remerich Thysen en Engele Jacobs beijde gesworene schatsers desen voorstaende imboel getaxeert. Int salletge
Montias2 Record#46164
.............................................................


Inv#.Lot300.0036[b]
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortiens met 2 hertshoofden met 2 pleijster tronitjes tsamen f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt salletge
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#46165
.............................................................


Inv#.Lot300.0036[c]
Lot0036[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortiens met 2 hertshoofden met 2 pleijster tronitjes tsamen f 3:--:--
Titlehertshoofden
Number16
SubjectNATURALIA
Typedeer heads
RoomInt salletge
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#46166
.............................................................


Inv#.Lot300.0036[d]
Lot0036[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortiens met 2 hertshoofden met 2 pleijster tronitjes tsamen f 3:--:--
Titlehoofd
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomInt salletge
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#46167
.............................................................


Inv#.Lot300.0036[e]
Lot0036[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortiens met 2 hertshoofden met 2 pleijster tronitjes tsamen f 3:--:--
Titlehoofd
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomInt salletge
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#46168
.............................................................


Inv#.Lot300.0037[a]
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote caerte met een [...] mette 2 cleijne caerten f -:12:--
Title[untitled]
Title Modifierprobably the world map in the second inventory
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt portael
Value0.6 |t gulden
Pre Lot HeaderInt portael
Montias2 Record#46169
.............................................................


Inv#.Lot300.0037[b]
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote caerte met een [...] mette 2 cleijne caerten f -:12:--
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt portael
Value0.3 |t gulden
Montias2 Record#46170
.............................................................


Inv#.Lot300.0037[c]
Lot0037[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote caerte met een [...] mette 2 cleijne caerten f -:12:--
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt portael
Value0.3 |t gulden
Montias2 Record#46171
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[a]
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOpte soomer camer
Value0.2 |t gulden
Pre Lot HeaderOpte somer camer
Montias2 Record#46172
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[b]
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46173
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[c]
Lot0038[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46174
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[d]
Lot0038[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46175
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[e]
Lot0038[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46176
.............................................................


Inv#.Lot300.0038[f]
Lot0038[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude caerte van de stadt Utrecht met 5 tronien in pleijster voor de schoorsteen (met 2 rosen en hoorn) f 1:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46177
.............................................................


Inv#.Lot300.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van de belegeringe van de Buss f -: 3:--
Titlebelegeringe van de Buss
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOpte soomer camer
Value0.15 |t gulden
Montias2 Record#46178
.............................................................


Inv#.Lot300.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van de Babiloense toor
Titlede Babiloense toor
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderItems omitted in the inventory of 27 May 1632 that were cited in the inventory of 23 November 1631
Montias2 Record#7905
.............................................................


Inv#.Lot300.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van de schans van St. Andries
Titlede schans van St. Andries
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Montias2 Record#7906
.............................................................


Inv#.Lot300.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bort op pampier van de coninx ende coninginne van Boheme met haer kinderen
Titlede coninx ende coninginne van Boheme met haer kinderen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting on paper (water color?)
Montias2 Record#7907
.............................................................


Inv#.Lot300.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klein stuckien van de lieffde
Titlede lieffde
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#7908
.............................................................


Inv#.Lot300.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn pampier bortje van Prins Maurits
TitlePrins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint ?
Montias2 Record#7914
.............................................................