The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Letoir, Paulina (or Police) (1650/12/30)]

Inv#.Lot366.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot geschildert bort van 't bancquet der goden
Titlebancquet der goden
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#9786
.............................................................


Inv#.Lot366.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito schildereij boven de casse van Paulus bekeringe
TitlePaulus bekeringe
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9787
.............................................................


Inv#.Lot366.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito boven de deur van de ooverspeeldersche vr(o)uw
Titlede overspeeldersche vrouw
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9788
.............................................................


Inv#.Lot366.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijstel van de overledens dochter Judith du Guardyn
Titleconterfeijtsel van des overledens dochter Judith du Guardyn
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9789
.............................................................


Inv#.Lot366.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot dito [schilderij] van Jacobsknecht
TitleJacobsknecht
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9790
.............................................................


Inv#.Lot366.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildery] bort van een nackte vrouwspersoon
Titleeen nackte vrouwspersoon
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9791
.............................................................


Inv#.Lot366.0007[a]
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito lantschapjes
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9792
.............................................................


Inv#.Lot366.0007[b]
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito lantschapjes
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9793
.............................................................


Inv#.Lot366.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] Bachus
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9794
.............................................................


Inv#.Lot366.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito van den grootvader, vader ende kinderen
Titlede grootvader, vader ende kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9795
.............................................................


Inv#.Lot366.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapenbort van den overleden
Titlewapen van den overleden
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8990
.............................................................


Inv#.Lot366.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prentbortien op pampyr van schepen
Titleschepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9796
.............................................................


Inv#.Lot366.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prentbortie van predicanten
Titlepredicanten
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#9797
.............................................................


Inv#.Lot366.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderey van Jacob voor de schoorsteen
TitleJacob
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Pre Lot HeaderIn de binnenhaert
Montias2 Record#9800
.............................................................


Inv#.Lot366.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#9801
.............................................................


Inv#.Lot366.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van des ooverleden Martijn du Guardijns suster
Titleconterfeijtzel van des overleden Martijn du Guardijns suster
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#9802
.............................................................


Inv#.Lot366.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Harmen Meus
Titleconterfeijtzel van Harmen Meus
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#9803
.............................................................


Inv#.Lot366.0017[a]
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee prenties van de Printz
Titlede Printz
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#9804
.............................................................


Inv#.Lot366.0017[b]
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee prenties van de Printz
Titlede Printz
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#9805
.............................................................


Inv#.Lot366.0018[a]
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 predicanten in prent in swarte lijsten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#19200
.............................................................


Inv#.Lot366.0018[b]
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 predicanten in prent in swarte lijsten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#19201
.............................................................


Inv#.Lot366.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito prentbort van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#19202
.............................................................


Inv#.Lot366.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bort van de slagh van Heemskerck voor Gibraltar
Titlede slagh van Heemskerck voor Gibraltar
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de groote camer
Pre Lot HeaderIn de groote camer
Montias2 Record#9806
.............................................................


Inv#.Lot366.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [geschildert bort] bloempot in een swarte lijste
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9807
.............................................................


Inv#.Lot366.0022[a]
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen van de beijde overleden
Titleeen van de beijde overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9808
.............................................................


Inv#.Lot366.0022[b]
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen van de beijde overleden
Titleeen van de beijde overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9809
.............................................................


Inv#.Lot366.0023[a]
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [schilderijen] van des overledens dochters
Titleeen van des overledens dochters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9810
.............................................................


Inv#.Lot366.0023[b]
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [schilderijen] van des overledens dochters
Titleeen van des overledens dochters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#19203
.............................................................


Inv#.Lot366.0023[c]
Lot0023[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [schilderijen] van des overledens dochters
Titleeen van des overledens dochters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#19204
.............................................................


Inv#.Lot366.0023[d]
Lot0023[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [schilderijen] van des overledens dochters
Titleeen van des overledens dochters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#19205
.............................................................


Inv#.Lot366.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildereij] landtschap in een vergulde lyst
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9811
.............................................................


Inv#.Lot366.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie tronien in een wit bordt
Titledrie tronien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9812
.............................................................


Inv#.Lot366.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Bachus voor de schoorsteen
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de groote camer
Montias2 Record#9813
.............................................................


Inv#.Lot366.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klein geschilderd bortien van een vrouw
Titleeen vrouw
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#9814
.............................................................


Inv#.Lot366.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schildereij van een lanftschap
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9815
.............................................................


Inv#.Lot366.0029[a]
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtzels van een monsieur ende madame
Titleeen monsieur
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9816
.............................................................


Inv#.Lot366.0029[b]
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtzels van een monsieur ende madame
Titleeen madame
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9817
.............................................................


Inv#.Lot366.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot dito [schilderij] landtschap
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9818
.............................................................


Inv#.Lot366.0031[a]
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kleijne viercante borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatsquare
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9819
.............................................................


Inv#.Lot366.0031[b]
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kleijne viercante borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatsquare
RoomIn de gangh
Montias2 Record#19206
.............................................................


Inv#.Lot366.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot [bort] van Abrahams offerhande
TitleAbrahams offerhande
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9821
.............................................................


Inv#.Lot366.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereye van Jacob
TitleJacob
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9822
.............................................................


Inv#.Lot366.0034[a]
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prente van Printz Maurits
TitlePrintz Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9823
.............................................................


Inv#.Lot366.0034[b]
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prente van Printz Maurits
TitlePrintz Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9820
.............................................................


Inv#.Lot366.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bort van dito printz
Titleprintz [Maurits]
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9825
.............................................................


Inv#.Lot366.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeitsel van Printz Hendrick
Titleconterfeitsel van printz Hendrick
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#9824
.............................................................


Inv#.Lot366.0037[a]
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 geschilderde tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de achterokoocken
Pre Lot HeaderIn de achterkoocken
Montias2 Record#9826
.............................................................


Inv#.Lot366.0037[b]
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 geschilderde tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de achterkoocken
Montias2 Record#9827
.............................................................


Inv#.Lot366.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [tronie] wat kleinder
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de achterkoocken
Montias2 Record#9828
.............................................................


Inv#.Lot366.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [?] landtschapien
Titlelandtschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achterkoocken
Montias2 Record#9829
.............................................................


Inv#.Lot366.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Hans du Guardijn
Titleconterfeijtsel van Hans du Guardijn
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te boven achterkamer
Pre Lot HeaderOp te boven achtercamer
Montias2 Record#9830
.............................................................


Inv#.Lot366.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereije van Tarquinus
TitleTarquinus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomOp de boven achterkamer
Montias2 Record#9831
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[a]
Lot0042[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses geschilderde landtschappen in vergulden lijsten
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Pre Lot HeaderOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9836
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[b]
Lot0042[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes geschilderde lantschappen in vergulden lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9837
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[c]
Lot0042[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes geschilderde lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9838
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[d]
Lot0042[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes geschilderde lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9839
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[e]
Lot0042[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes geschilderde lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9840
.............................................................


Inv#.Lot366.0042[f]
Lot0042[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes geschilderde lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9841
.............................................................


Inv#.Lot366.0043[a]
Lot0043[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito kleine landtschapies
Titlelandtschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9842
.............................................................


Inv#.Lot366.0043[b]
Lot0043[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito kleine landtschapies
Titlelandtschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9843
.............................................................


Inv#.Lot366.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Harmen Meus
Titleconterfeijtzel van Harmen Meus
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9844
.............................................................


Inv#.Lot366.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Lijsebeth du Guardijn
Titleconterfeijtzel van Lijsebeth du Guardijn
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9845
.............................................................


Inv#.Lot366.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Harmen Meus dochter
Titleconterfeijtzel van Harmen Meus dochter
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven voorkamer
Montias2 Record#9846
.............................................................


Inv#.Lot366.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereye van Lazarus opweckinge uyttet graff
TitleLazarus opweckinge uyttet graff
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te boven achterkamer
Montias2 Record#9832
.............................................................


Inv#.Lot366.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Hester du Guardijn
Titleconterfeijtzel van Hester du Guardijn
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven achterkamer
Montias2 Record#9833
.............................................................


Inv#.Lot366.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtzel van Harmen Meus d'oude
Titleconterfeijtzel van Harmen Meus d'oude
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven achterkamer
Montias2 Record#9834
.............................................................


Inv#.Lot366.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito landtschap voorde schoorsteen met oostindische lack schutteltjes
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven achterkamer
Montias2 Record#9835
.............................................................


Inv#.Lot366.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albastert bortien
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp te boven achterkamer
Montias2 Record#19207
.............................................................


Inv#.Lot366.0052[a]
Lot0052[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie groote schilderijen ten huijse van Sebastiaen Schellekens het eene een nackte vrouw het tweede een satyr en het derde Venus spelende met een swaan
Titleeen nackte vrouw
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderBuiten het sterfhuis bevonden
Montias2 Record#9847
.............................................................


Inv#.Lot366.0052[b]
Lot0052[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie groote schilderijen ten huijse van Sebastiaen Schellekens het eene een nackte vrouw het tweede een satyr en het derde Venus spelende met een swaan
Titleeen satyr
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#9848
.............................................................


Inv#.Lot366.0052[c]
Lot0052[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie groote schilderijen ten huijse van Sebastiaen Schellekens het eene een nackte vrouw het tweede een satyr en het derde Venus spelende met een swaan
TitleVenus spelende met een swaan
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#9849
.............................................................


Inv#.Lot366.0053
Lot0053
Artist[JAN LANGELOIS, UNIDENTIFIED]
Entryeen schildery van een naeckte vrouw welke schildery daernae den inventoris bijgevoegt ende door Jan Langelois gemaeckt is
Titleeen naeckte vrouw
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Roomten huijse van Johannes Letoir
Pre Lot Headerten huijse van Johannes Letoir
Buyer NotesJan Langelois, who signed the inventory as a witness, was probably an amateur painter.
Montias2 Record#9850
.............................................................