The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Inventory  [Elbinck, Hans Willemsz. (1656/05/04)]

Inv#.Lot516.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck schildereij van Mulciber ende Venus met een swarte lijst Smitzaert
TitleMulciber ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Buyer NotesIn the original manuscript, Smitzaart's name has been inserted in the left-hand margin to indicate the goods he claims to have possessed. In this inventory his name has been placed after the description of each of these goods. Joan Smitzaart was the brother of Femmetje Elbinck, the sister of Hans Willemsz. Elbinck.
Montias2 Record#16737
.............................................................


Inv#.Lot516.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [groot stuck schildereij] van een jongetje met een swart lijst Smitzaart
Titleeen jongetle
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16738
.............................................................


Inv#.Lot516.0003[a]
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
Titleeen hont
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16740
.............................................................


Inv#.Lot516.0003[b]
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
Titleeen vrouw
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16739
.............................................................


Inv#.Lot516.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Jan van Elbinck
Titleconterfeijtsel van Jan van Elbinck
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16741
.............................................................


Inv#.Lot516.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltien van Willem van Elbinck
Titleconterfeijtseltien van Willem van Elbinck
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16742
.............................................................


Inv#.Lot516.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Bachus in een vergulde lijst
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16743
.............................................................


Inv#.Lot516.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geborduijrt [...] in een ebben lijstien Smitzaart
Title[illegible]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeframed embroidery
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16744
.............................................................


Inv#.Lot516.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geteijckent stuckijen van scheepwerck in een ebben lijst Smitzaart
Titlescheepwerck
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16745
.............................................................


Inv#.Lot516.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Tombe van Capthijen Haan met een Turcxen sabel
TitleTombe van Capthijen Haan met een Turcxen sabel
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16746
.............................................................


Inv#.Lot516.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geborduijrt fruijtmantien Smitzaart
Titlefruijtmanien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typeembroidery or needle work
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16747
.............................................................


Inv#.Lot516.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een steenclip
Titleeen steenclip
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#16748
.............................................................


Inv#.Lot516.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schildertien met een verguldt lijstien Smitzaart
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#16749
.............................................................


Inv#.Lot516.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap in een vergulde lijst
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16750
.............................................................


Inv#.Lot516.0014
Lot0014
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entryeen landtschap lanckwerpich van Lange Pier
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16751
.............................................................


Inv#.Lot516.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een landtschappien in een vergulde lijst
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16752
.............................................................


Inv#.Lot516.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Venus ende Adonis voor den schoorsteen
TitleVenus ende Adonis
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16753
.............................................................


Inv#.Lot516.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen doode geschilderde grootvader
Titlegrootvader
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16754
.............................................................


Inv#.Lot516.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen St. Pieter mette pen gedaan in een ebbe lijst
TitleSt. Pieter
Number73
SubjectRELIGION
Typepen drawing
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16755
.............................................................


Inv#.Lot516.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereij gedaan met waterverff van Beddelaers
TitleBeddelaers
Number3
SubjectGENRE
Typewater color
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16756
.............................................................


Inv#.Lot516.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Gerrit van Velen
Titleconterfeijtsel van Gerrit van Velen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16757
.............................................................


Inv#.Lot516.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen scheepsarmade in een eijcken lijst
Titlescheepsarmade
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16758
.............................................................


Inv#.Lot516.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Femmetien Elbinck
Titleconterfeijtsel van Femmmetien Elbinck
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16759
.............................................................


Inv#.Lot516.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van den overleden
Titleconterfeijtsel van den overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16760
.............................................................


Inv#.Lot516.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Gertruijdt van Velen
Titleconterfeijtsel van Gertruijdt van Velen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16761
.............................................................


Inv#.Lot516.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Willem Elbinck
Titleconterfeijtsel van Willem Elbinck
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#16762
.............................................................


Inv#.Lot516.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gedruckte prent in een ebbe lijst Smitzaart
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de ganck
Pre Lot HeaderIn de ganck
Montias2 Record#16763
.............................................................


Inv#.Lot516.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeeen geschildert Ruijtereijtie in een ebben lijst
TitleRuijtereijtie
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomIn de ganck
Montias2 Record#16764
.............................................................


Inv#.Lot516.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gedruckt satijnen beeltien
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint on satin
RoomOp 't boven saaltien
Pre Lot HeaderOp 't boven saaltien
Montias2 Record#16765
.............................................................


Inv#.Lot516.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caartien vande raet Pencionaris Catz Smitzaart
Titlede raet Pencionaris Catz
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Pre Lot HeaderOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16766
.............................................................


Inv#.Lot516.0030
Lot0030
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entryeen schilderij van Magdalena gedaen van Mr. Cornelis van Haarlem
TitleMagdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16767
.............................................................


Inv#.Lot516.0031
Lot0031
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entryeen gortentellertien van Lange Pier in een swarte lijst
Titleeen gortentellertien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16768
.............................................................


Inv#.Lot516.0032
Lot0032
ArtistGILLIS, NICOLAES
Entryeen bancquettien van Mr. Jillis van Haarlem
Titlebancquettien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16769
.............................................................


Inv#.Lot516.0033[a]
Lot0033[a]
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
Entrytwee perspective van Rombout van Troijen Smitzaart
Titleperspective
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16770
.............................................................


Inv#.Lot516.0033[b]
Lot0033[b]
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
Entrytwee perspective van Rombout van Troijen Smitzaart
Titleperspective
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16771
.............................................................


Inv#.Lot516.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderde ham Smitzaart all in swarte ebben lijsten
Titleham
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Buyer Notesall in swarte ebben lijsten seems to refer to lots 32 to 34
Montias2 Record#16772
.............................................................


Inv#.Lot516.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen van Joan Smitzaart in een vergulde lijst Smitzaart
Titlewapen van Smitzaart
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16773
.............................................................


Inv#.Lot516.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn ront schilderijtien
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16774
.............................................................


Inv#.Lot516.0037
Lot0037
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entryeenn cleijn ront prentien van Goltius
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Formatround
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16775
.............................................................


Inv#.Lot516.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereij van Leckerbetien in een swarte lijst Smitzaart
TitleLeckerbetien
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16776
.............................................................


Inv#.Lot516.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschappen van geberchte Smitzaart
Titlelandtschappen van geberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16777
.............................................................


Inv#.Lot516.0040[a]
Lot0040[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen viercant met een achtkant geborduijrde stuckijen in ebben lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
Formatsquare
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16778
.............................................................


Inv#.Lot516.0040[b]
Lot0040[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen viercant met een achtkant geborduijrde stuckijen in ebben lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
Formatoctagonal
RoomOp 't onder saaltien
Montias2 Record#16779
.............................................................


Inv#.Lot516.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie van twee sots hooffiens
Titletwee sots hooffiens
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Pre Lot HeaderOpt achtercamer
Montias2 Record#16780
.............................................................


Inv#.Lot516.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie van een hoff
Titleeen hoff
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16781
.............................................................


Inv#.Lot516.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtie van een hoff]
Titleeen hoff
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16782
.............................................................


Inv#.Lot516.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtie] banckettien
Titlebanckettien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16783
.............................................................


Inv#.Lot516.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtie] nachijen Smitzaart
Titlenachijen
Number15
SubjectNIGHT SCENE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16784
.............................................................


Inv#.Lot516.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtie] landtschappien
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16785
.............................................................


Inv#.Lot516.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtie] van een sater met een vergulde lijst Smitzaart
Titleeen sater
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16786
.............................................................


Inv#.Lot516.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van de vrede
Titlede vrede
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16787
.............................................................


Inv#.Lot516.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van vrouw Magdalenae van Walvaren Smitzaart
Titleconterfeijtsel van vrouw Magdalenae van Walvaren
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16788
.............................................................


Inv#.Lot516.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereij van Loth met sijn doesters Smitzaart
TitleLoth met sijn doesters
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16789
.............................................................


Inv#.Lot516.0051[a]
Lot0051[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien met vergulde lijsten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16790
.............................................................


Inv#.Lot516.0051[b]
Lot0051[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien met vergulde lijsten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16791
.............................................................


Inv#.Lot516.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Joan Smitzaart
Titleconterfeijtsel van Joan Smitzaart
Title ModifierJoan Smitzaart was the husband of Femmetje Elbinck, the sister of Hans Willemsz. Elbinck.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte achtercamer
Montias2 Record#16792
.............................................................


Inv#.Lot516.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schildereij van een vrouw in overspel bevonden
Titleeen vrouw in overspel bevonden
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOpte [tweede ?] achtercamer
Pre Lot HeaderOpte [tweede ?] achtercamer
Buyer NotesIt is assumed here that the subject is from the New Testament, on the basis of lot 55, which refers to a prodigal son, which is likely to refer to the parable. The fact that the recorder of the inventory thought this prodigal son was by the same hand as a woman taken in adultery adds to this presumption.
Montias2 Record#16793
.............................................................


Inv#.Lot516.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildereij] van een Banquet der Goden
TitleBanquet der Goden
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOpte [tweede?] achtercamer
Montias2 Record#16794
.............................................................


Inv#.Lot516.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildereij] van een verloren soon [crossed out: alle drie van]
Titleverloren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOpte [tweede ?] achtercamer
Buyer NotesThe recorder of the inventory apparently thought that lots 53 to 55 were by the hand of the same, known master but changed his mind.
Montias2 Record#16795
.............................................................


Inv#.Lot516.0056
Lot0056
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck schildereij van Printz Mauritius
TitlePrintz Mauritius
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOpte groote voorcamer
Pre Lot HeaderOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16796
.............................................................


Inv#.Lot516.0057[a]
Lot0057[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote caarten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16797
.............................................................


Inv#.Lot516.0057[b]
Lot0057[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote caarten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16798
.............................................................


Inv#.Lot516.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen van den overleden
Titlewapen van den overleden
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16799
.............................................................


Inv#.Lot516.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildereij van Diogenes
TitleDiogenes
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16800
.............................................................


Inv#.Lot516.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Gerrit van Velen
Titleconterfeijtsel van Gerrit van Velen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16801
.............................................................


Inv#.Lot516.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van een doodt kintien
Titleconterfeijtsel van een doodt kintien
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16802
.............................................................


Inv#.Lot516.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van Gertruijdt van Velen
Titleconterfeijtsel van Gertruijdt van Velen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpte groote voorcamer
Montias2 Record#16803
.............................................................


Inv#.Lot516.0063[a]
Lot0063[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee stuckjes schildereij: een winter met een somertien in vergulde lijsten
Titlewinter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte knechtscamer
Pre Lot HeaderOpte knechtscamer
Montias2 Record#16804
.............................................................


Inv#.Lot516.0063[b]
Lot0063[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee stuckjes schildereij: een winter met een somertien in vergulde lijsten
Titlesomertien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte knechtscamer
Montias2 Record#16807
.............................................................


Inv#.Lot516.0064[a]
Lot0064[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [schildereij] landtschappiens in swarte lijsten Smitzaart
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte knechtscamer
Montias2 Record#16805
.............................................................


Inv#.Lot516.0064[b]
Lot0064[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [schildereij] landtschappiens in swarte lijsten Smitzaart
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte knechtscamer
Montias2 Record#16806
.............................................................


Inv#.Lot516.0065
Lot0065
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschappien in een vergulde lijst
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpte knechtscamer
Montias2 Record#16808
.............................................................