Art in the Montias Database

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Art keyword search includes artist name, title, subject, object type, buyer, and buyer notes.
For more options, go to Advanced Search Art.

AERTSEN, PIETER (LANGE PIER)


printer-friendly view
Inv#.Lot217.0026
Artist NameLange Pier
Authority NameAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Artist ActiveAmsterdam |a 1555-1575
Verbatim Entryeen stuck verthonende een man ende vrou met hoenderen ende fruijt met een vergulde gesaijde lyst van Lange Pier
Titleeen man ende vrou met hoenderen ende fruijt
Montias SubjectGENRE
Object Typepainting
Lot HeaderNotitie van de schilderijen ende andere goederen soo de weduwe segt soo haer in particuliere als haer neffens haar mede effgenamen van haer ouders toe te behoren ende sy by provisie aen haer sal behouden sonder prejuditie van kinderen recht de wijle der zelven vooght d' hr. Jeromino de Wilhem daer over niet geraetsaem vindt te disponeren, zijnde als volght
Montias2 Record4852

Source Information   (View Inventory)

ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2725 fol. 783 and foll. 794 and foll.
Inventory Number217
Lot Number0026
Inventory Date1664/04/10
Owner NameLier, Margareta van
Purposedeath inventory