The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Haack, Isax

printer
printer-friendly view
Inventory #1015
Call NumberNA 381, film 6413
Date1617/12/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameHaack
Owner NameHaack, Isax
Life Dates1582 |d 1617
Marriage Date1608/11/13
Type of CeremonyK
OccupationManufacturer |a Dyer, wax bleacher
ResidenceOp de Bloemgracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventarisatie gedaen ende gemaeckt by mij Jacob Molenijser deurwaerder van der Hogen Raade van Hollandt door last ende autorisatie van Schout ende Schepenen der stadt Amsterdam om redenen wille haer moverende van alle de goederen naergelaten by Zal. Isax Haack, uyt crachte van seeckere mandemente van benefitie van inventaris van de voors. Hoogen Raade in date xxii November 1617 ten versoecke van Elisabeth van Soldt de selfs nagelate weduwe, als moeder ende voogdesse van haere kinderen impetrante vant voors. benefitie, ende dye d'selve goederen ter presentie van den voors. notario ende getugen by Barbara Jacobs ende Reym Thy, gesworen uijtdraegsters, mitsgaders de schilderyen by Francois Luce schilder, [geestimeert]. Postscript: Aldus gedaen geinventariseert ende gevisiteert in der presentie van Francois Poeck ende Jan de Brinx als getugen de 19e ende 20e decembris 1617. Second postscript: Compareerde Hans van Soldt de oude ende Hans van Soldt de jonge, beyde coopluyden, ende hebben hun tsamen by desen gestelt ende geconstitueert tot borgen voor Elisabeth van Soldt, als moeder ende voegdesse van haere kinderen erffgenamen onder benefitie van inventaris van wijlen Isaack Haeck haer man sal. impetrante ... mitsgaders voor so veele van thuys, erff, verwerije ende gereetschappen in den selven inventaris geroert boven de belastinge suyver sal mogen procederen [in margin: so alle tselve dese mogen werden] ten eynde alle tselve tot proffyte van alle de crediteuren ende legaterissen van de voors. Isaac Haeck, indien eenige syn, gebeneficeert sal werden als naer behooren, daer voor verbinde hunne persoonen ende goederen etc.. Gedaen binnen Amsterdam ten overstaen van Jacob Molenijser deurwaerder van den Hooge Raed van Hollandt met Francois Poeck ende Jan de Brinx als getugen .... den xxiiie decembris 1617.
CommentaryOn 13 November 1608, Isaack Haeck, 26 years old, from Antwerp, living in Middelburg, was betrothed to Elisabeth van Soldt, from London, assisted by her father Hans van Solt (de oude, of R 29281) and her mother Elisabeth Hoormbout (DTB 413/321). Isaack Haeck was a dyer who owned dyeing works situated on the Bloemgracht. The house and verwerijen were mortgaged for 284 f. 7 st. per year. Hans van Solt I (cited above) and Hans van Solt II, the brother of Elisabeth van Soldt (of R 21567) were sureties for the insolvent inventory of Isaack Haeck.
NotaryJ. and N. Jacobs
Art Value514 |d 14 st.
# of Items37
Montias1 #913
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck wesende een roverije met een slechte lyst getaxeert op 30 gulden f 30:--:--
0002 [ANONYMOUS] een weije f 72:--:--
0003 [ANONYMOUS] een cleijn roverije f 35:--:--
0004 [ANONYMOUS] een naeckte vrouw f 12:--:--
0005 [ANONYMOUS] een Venus met Cupido f 30:--:--
0006 [ANONYMOUS] een verloren soone f 24:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van een out man met gelt f 12:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] een kleijn lantschap met een winterken getaxeert op f 16:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] een kleijn lantschap met een winterken getaxeert op f 16:--:--
0009 [ANONYMOUS] een cleijn schilderyken van vijff blinden f 18:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] twee cleijn schilderykens een huijs met een zee, tezamen f 10:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] twee cleijn schilderykens een huijs met een zee, tezamen f 10:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] noch twee borrikens een vrou met een man tsamen gepriseert f 2:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] noch twee borrikens een vrou met een man tsamen gepriseert f 2:--:--
0012 [ANONYMOUS] een ront winterken f 4:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] drije slechte schilderykens f 3:--:--
0013[b] [ANONYMOUS] drije slechte schilderykens f 3:--:--
0013[c] [ANONYMOUS] drije slechte schilderykens f 3:--:--
0014 [ANONYMOUS] een cleijn winterken getaxeert op 12 gulden f 12:--:--
0015 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapken op 12 gulden f 12:--:--
0016 [ANONYMOUS] een slechte juffrouw op 1 gulden 10 st. f 1:10:--
0017[a] [ANONYMOUS] drie printen op pampier in lysten op 18 st. f -:18:--
0017[b] [ANONYMOUS] drie printen op pampier in lysten op 18 st. f -:18:--
0017[c] [ANONYMOUS] drie printen op pampier in lysten op 18 st. f -:18:--
0018[a] [ANONYMOUS] twee printen met slechte lysten op 2 gul. f 2:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last