The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Christiaensz., Willem

printer
printer-friendly view
Inventory #1026
Call NumberWK 5073/942
Date1607/04/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction sale
Family NameChristiaensz.
Owner NameChristiaensz., Willem
OccupationServices |a Envoy (bode)
ResidenceAmsterdam
IntroductionOp den xxie april 1607 zyn ter ordonnancie van de heeren weesmeesteren vercoft de goederen achtergelaten by Willem Christiaensz. in zyn leven bode van Antwerpen hier navolgende. Postscript: Bekene ick Annetge Dircxdr. met desen ontfangen te hebben wt handen van Gerrit Jacobsz. bode van de weescamer deser stede de somme van ses hondert negen ende veertien gulden elff st. twaelf pen. welcke somme hy van mijn saliger mans boedel ontfangen hadde in kennisse der waerheijt dit ondertekent. Actum den sevende julio anno xvi ende seven oorconde. Signed Anna Dircx.
CommentaryAnna Dircx, the widow of Willem Christiaensz., envoy to Antwerp, received the net proceeds of the sale.
NotaryGerrit Jacobsz. Haringh
Total Value649 |d 11 st. 12 pen.
Art Value22 |d 5 st.
# of Items8
Montias1 #926
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] borden f -:13:--
0002 [ANONYMOUS] uythangende bort f 1: 2:--
0003 [ANONYMOUS] 1 schildery f 2: 8:--
0004 [ANONYMOUS] idem [1 schildery] f 1: 5:--
0005 [ANONYMOUS] Adam ende Eva f -:17:--
0006 [ANONYMOUS] 1 kaertgen f 1: 3:--
0007 [ANONYMOUS] Abrahams offerhande f 3: 7:--
0008 [ANONYMOUS] 1 schildery in de bedstede f 12:--:--
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next