The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Admirael, Joannes

printer
printer-friendly view
Inventory #1036
Call Number1761, fol. 586
Date1660/07/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods transferred to settle a debt to the deacons of the church in Diemen
Family NameAdmirael
Owner NameAdmirael, Joannes
Life Dates1606 |d 1662/10/20
Marriage Date1627/08/06; 1647/08/15
Type of CeremonyK
OccupationManufacture |a Lime burning; Horticulturist
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde voor mijn Jan Quiryn Stpitzhoff notaris Joannes Admirael burger deser stede de welcke verclaerde dat also hij schuldich is aen de Diaconen ofte de kerck van Diemen van den armen wesende de somme van 210 gulden volgende d'obligatie ... ten behoeve van den selve diaconen in qualite voors. gecedeert, getransporteert by forme van coop in vollen eijgendom overgheven als hy doet by desen ses spaensche stoelen met root felp becleet ten pryse van 40 gulden, item van schilderyen d'ene van Blommaert tot 95 gulden d'ander van Pieter Molyn tot 50 gulden ende de laetste een out stuck uijtbeeldende de Bergh van Calvarien tot 20 gulden beneffens noch een teyckening van Heere (?) met de pen gedaen 20 gulden tesamen 210 gulden, alle berustende onder Sr. Paulus Cort (Conte ?) ... Postscript: Aldus gepasseert tot Amsterdam den 28 july 1660 ter presentie van Gysbert van den Lussel ende Barent Jansz. van Texen.
CommentaryJoannes Admirael, presumed to be identical with Jan Hendricksz. Admirael of R 35467 of Montias2, was a witness to the baptism of a child of Christoffel Indische Raven and Elisabeth Gerrits (the daughter of the Bode of the Orphan Chamber Gerrit Jacobsz. Haringh) on 11 April 1648 (DTB 8/118). He bought many prints at Orphan Chamber auctions from 1628 on but only two lots of paintings (which were clearly not identical with those in this inventory). For detailed bio-data, see the NOTES to R 35467 of Montias2.
NotaryJan Quirijn Spitzhoff
Total Value210 |d
Art Value180 |d
# of Items4
Montias1 #937
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BLOEMAERT, ABRAHAM van Blommert f 95:--:--
0002 MOLIJN, PIETER DE van Pieter Molyn f 50:--:--
0003 [ANONYMOUS] de Bergh van Calvarien f 20:--:--
0004 HEER, GERRIT ADRIAENSZ. DE een teyckening van de Heer (?) f 20:--:--
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next