The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Valckman, Jacob

printer
printer-friendly view
Inventory #106
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2409, fol. 107-138,. film 2251
Date1668/11/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameValckman
Owner NameValckman, Jacob
Owner Notesand his widow Rensje Egberts
Life Dates? |d 1668/11/17 |n Egberts
Marriage Date1622/07/08
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Broker, factor
ResidencePrinsengracht bij de Prinsensluis in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van alle de goederen actien ende crediten lasten schulden soo ende sulcx by wijlen Jacob Valckman maeckelaer ende Rensje Egberts in hun leven echteluyden int gemeen sijnde beseten ende laest by de voorn. Rensje Egberts op den 17 Novembris 1668 binnen dese stede Amsterdam overleden (die selve uijt kraechte van haer mans testament hadde beseten) metter doot sijn ontruijmt. Gemaeckt by mij notaris ... binnen der selven stede residerende opt aengeven ende versoecke van d'E. Balthasar Verbeeck, als getrout hebbende Barbertje Last, ende de E. Cornelis van der Veer apotheker als te [huwelijck?] hebbende Sijtje Blocx beijde geinstitueerde erffgenamen van der voornoemde Rensje Egberts.
CommentaryJacobus Valkkeman was betrothed to Maritje Jans on 28 January 1621 (DTB 425/213). On 8 July 1622, Jaques Valckeman, widower of Maritje Jans, was betrothed to Reijntje Egberts (DTB 427/90). According to the INTRO, Valckman was a broker.
NotaryWinter
# of Items37
Montias1 #6
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een kerck met een swarte lijst
0002 VONCK, JAN een stillleven, gedaen door J. Vonck, met een swarte lijst
0003 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. een landschapje van R. Camphuysen met een swart lijstje
0004 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een zeetje met een swart lijstje
0005[a] [ANONYMOUS] twee printebortjens met glaesjens ende swarte lijstens
0005[b] [ANONYMOUS] twee printebortjens met glaesjens ende swarte lijstens
0006 [ANONYMOUS] de Nederlandsche weghkaert
0007[a] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjens
0007[b] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjens
0008 BEERSTRATEN een groot zeestuck gedaen door Beerestraten met een ebbe lijst
0009 [ANONYMOUS] een landschap met een swarte lijst
0009 [ANONYMOUS] noch een dito [stuck schildery] sijnde een zee in een achtkant lyst
0010 [ANONYMOUS] een bloempotschilderij met een swarte lijst
0011 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. een lantschapje gedaen door R. van Kamphuysen met een ebben lijstje
0012 [ANONYMOUS] een harderin met een ebben lijst
0013 [ANONYMOUS] een landschapje van een boeregevecht met een swarte lijst
0014 BEERSTRATEN een kleijn zeestuckje van Beerestraten met een ebbe lijstje
0015 [ANONYMOUS] een wintertje met een swart lijstje
0016 [ANONYMOUS] een kleijn stuckje van Adam ende Eva indt paradijs
0017 QUAST, PIETER JANSZ. een teijckeningh mette pen gedaen door P. Quast met een swart lijstje
0018 [ANONYMOUS] een landschap met een vergulde lijst
0019[a] [ANONYMOUS] twee ovaelschilderijtjens
0019[b] [ANONYMOUS] twee ovaelschilderijtjens
0020 [ANONYMOUS] een printje met een swart lijstje
0021 CAMPHUYSEN, GOVERT DIRCKSZ. een landschapje van G. Kamphuysen met een swart lijstje
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last