The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Uyen, Sijtje Jacobs

printer
printer-friendly view
Inventory #108
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1996B, fol. 1029-1038, film 2162
Date1665/04/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory (appraisal)
Family NameUyen
Owner NameUyen, Sijtje Jacobs
Owner Noteswife of Frans Joosten de Vries
Life Dates? |d 1665 |n Jacobs
Marriage Date1661/12/08
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Singel bij de Lijnbaansbrug in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meuble goederen achtergelaten by wijlen Sytje Jacobs Uyen huijsvrouw van Frans Joosten de Vries alhier tot Amsterdam op de Singel bij de Lijnbaansbrug overleden. Gedaen maecken bij Frans Jacobsz. de Vries , Jacob Linnich de Jonge, Syvert Jelmesz. van der Schelling by de h-en weesmeesteren deser stadt gestelde voogden over het kint by de selve Sytje Jacobs naergelaten omme overgelevert te werden aen de h-en weesmeesteren deser stadt ende sijn de selve goederen in eenich wegen by Susanneken Anthonis ende Grietge Arents gesworen schatsers gepriseert in gereet gelt waerdich te wesen soo nevens yder van dien uytgetrocken staet. A note in the inventory indicates that Teunis Albertsz., konstverkoper estimated the paintings. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam desen 19en Aprilis 1665.
CommentaryOn 8 December 1661, Frans Joosten de Vries, from Amsterdam, merchant, 26 years old, assisted by his mother Maria de Wolf, living on the Cingel, was betrothed to Sijtge Jacobs Uijen, 28, assisted by her aunt Tytie Fransen de Vries, living on the Blauwe Burchwal (DTB 685/118). Frans Joosten was probably the son of the merchant Joost Fransen de Vries, who along with his brother Jacob Fransen den Vries and several other merchants made a request to the Vroedschap in 1640 (exact date unknown) to increase the number of ligters (small boats used to unload cargo from larger boats). The petition was also signed by Jacob Adryaensz. Uyen, who was probably the father of Sijtie Jacobs Uyen, the owner of the goods in the present inventory (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), pp. 282-3). Jacob Fransen de Vries and Jacob Adriaensz. Uyen also signed the 1645 petition calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1625), pp. 88-9). Tytie Fransen de Vries was the sister of Joost and Jacob Fransen de Vries.
NotaryLoosdrecht, Jacob van
AppraiserTeunis Albertsz. art dealer
Art Value413 |d
# of Items19
Montias1 #8
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 genayt schilderijtie f 12:--:--
0002 [ANONYMOUS] 1 geberduurt dito [schilderijtie] van Salomon f 20:--:--
0003 VELDE, ADRIAEN VAN DE No. 1 en schilderije: lantschap, van Van de Velde de beelden f 45 :--:--
0004 [ANONYMOUS] No. 2 een dito [schildery]:lantschap, berghwerck f 60:--:--
0005 [ANONYMOUS] No. 3 Een dito [schilderije]: Cananeetse vrouw f 2:--:--
0006 [ANONYMOUS] No. 4 een fruyttage f 2:--:--
0007 [VAN WERDINGH, UNIDENTIFIED] No. 5 Een lantschap, van Van Werdinge f 25:--:--
0008 MOMPER, JOOS DE No. 6 Een dito [lantschap]: berghwerck, van Momper f 10 :--:--
0009 NIEULANDT, WILLEM VAN (II) No. 7 Een waterval, van Nieulant f 20:--:--
0010 HECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER No. 8 Een lantschap,langhwerpigh , van Van der Heck f 25:--:--
0011 [VAN WERDINGH, UNIDENTIFIED] No. 9 Een lantschap, van Van Werdingh, met een ruyter f 15:--:--
0012 [ANONYMOUS] No. 10 Een manescheijn f 10 :--:--
0013 NIEULANDT, WILLEM VAN (II) No. 11 Een watermolen, van Nieulant f 12:--:--
0014 SAAGMOLEN, MARTINUS No. 12 Een dito: jager, van Saechmolen f. 20:--:--
0015 [ANONYMOUS] No. 13 Judith f 2:10:--
0016 HOLSTEIJN, CORNELIS No. 14 Vlucht van Egipten, van Holsteijn f 20:--:--
0017 [SPRECK, UNIDENTIFIED] No. 15 Een cleijn dito [vlucht van Egipten], van Spreck f 2:10:--
0018 SAAGMOLEN, MARTINUS No. 16 Vier eeuwen, van Saeghmolen f 60:--:--
0019 VELDE, ESAIAS VAN DE No. 17 Ruyterijen, van Esyas van de Velde f 50:--:--
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next