The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cobbaut, Arnout (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #1132
Call NumberNA 695A, film 4981
Date1635/06/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCobbaut
Owner NameCobbaut, Arnout (II)
Owner Notesand his wife Anna van Valckenburgh
Life Dates1555 |d 1634
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceIn de Niewe Hoogstraet in Het Vergulde Hert in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de ... huysraet, schilderijen bevonden int sterfhuys van Sr. Arnout Cobbaut ende Juffr. Anna van Valckenburgh in tyden echteluyden bevonden in haer sterffhuijs staende binnen dese stede Amsterdam in de Niewe Hoogstraet genaemt Het Vergulde Hert, synde als volcht. Postscript: Aldus beschreven ten vyfthiende juny xvi C vijff en dertich ten versoecke van dese .... binnen deser stede: Juffr. Cobbaut, weduwe van Pieter Stas, ... alhier, ende d'eersame Balthasar de Visscher, coopman alhier vor hemselff ende [crossed out: als vader ende vooght van Anna Blanche geteelt by Barbara Cobbaut] voor Johannes Cobbaut noch voor de wesen van Josina de l'Hommel, geteelt by Judith Cobbaut, Pieter de Schilder ende Balthasar de Visscher, alle de erffgenamen van de voors. overledene ... by my Jan Warnaerts, openbaer notaris tot Amsterdam residerende by de Hove van Hollandt geadmitteert. [Note: The list of heirs is difficult to make out because of repeated crossings and interlinings].
CommentaryArnout Cobbaut de jonge (II), the son of Arnout Cobbaut I, was born in Oudenaarde (Flanders) about 1555. He was married to Anna van Valckenburg, daughter of Jan van Valckenburg of R 31706 of Montias2. It was apparently Arnout Cobbaut II who bought lots in the Haarlem lottery of 1606, at which time he was already living in the Vergulde Hart in the Warmoesstraet (he must have kept the name of the house when he moved to the Nieuwe Hoochstraet soon thereafter). On 22 April 1610, his son Arnout Cobbaut III was betrothed to Anna Cruijpenninck, at which time he was called Arnout Cobbaut de jonge (DTB 414/285). This is confusing because when Arnout Cobbaut, clearly the second of this name since he was said to be living in the Nieuwe Hoochstraet, bought a lot at the Rauwart sale of 1612 (at which time his son of the same name was still alive), he was also called de jonge. Arnout Cobbaut III died in 1616 (INVNO 542). Arnout Cobbaut II invested 20,350 f. in the second subscription for V.O.C. shares in 1612 (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p. 259). Also in 1612, Arnout Cobbaut de jonge (probably II), merchant in Amsterdam, sold several lots in the drying up and damning of the Beemster (NA 128, Extracten). On 22 January 1613, Arnout Cobbaut de jonge (probably II, but possibly III) declared at the request of Jan Benninck Koeckebacker that he had sold to Lenart Ranst a share for 300 Fl. Pounds in the V.O.C (Van Dillen, Economisch-historisch Jaarboek 16(1930), p. 131). Portraits of Arnout Cobbaut II and his wife Anna van Valckenburgh are preserved in the Utrecht Centraal Museum. The other children of Arnout Cobbaut II were: Sara, married to Balthasar Visscher (of R 20375 of Montias2); Judith, married to the sugar confectioner Hans (or Jean) de l'Hommel; Susanna Cobbaut, married to Pieter Stas; Anna Cobbaut, married first to Michiel van Verbeecke and, after his death, to Gillis Smissaert (of R 30704 of Montias2); Elisabeth Cobbaut, married to Pieter de Schilder (of R 27188 of Montias2); Barbara Cobbaut, married first to Balthasar van der Veecke and, after his death, with Toussain Blanche (of INVNO 1191); and Gillis Cobbaut, innocent (retarded). Arnout Cobbaut II passed his testament on 12 January 1634, leaving most of his estate to the children of the late Judith Cobbaut (NA 409, film 4787).
NotaryJ. Warnaerts
# of Items50
Montias1 #1027
 Prev Record 1 - 25 of 50  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van de overledene in twee stucken met swart becleet
0001[b] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van de overledene in twee stucken met swart becleet
0002 [ANONYMOUS] een werelt caert
0003 [ANONYMOUS] een schiderije van Andromeda
0004 [ANONYMOUS] een schiderije van Adam ende Eva
0005 [ANONYMOUS] een schiderije boerekermis
0006 [ANONYMOUS] een schiderije landtschap
0007 [ANONYMOUS] een schiderije Jesus [...] Emaus
0008[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen lantschap
0008[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen lantschap
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van St. Joris van Antwerpen (?)
0010 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van de weduwe Valckenburg
0011 [ANONYMOUS] een schilderye van Venus
0012 [ANONYMOUS] een ditto [schilderye] van Emaus
0013 [ANONYMOUS] een ditto [schilderye] bancket der goden
0014 [ANONYMOUS] een schilderye van David ende Abigael
0015 [ANONYMOUS] een schilderye van de Arcke Noe
0016 [ANONYMOUS] een schilderye van de vindinge Moyses
0017[a] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[b] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[c] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[d] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[e] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[f] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
0017[g] [ANONYMOUS] twaelff conterfeytsels van de Roomsche keysers
 Prev Record 1 - 25 of 50  Last