Schein, Laurens

printer
printer-friendly view
Inventory #1136
Call NumberNA 563A, fol. 26 and foll.
Date1632/07/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family NameSchein
Owner NameSchein, Laurens
Life Dates1605 |d ?
Marriage Date1627/04/01
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Textiles
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionInventaris van den imboel ende huysraet toebehorende Laurens Schein beschreven door my Jacob Westfrisius Not. Pub. op requisitie van den selven Lambert (sic) Schein en de curateurs van de nagelaten boedel van Mathijs van Elen, het alles sonder perversie van de requiranten ... synde den selven boel bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ten overstaen van den voorn. Lauwerens Schein, Sr. Jan Steur, Nicolaes Cocquis, Ghisbert van Waerlen and Willem Jansen waghdrager opten 24 julij 1632.
CommentaryOn 1 April 1627, Laurens Schein (signs Lauwerens Schijn), from Acken, 22, ironmonger, living in the Warmoesstraat, was betrothed to Josina Halsthont, from The Hague (DTB 432/118). Laurens Schein, who was Lutheran, signed the Remonstrant petition of 1628. Even though he gave his occupation as ironmonger when he was betrothed in 1627, the present inventory, which contained canvas, English damast, silk and other textiles, suggests that he had become a textile merchant. on 8 November 1633, he was living in Haarlem, when he promised to deliver a painting called Gevecht potten (the battle of the pots) for 50 f. (Bredius in Oud Holland 11(1893), p. 96, no archival source cited). This painting may be identical with Gevecht boeren (lot 0012 in the present inventory).
NotaryJ. Westfrisius
# of Items62
Montias1 #1031
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildereij voor de schoorsteen van een zeilagie van schepen
0002 [ANONYMOUS] een schildereij vant vroutgen aen de putte
0003[a] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lijste
0003[b] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lyst
0003[c] [ANONYMOUS] drie dito [schilderijen] lantschappen daeronder een met een ebben lyst
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] met een ebben lyst van een tick tack spel
0005[a] [ANONYMOUS] twee schildereijen van de Prins ende Princesse van Orangien
0005[b] [ANONYMOUS] twee schildereijen van de Prins ende Princesse van Orangien
0006[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] geschilderde tronien
0006[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] geschilderde tronien
0007 [ANONYMOUS] een blompotge dito in een swart ebben lijste
0008 [ANONYMOUS] een stuck dito van de princen te peerdt mette penne gemaeckt
0009[b] [ANONYMOUS] 2 dito [stucken] luyten speelen elck van 2 personen in een swarte dito [ebben] lyste
0010 [ANONYMOUS] een dito [stuck] klein landtschappien in dito [ebben] lyste
0011 [ANONYMOUS] een stuck een perspective in ebben lyste
0012 [ANONYMOUS] een dito [stuck] gevecht van boeren sonder lyste
0013 [ANONYMOUS] een klein stuckie van een man [crossed out: fl..] die opte stoel sit en fleit
0014 [ANONYMOUS] een groot stuck dito perspective in een swart ebben lyste
0015 [ANONYMOUS] een middelbaer stuck dito [perspective]
0016 [ANONYMOUS] een klein ontbijtentien van een peeckel heringh met een glas etc. ende een kanne
0017 [ANONYMOUS] noch een middelbaer stuck van perspective in een ebben lijste
0018 [ANONYMOUS] een boerendans in een witte lijste
0019 [ANONYMOUS] een bancketien van een pastey ende een bostertgen met een schruyff en een glas
0020 [ANONYMOUS] een stuck van een mantien met druijven
0021[a] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[b] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[c] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[d] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[e] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[f] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[g] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[h] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[i] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[j] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[k] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[l] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[m] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[n] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0021[o] [ANONYMOUS] vyffthien [crossed out: twaelff] stuckies perspective in ebben lysten
0022 [ANONYMOUS] een klein lantschapien
0023 [ANONYMOUS] een klein stuckien daer een juffrouw opte luyt speelt met een s[igno]r
0024 [ANONYMOUS] een klein stuckien van 2 bocken in een ebben lyste
0025 [ANONYMOUS] een klein wintertgen met dito [ebben] lyste
0026[a] [ANONYMOUS] 2 vogelties op pampyr
0026[b] [ANONYMOUS] 2 vogelties op pampyr
0027 [ANONYMOUS] een klein landtschapien mette pen op pampyr
0028 [ANONYMOUS] een mantien met appelen ende druijven in een slechte swarte lijste
0029 [ANONYMOUS] een klein conterfeijtseltgen in een swarte ebben lijste
0030 [ANONYMOUS] een pas caerte in een swarte lijste
0031 [ANONYMOUS] een stuck schildereij van een onweer
0032 [ANONYMOUS] een schilderej in een vergulde lijste van 2 personagien daer de vrou opte luijte speelt
0033 [ANONYMOUS] een Erasmus in een ronde lyste
0034 [ANONYMOUS] een Italiaens landtschaptien in een ebben lijste
0035 [ANONYMOUS] een lantschapien in een ovael
0036 [ANONYMOUS] een klein dito [lantschapien ?] van Pothipahr
0037 [ANONYMOUS] een klein rondeken van Lot
0038 [ANONYMOUS] een klein vierkant landtschapie
0039 [ANONYMOUS] een klein scheepien in een slechte swarte lijste
0040 [ANONYMOUS] een klein bancquetien dito in een rondieltgen
0041 [ANONYMOUS] [crossed out: noch] een klein onweertgen in een slechte swarte lijste met een vergulde streep
0042 [ANONYMOUS] een lantschapien van een persiaen ende een soldaet in een platte lijste
0043 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Louwers Schein