The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Appelaer, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #114
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997 fol.756 and foll., filmr. 2163
Date1674/08/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposemarriage contract
Family NameAppelaer
Owner NameAppelaer, Jan
Owner Notesand Helena Rittert
Marriage Date1673/08/19
Type of CeremonyReformed church
OccupationRetail merchant |a Book dealer
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Calvinist
IntroductionOp heden den 5 augustij anno 1673 compareerde voor mij Jacob van Losdrecht openbar notaris Sr. Jan Appelaer coopman ende Juffr. Helena Rittert echte luijden wonende binnen deser stadt ende geleden dat sij comparanten met malcander ten huwelijck sullen treden aengegaen ende opgerecht hadden secker huwelijck contract voor Mr. David Doornick notaris daer inne onder anderen oock gestipuleert was datter van de goederen die elck van de comparanten hadden soude gemaeckt werden distincte ende deugdelijcke specificatie....
CommentaryOn 19 August 1673, Jan Appelaer, from Amsterdam, book-seller, 31, his parents dead, living on the Fluwele Burgwal, assisted by his brother Broer Appelaer, was betrothed to Helena Ritter, from Amsterdam, 31,living on the Zingel (DTB 499/228). The inventory was made for their marriage contract. The famous book on shipbuilding by Nicolaes Witsen (Aloude en hedendaegsche shepsbouw) was published by Caspar Commelijn, Broer Jansz. en Jan Appelaer in 1671 (Maandsblad Amstelodamum 35(1948), p. 89).
NotaryJan van Loosdrecht
# of Items28
Montias1 #15
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 schilderij van een lantschapje
0002 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] van een ouwt bestevaertje
0003 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] met vissen
0004 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij]: strantge
0005 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] van steenklippen
0006 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] van Biliam
0007 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] heel cleijn lantschapje, breet 't paneel 7/16 omtrent viercant
0008 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij]: see met scheepjes met een platte lijst
0009 [ANONYMOUS] 1 dito [schildery]: out ruien met platte lijst
0010 [ANONYMOUS] een slechte lanckwerpige schilderij van Davidt en Abigail
0011[a] [ANONYMOUS] 2 heel cleijne dito [schilderijen] van de worstelinge Jacobs en van Rachel omtrent 1/4 breet 't panneel
0011[b] [ANONYMOUS] 2 heel cleijne dito [schilderijen] van de worstelinge Jacobs en van Rachel omtrent 1/4 breet 't panneel
0012 [ANONYMOUS] 1 schilderij van mijn vrouw haer persoon
0013[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van Josep, en een van Petrus in de gevanckenis
0013[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van Josep, en een van Petrus in de gevanckenis
0013[c] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van Josep, en een van Petrus in de gevanckenis
0014[a] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderijen] van een harder en harderin
0014[b] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderijen] van een harder en harderin
0015 [ANONYMOUS] 1 schilderij van mijn vrouws grootmoeder
0016 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] van Bachus, Venus en Ceres
0017 VERELST, HERMAN 1 dito [schilderij]: bancket, van Verelst
0018[a] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderijen] met vergulde lijsten van een harder en harderin
0018[b] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderijen]: met vergulde lijsten van een harder ende harderin
0019 [ANONYMOUS] 1 grote schilderij van Pomona
0020 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij]: groote lantschap
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last