The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Valet (Varlet), Abraham

printer
printer-friendly view
Inventory #1151
Call NumberDBK 5072/365, fol. 272vo. and foll.
Date1660/04/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent debtor
Family NameValet (Varlet)
Owner NameValet (Varlet), Abraham
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen bevonden ten huyse van Abraham Valet die sijn huysvrouwe verclaerde hem toetecomen ende geen anderen. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 22 april 1660, ende daernae opt 26 junij daeraenvolgende door ordere van de heeren commissarissen getauxeert ende gepriseert, namentlijck de schilderijen bij Hendrick Uijlenburgh end Thomas de Keijser, ende de meubelen bij Lysbeth Martens gesworen schatser, ten prijse als neffens ijder post geannoteert.
CommentaryThe owner of the goods in this inventory is probably identical with Abraham Varlet who was married to Haasje Claes. On 30 October 1658, the couple had their son Casparus baptized in the presence of Frans Cornelisz. Smidt and Franscina Varlet (DTB 94/432). He was probably related to the dyer Pieter Varlet (cited in the NOTES to R 32347 and R 22043 of Montias2).
Art Value161 |d gulden
# of Items10
Montias1 #1070
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] HEER, GUILIELMO (WILLEM) DE twee schilderijen wesende lantschappen van Gullielmo de Heer f 30:--:--
0001[b] HEER, GUILIELMO (WILLEM) DE twee schilderijen wesende lantschappen van Gullielmo de Heer f 30:--:--
0002 AST, BALTHASAR VAN DER een fruijt van der Ast f 20:--:--
0003 NEER, AERT VAN DER een waeter van der Neer f 16L--:--
0004 SAFTLEVEN, HERMAN een lantschap van Sachtleven f 18:--:--
0005 CUYLENBURG, ABRAHAM VAN een groot van Adriaen van Cuijlenburgh f 22:--:--
0006 CUYPER, HENDRICK een met beelden van Kuijper f 22:--:--
0007 STOOP, DIRCK een paertie van Stoop f 10:--:--
0008 MOMPER, JOOS DE een landtschap van Momper f 7:--:--
0009 [JORDAEN ALIAS MOMPERT, UNIDENTIFIED] een van Jordaen alias Mompert f 16:--:--
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next