The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Campen, Willem van (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #1153
Call NumberNA 1716, fol. 312 and foll., film 1947.
Date1661/10/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCampen
Owner NameCampen, Willem van (II)
Life Dates1611 |d 1661
OccupationServices |a Tax farmer, tax collector
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende staet beschreven by my Pieter de Bary etc.. ter presentie van de naergenoemde getuijgen, ten versoucke ende door aenwijsinge van Juffr. Odilia van Campen, weduwe Rijsoort, van alle de goederen meubilen, huijsraet, imboel, boecken, schilderijen, juweelen, ende silverwerck, mitsgaders gereet gelt, parten scheeps, obligatien ende anders onder haer sijnde, metter doot ontruijmt ende naergelaten by wylen haer broeder zal. Willem van Campen, ende syn als volcht. Postscript: Verstaende d'inventariende in desen ten goeden trouwen gegaan ... niets verswegen ofte achter wege gehouden te hebben, met presentatie soo onvermiddelijck noch yets t'haeren kennisse sou mogen comen, sulcx mede bekent te maecken, ende desen inventaris te amplieren. Gedaen binnen Amsterdam, ter presentie van Hendrick van de Venne ende Jacob Mattroos als getuijgen den xe en xiie october xvi een en sestich.
CommentaryWillem van Campen II (1611-1661), the brother of Odilia van Campen, at whose request the inventory of her late brother was drawn up, was the son of Nicolaes van Campen (1586-1638), a member of the Raad of Amsterdam and a Regent of the Burgerweeshuis, and of Anna Ruyl, who died in 1648. His grandfather was Willem van Campen I (1552-before 1613), married to Oetgen Claes, the brother of Jacob van Campen I, the father of Cornelis van Campen (of R 31987 of Montias2) and the grandfather of the painter and architect Jacob van Campen II. On the family tree of Willem van Campen II, see the article by M.J. Bok in Jacob van Campen, het klassike ideaal in de gouden eeuw, Amsterdam, 1995. Willem Claesz. van Campen, who was a wine dealer, was a director of the Amsterdam Schouwburg in 1638/39 (Jaarboek Amstelodamum 72(1981), p. 41).
Montias1 #1072
 Prev Record 1 - 25 of 235  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WITHOOS, MATTHIAS eenige cruyden van Matthys Withoos
0002 RUBENS, PIETER PAUL een tronije van Rubbens
0003 REMBRANDT VAN RIJN een crijtend vroutgen van Rembrant
0004[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee ovaeltjens van Quast
0004[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee ovaeltjens van Quast
0005 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS een cleyn landschapjen van Bredenberch
0006 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap van Van Goor
0007 VONCK, ELIAS een gevogelte van Vonck
0008 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een out mans tronij van Backer
0009 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een Lucifers val van Stocado
0010 [ANONYMOUS] een cleyn landschapgen, den mr. onbekent
0011 VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. een ditto [landschapgen] van Van der Boom
0012 EVERDINGEN, ALLART VAN een rots van Everdingen
0013 CAMPEN, JACOB VAN een tronye van Jacob van Campen
0014 STRIJCKER, WILLEM (ALIAS BRASEMARY) een tronye van Strijcker
0015 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een landschap van Govert Jansz. Mynheer
0016 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Van Brots
0017 LORRAIN, CLAUDE (CLAUDE GELEE) een tronye van Lorenees
0018 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) een Prometeus van Spagnolet
0019 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap van Van Goor
0020 DUJARDIN, KAREL een stuckjen van Gardin, sijnde twee paertjens
0021 GRAAT, BARENT een garnale coopster van Barent Graet
0022 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) een dito [?] van Geraerts
0023 GERAARDS, JASPER een banquetjen van Gerardi
0024 [ANONYMOUS] een cleyn stuckjen den mr. onbekent
 Prev Record 1 - 25 of 235  Last