The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tejaarts, Jacomijntje

printer
printer-friendly view
Inventory #1154
Call NumberNA 714, film 5149.
Date1637/02/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTejaarts
Owner NameTejaarts, Jacomijntje
Owner Noteswidow of Abraham Oostens
Life Dates1603 |d c. 1636 |n Oostens
Marriage Date1634/05/27
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale) |a Spices, East Indies products
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alde goederen ende huisraden by Jacomijntje Tejaarts in haer leven weduwe van Abraham Oostens eertyts makelaer [crossed out: in sijn leven] metter doot ontruymt ende agtergelaten. Breschreven (sic) door my Pieter Carels notaris .... ter requisitie van Dirck Grijp als last hebbende van de E. heeren weesmeesteren deser stede als oppervooghden over Abraham Oostens 't eenige nagelatene weeskint van de voornoemde Abraham Oostens ende Jacomijntje Teijaarts, ten behoeve van 't selve weeskint. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten overstaen van d'eerbare Neeltje Sijmons, regt gehat hebbende Pieter Oostens, beste moeder vant voors. kint, ende Sijmon Oosters, oom van't selve kint, ter presentie van Willem Kalf, makelaar, Willem Jansz. Krooten, aensprecker, Roelant (?) Ketel ... den 12 februarij 1637.
CommentaryAbraham Oostens, born about 1603, was the son of Pieter Oostens and Neeltje Sijmons. On 27 May 1634, Abraham Oostens, from Middelburgh, widower of Ariaentje Snoeckx, living on the Coningsgracht, was betrothed to Jacomine Taijers, from Dordrecht, living in Dordrecht (DTB 670/272). Willem Jansz. (probably of INVNO 277, spices merchant) was Oostens's uncle. The couple left a child named Abraham who was one year old on 18 March 1638 when Dirck Dircksz. Grijp brought 1,700 f. to the Orphan Chamber on his behalf. For details see the NOTES to R 7622 of Montias2.
NotaryPieter Carels
# of Items39
Montias1 #1073
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie geteijckent bortjes in ebben lijsjes
0001[b] [ANONYMOUS] drie geteijckent bortjes in ebben lijsjes
0001[c] [ANONYMOUS] drie geteijckent bortjes in ebben lijsjes
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van Jeriko in een vergulde lijst
0003 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van der overledene
0004 [ANONYMOUS] een stuckje van een zee in een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een afgesett print in een eijcken lijst
0006 [ANONYMOUS] een groot schip in print met een slegte swarte lijst
0007 [ANONYMOUS] een stuck van Maria Magdalena
0008 [ANONYMOUS] een lantschapje in een ebben lijst
0009 [ANONYMOUS] een stuckje van de tijt in een ebben lijst
0010 [ANONYMOUS] een bloempotje in een vergulde lijst
0011 [ANONYMOUS] een schilderytie van een moeder met de kinderen in een ronde [crossed out: vergulde] lijst
0012[a] [ANONYMOUS] d'koningh ende koninginne van Bohemen in ebben lijstjes
0012[b] [ANONYMOUS] d'koningh ende koninginne van Bohemen in ebben lijstjes
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van Pilatus handwassinge in een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een lantschap in een vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] noch een stuck schilderij van Judith in een vergulde lijst
0016 [ANONYMOUS] een lantschapje in een ebbenhoute lijst
0017 [ANONYMOUS] een heijdense vrou in een ebben [crossed out: vergulden] lijst
0018 [ANONYMOUS] een out lanschapje in een vergulde lijst
0019[a] [ANONYMOUS] drie pas kaerten d'een in een lijst
0019[b] [ANONYMOUS] drie pas kaerten d'een in een lijst
0019[c] [ANONYMOUS] drie pas kaerten d'een in een lijst
0020 [ANONYMOUS] 't huis van Bohemen in print met een ebben lijst
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last