Queckels, Catharina

printer
printer-friendly view
Inventory #1159
Call NumberNA 414A, fol. 342-346.
Date1636/09/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeInventory of goods left in usufruct to Catharina Queckels
Family NameQueckels
Owner NameQueckels, Catharina
Owner Noteswidow of Cornelis van Campen
Life Dates1578 |d 1637 |n Queckels; 1564 |d 1636 |n Van Campen
Marriage Date1602/10/17
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceIn de Warmoesstraet in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionGelooft sij den heere ! Op huijden den eerste september 1636 heb ick den inventaris van al de imboel die mijn man sal. mij heeft besprocken in lijftocht te besetten. Postscript: Aldus geinventariseert by ons ende tot confirmatie deses by ons onderteijckent in conformite van scheijdinge den xi september 1636, was onderteyckent [bij]Catrijna Queckels, Jacob van Campen, geregisteert op ix octobris 1636.
CommentaryThis inventory was part of the division of the estate left by Cornelis van Campen between his natural son Jacob Cornelisz. van Campen and his widow Catharina Queckels. In the division of the estate, the widow was left with three distinct V.O.C. obligations, each for 10,000 f. as well as a number of personal obligations. Cornelis van Campen was a very rich merchant. In 1631, five years before his death, he was taxed 1,125 f., corresponding to an estimated fortune of 2,250,000 f., the highest recorded in that year (Kohier, fol. 168vo, p. 39). He did business in La Rochelle, Russia, East and West Indies (Bok in Jacob van Campen, Het klassike ideaal in de Gouden Eeuw, p. 31). For details on his betrothal act and some of the relatives of Catharina Queckels and Cornelis van Campen, see the NOTES to R 31987 in Montias2.
NotaryNot. Jacob and Nicolaes Jacobsz.
# of Items72
Montias1 #1077
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] de Globes ende Coridon f 10:--:--
0002 [ANONYMOUS] St. Joris
0003 [ANONYMOUS] een bancquet bij de kars
0004 [ANONYMOUS] een carsnacht in hout gesneen
0005 [ANONYMOUS] Laserus verwercking
0006 [ANONYMOUS] een St. Sicilia
0007 [ANONYMOUS] 't bancquet den goden in water verff
0008 [ANONYMOUS] 2 scheepgens met ebben lyst
0009 [ANONYMOUS] een bloempotgen met ebben lijsgen
0010 [ANONYMOUS] een lantschap met een kint half sarpent
0011 [ANONYMOUS] een bancquetge met een kreeff daerin
0012 [ANONYMOUS] een bekering van Maria Magdalena
0013 [ANONYMOUS] een tafreel van de cruyssing Christj
0014 [ANONYMOUS] 1 lantschapgen
0015 [ANONYMOUS] 1 seetgen met scheepgens
0016 [ANONYMOUS] 1 Jobs gebedt
0017 [ANONYMOUS] 1 caert van Hollandt
0018 [ANONYMOUS] 1 caertgen met scheepgens
0019 [ANONYMOUS] 1 landtschap met wagens en carren
0020 [ANONYMOUS] 1 Salomons gebet
0021[a] [ANONYMOUS] 2 bortgens met graeuw
0021[b] [ANONYMOUS] 2 bortgens met graeuw
0022 [ANONYMOUS] 1 brabants kerckgen
0023 [ANONYMOUS] 1 oudt tronij
0024 [ANONYMOUS] noch 1 oudt tronij
0025 [ANONYMOUS] 1 figuertgen met geel gemaeckt
0026 [ANONYMOUS] 1 met groene boontgens
0027 [ANONYMOUS] 1 landtschap met koeijen ende ruijters
0028 [ANONYMOUS] 1 wintertgen
0029 [ANONYMOUS] 1 ontbijtgen
0030 [ANONYMOUS] 1 landtschapgen
0031 [ANONYMOUS] 1 met snipgens
0032 [ANONYMOUS] 1 Joseps broeders daer sij cooren halen
0033 [ANONYMOUS] 1 certgen (sic) van Appolonia
0034 [ANONYMOUS] 1 Cristegen en Maria
0035 [ANONYMOUS] een verrijsenis tot op d'aerde
0036 [ANONYMOUS] een ecce homo
0037 [ANONYMOUS] een croning Christi tot op d'aerde
0038 [ANONYMOUS] een affneming van't cruys van gelyck groote
0039 [ANONYMOUS] een verrysenis
0040[a] [ANONYMOUS] 3 stuxkens 1 met 2 tronien ende d'andere elck een tronij
0040[b] [ANONYMOUS] 3 stuxkens 1 met 2 tronien ende d'andere elck een tronij
0040[c] [ANONYMOUS] 3 stuxkens 1 met 2 tronien ende d'andere elck een tronij
0041 [ANONYMOUS] een mormere dexel van een taffel
0042 [ANONYMOUS] een stuck van Adam ende Eva
0043 [ANONYMOUS] een landtschap van waterverff voor den schoorsteen
0044 [ANONYMOUS] een met St. Joris
0045 [ANONYMOUS] een met St. Agniet
0046 [ANONYMOUS] een caert van Den Haegh
0047 [ANONYMOUS] Josep ende Potiffras huysvrouw
0048 [ANONYMOUS] een Egipts vluchtgen
0049 [ANONYMOUS] een tafreeltgen een engels groetgen
0050 [ANONYMOUS] een Lucretia
0051 [ANONYMOUS] een Herodes
0052 [ANONYMOUS] een landtschapgen
0053[a] [ANONYMOUS] een perspectiffgen, en noch een kleijn bertgen
0053[b] [ANONYMOUS] een perspectiffgen, en noch een kleijn bertgen
0054 [ANONYMOUS] een brant van Troijen
0055 [ANONYMOUS] Paulus bekeringh vn waterwerff
0056 [ANONYMOUS] perspectieff met een creupel daerin
0057 [ANONYMOUS] de kinderen van Israel vluchten van Egipten
0058 [ANONYMOUS] een quacksalver
0059 [ANONYMOUS] een crusifix
0060 [ANONYMOUS] schapen en geijten
0061[a] [ANONYMOUS] 2 cleijne bertgens
0061[b] [ANONYMOUS] 2 cleijne bertgens
0062 [ANONYMOUS] de heijlige drievuldichtheyt
0063 [ANONYMOUS] perspectieff verslatingh van Vestia
0064 [ANONYMOUS] een gelycke [perspective ?] aenneming Hester
0065 [ANONYMOUS] 1 Sampson sonder lyst
0066 [ANONYMOUS] 1 cleijn bortgen St. Pieter uijt de gevanckenis
0067 [ANONYMOUS] rondt cleijn tronitgen