The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tombe, Daniel de la (I)

printer
printer-friendly view
Inventory #1160
Call NumberGA 414A, fol. 29.
Date1636/07/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTombe
Owner NameTombe, Daniel de la (I)
OccupationEmployee |a Church
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ten versoecke van Salomon ende Esaias de la Tombe voogden over de onmondige kinderen van Daniel de la Tombe coster van de Fransche Kercken van all de imboel ende huijsrecht by de kinderen tot noch toe gemeen beseten, ende voor diesen by notitie gesteld, d'welcke als nu alhier sijn gespecificeert ende sijn de naervolgende, te weten. Postscript: Verclaerende Giesge Frericx, dienstmacht in de voors. sterfhuyse (by de welcke ons alles verthoont ende aengewesen wiert) dat 't geene voors. alles is dat in de voors. sterffhuyse bevonden is .... den 8en july 1636.
CommentaryDaniel de la Tombe, sexton of the French Church (Reformed), was the brother of Esaias and Salomon de la Tombe (the guardians over his children), as well as of Philippe de la Tombe, who may have died before this inventory was taken. On 13 December 1635, Daniel de la Tombe named his brothers Esaias and Salomon de la Tombe as executors of his estate (NA 412A, Notaris Jacob and Nicolaes Jacobsz., fol. 431). Daniel was married to Sytgen Willems, who also may have died earlier. On the brothers Daniel, Salomon and Esaias de la Tombe, see the NOTES to R 30871 of Montias2. Daniel II, the son of Daniel I, was 21 years old when he was betrothed to Catharina van der Hoye on 12 June 1626 (R 30861 of Montias2).
NotaryJacob and Nicolaes Jacobsz.
# of Items13
Montias1 #1078
 Prev Record 1 - 13 of 13 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een landtschap met een vergulde lyst
0002[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderytgens met swarte lysten
0002[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderytgens met swarte lysten
0003[a] [ANONYMOUS] twee ronden in vergulde lystgens
0003[b] [ANONYMOUS] twee ronden in vergulde lystgens
0004 [ANONYMOUS] een schilderye synde een landtschapge
0005[a] [ANONYMOUS] twee trognien
0005[b] [ANONYMOUS] twee trognien
0006 [ANONYMOUS] een landtschap met een vergulde lyst
0007[a] [ANONYMOUS] twee groote conterfytsels
0007[b] [ANONYMOUS] twee groote conterfytsels
0008[a] [ANONYMOUS] noch twee trognien
0008[b] [ANONYMOUS] noch twee trognien
 Prev Record 1 - 13 of 13 Next