The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

With, Jan de

printer
printer-friendly view
Inventory #1166
Call NumberDBK 5072/367, fol. 142 and foll.
Date1660/11/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent debtor
Family NameWith
Owner NameWith, Jan de
OccupationArtisan |a Clockmaker, compass maker
ResidenceAmsterdam
Introduction[Inventaris van] Jan de With compasmaecker. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 23 novembris 1660.
CommentaryThe inventory contained 28 gebogelde compassen and 38 gemaeckte compassen.
# of Items30
Montias1 #1084
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de vader van Jan de With
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van sijn [Jan de Withs] grootmoeder
0003 [ANONYMOUS] noch een vrouwe conterfeijtsel
0004 [ANONYMOUS] een schilderijtje van de vier evangelisten
0005 [ANONYMOUS] een ditto [schilderijtje] van de ladder Jacobs
0006 [ANONYMOUS] een cleen seestuckien
0007 [ANONYMOUS] een ditto [?] van Leckerbeetie in een ebbe lijst met een ongeschildert paneel
0008[a] [ANONYMOUS] twee print bordekens
0008[b] [ANONYMOUS] twee print bordekens
0009[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Jan de With ende sijn huysvrouwe
0009[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Jan de With ende sijn huysvrouwe
0010 [ANONYMOUS] een lantschapie met een ruwentie daerin ende eenige personasikens
0011[a] OSTADE, ISAACK VAN twee schilderijtie [sic] 't eene van somertie ende 't andere een wintertie van Ysaack Ostade
0011[b] OSTADE, ISAACK VAN twee schilderijtie [sic] 't eene van somertie ende 't andere een wintertie van Ysaack Ostade
0012 [ANONYMOUS] een lantschap met een arches des verbonts daerin
0013 [ANONYMOUS] een lantschap daerin een waetervall
0014 [ANONYMOUS] een ditto [lantschap] met een boere kermis
0015 [ANONYMOUS] een scheeps stuckie met de pen gedaen
0016 [ANONYMOUS] een tronie hebbende een goude keetje om de hals
0017 [ANONYMOUS] een schilderije van Marta
0018 [ANONYMOUS] een waepens schilderijtie
0019 [ANONYMOUS] een schilderijtie van een doot kindeken
0020 [ANONYMOUS] een slecht stuck van een naeckte vrouw
0021[a] [ANONYMOUS] twee cleijne slegte ovale lamet schapies
0021[b] [ANONYMOUS] twee cleijne slegte ovale lamet schapies
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last