The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wilde, Coenradt Martensz. de

printer
printer-friendly view
Inventory #1168
Call NumberNA 842, Not. Hoogeboom
Date1630/09/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods transferred as security for loan of 1787 f. 12 st.
Family NameWilde
Owner NameWilde, Coenradt Martensz. de
Owner Notesgoods ceded to Jacob Rombouts
ResidenceAmsterdam
IntroductionOp den 19e september anno 1630 compareerde etc.. Coenradt de Wilde Martensz. poorter dese voors. stede d'welcke verclaerde dat onder den transporte bij hem gepasseert ten behoeve van Jacob Rombouts voor mij notaris ende sekere getuijgen in dato 14 february 1629 mede specialijk vervaet ende begrepen waren de goederen hierna genomineert, te weten: After the paintings listed and various household items, postscript: ende hij comparant nochmaels acquesterende in de voors. transport, doch onder novatie en prejudicie van dier, gaff over aen den voors. Rombouts ... een somma van 1787 gulden 12 stuivers hem comparant tevooren ten vollen verstreeckt.
CommentaryOn Coenradt de Wilde Martensz., see R 30051 of Montias2. Rombout Jacobs is probably identical with Rombout Jacobs de jonge of R 26967 of Montias2.
NotaryHoogeboom
Total Value1787 gulden 12 st.
# of Items12
Montias1 #883
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een stuck schilderije lantschap van den jongen Tobias
0002 [ANONYMOUS] een stuck schilderye lantschap van den propheet Elias
0003 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van Abraham ende Sara
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderye lantschap Italjaense figuren
0005 [ANONYMOUS] een stuck schilderye fruijdt schael
0006 [ANONYMOUS] een stuck schilderye een ontbijtentie
0007 [ANONYMOUS] een stuck schilderye lantschap met boeren kluchten
0008 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van Adam ende Eva
0009 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van Lott
0010[a] [ANONYMOUS] twee stucken schilderye seestrandekens
0010[b] [ANONYMOUS] twee stucken schilderye seestrandekens
0011 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van naeckte figuren
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next