The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cornelis, Annetge

printer
printer-friendly view
Inventory #117
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997
Date1677/05/06
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameCornelis
Owner NameCornelis, Annetge
Owner Noteswidow of Gerrit IJsbrants Out
Life Dates? |d 1677 |n Annetge Cornelis
ResidenceOude Teertuijnen in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten by sal. Annetge Cornelis [left blank], weduwe van wijlen Gerrit IJsbrantsz. Out alhier tot Amsterdam in de Oude Teertuijnen ten huijse van haer swager Boudewijn Ens overleden . Gedaen maecken off opgeven door de selve Boudewijn Ens naer zijn beste kenniss en wetenschap. Nota datte den overleden al bij haer leven onder haer dochter Elisabeth ...Out ende haer soon IJsbrant Out of desselfs huijsvrouw Maria Raven yder voor de helft verdelt heeft alle hare lijwaet totte huijshouding behorende. Item alle haer gout en silver tot gebruijck ende cieragie van den jubeel en welck hier gestelt woort voor memorie. Sulcx dat Boudewijn Ens niet anders volgens sijn beste kennisse ende wetenschap onder sich behouden heeft .... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ende gepasseert voor my Jacob Loosdrecht....6 en Meij anno 1677
CommentaryThe inventory of Annetge Cornelis, widow of Gerrit IJsbrantsz. Out, was drawn up at the request of her brother-in-law Balthasar Ens. During her life time, she had already divided her linen goods, together with her gold and silver, in equal halves, between her daughter Elisabeth and her son IJsbrant Out, who had been married to Maria Raven. IJsbrant Out had died before 12 December 1671, when his widow, Maria Raven, had remarried with Cornelis Foreest (1628-after 1676), who probably was no longer alive at the date of this inventory. Cornelis Foreest had formerly been married to to Catharina Hooft, who, in turn, had formerly been married to Daniel Bacherus, the son of Stephan Bacherus and of Mayken Martens (on Stephan Bacherus and Mayken Martens, see the NOTES to R 28860 of Montias2) (Dudok van Heel, Jaarboek C.B.G. 27(1973), p. 72).
NotaryJ. van Loosdrecht
# of Items7
Montias1 #18
 Prev Record 1 - 7 of 7 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] MOLENAER, JAN MIENSE twee schilderijen: jonck geselschap, van Molenaer
0001[b] MOLENAER, JAN MIENSE twee schilderijen: jonck geselschap, van Molenaer
0002[a] MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. twee schilderijen: naeckte beelden, van Moyert
0003 [ANONYMOUS] een schilderije daer Christus de coopers en vercoopers uytten tempel drijft
0004 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. twee schilderijen: naeckte beelden, van Moyert
0004 [ANONYMOUS] een schilderijtge van een os
0005 [ANONYMOUS] een lantschapschilderijtgen
 Prev Record 1 - 7 of 7 Next