The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leijdecker, Willem Claesz.

printer
printer-friendly view
Inventory #1171
Call NumberNA 2498, film 2550
Date1653/05/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLeijdecker
Owner NameLeijdecker, Willem Claesz.
Life Dates1590 |d 1653
Marriage Date1614/12/18
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth; Employee |a City
ResidenceIn de oudesijts huijs sittenturfhuijs bij de St. Anthonijspoort in Amsterdam
ReligionReformed (Calvinist)
IntroductionInventaris ende specificatie van alle de meuble goederen so en sulcx de selve by sal. Willem Claesz. Leijdecker, knecht van de huijsarmen van de oude sijde, metter dood dese werelt ontruijmt ende in de oude sijts huijs sittenturfhuijs gestaen bij de St. Anthonispoort binnen deser stede bevonden sijn. Postscript: Aldus geinventariseert ende gespecificeert int sterfhuijs van de voors. Willem Claesz. Leijdecker gestaen alsvoren by my J. de Winter not. pub. .. desen sevende maij xvi drij en vyftigh ter presentie van Johannes Vis en Cornelis Kick als getuijgen. On May 16, Heijtlje Leijdeckers declared that the inventory was correctly made up.
CommentaryOn 18 December 1614, Willem Klaes (Leijdecker), no living parents, was betrothed to Maritgen Philips, 24, living on the Bierkay, assisted by her father Philips Lenaerts (DTB 418/274). Philips Lenaerts, beer distributor, was the buyer of R 29712 of Montias2. On 21 March 1631, Willem Claesz. Leijdecker and Maritge Philips had their son Jan baptized in the N.K. in the presence of Joannes van den Broeck (DTB 41/185). The witness was probably the individual of that name, born in 1593, who held high financial posts in The Hague (see the TEXT of R 1259). He was the father of the painter Elias van den Broeck. For other bio-data on Willem Leijdecker, see the NOTES to R 24922 of Montias2.
NotaryJ. de Winter
# of Items23
Montias1 #1088
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een batalje met een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een schilderij belegeringh van Reinsburgh met een swarte lijst
0003 [ANONYMOUS] een lantschap met een swarte lijst
0004 [ANONYMOUS] noch een langhwerpich lantschap met een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] vier tapyte kussens met papagaijen
0006[a] [ANONYMOUS] drij printen van Prins Willem, Maurits en Frederick
0006[b] [ANONYMOUS] drij printen van Prins Willem, Maurits en Frederick
0006[c] [ANONYMOUS] drij printen van Prins Willem, Maurits en Frederick
0007 [ANONYMOUS] een print van princess Amelie
0008 [ANONYMOUS] een langwerpige fruijtagie met een vergulde lijst
0009 [ANONYMOUS] een lantschap met een vergulde lijst
0010 [ANONYMOUS] Jacob en Esau met een vergulde lijst
0011 [ANONYMOUS] een groot ruin lantschap met een vergulde lijst
0012 [ANONYMOUS] noch een lantschap bosschagie met een vergulde lijst
0013 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van een kind met een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een langwerpigh lantschap met een swart lijst
0015[a] [ANONYMOUS] een prins en een princes met vergulde lijsten
0015[b] [ANONYMOUS] een prins en een princes met vergulde lijsten
0016 [ANONYMOUS] een kleijn lantschapje met een vergulde lijst
0017[a] [ANONYMOUS] twee ovaal lantschapjes met ebben lijsten
0017[b] [ANONYMOUS] twee ovaal lantschapjes met ebben lijsten
0018 [ANONYMOUS] een ront stuckje van de Morman met een vergulde lijstje
0019 [ANONYMOUS] een bortje daer op een doodt geverft hooft
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next