The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ruijl, Lambert Gerritsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #1175
Call NumberNA 714, film 5148, fol. 218 and foll.
Date1638/03/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRuijl
Owner NameRuijl, Lambert Gerritsz.
Owner Notesand his widow Gerbrichge Hendricxdr.
Life Dates1588 |d c. 1638
Marriage Date1625
OccupationArtist |a Painter; Retail merchant |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen van za. Lambert Gerritsz. Ruijl sijdecramer ende Gerbrichge Hendricxdr. sijne nagelaten weduwe. Beschreven door my Pieter Carels openbaer notaris ter requisitie van de voors. Gerbrechje Henrixdr. voor haer ... zelfs ende d' E. Claes van Campen Raedt deser stede als testamentaire voogd over Cornelia Ruijl de dochter van de voors. Lambert Gerritsz. Ruijl in echt geprocreert by Teuntje Cornelis Goijer sijn eerder huijsvrou, ende zijn de goederen ... als volcht. Ende de imboel door Aeltje Claes gesworen schatser getaxeert gelijck neffen ider post getekent staet. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam in presentie van Klaes Hendrix ende Bartholomeus Ketel burgers desen x dagh marty 1638.
CommentaryLambert Gerritsz. Ruijl was the son of Gerrit Albertsz. Ruijl and of Giertje Pieters van Paenderen, whose goods were sold by auction after her death in 1619 (INVNO 596). On 17 June 1613, Lambert Gerritsz. Ruijl, painter, 25, assisted by his father Gerrit Albertsz. Ruijl, was betrothed to Teuntje Kornelis de Goijer (Oud Holland 3(1885), p. 596). On Cornelis de Goijer, the father of Teuntje Kornelis, who died in 1605, see INVNO 845. After the death of Teuntje Kornelis, Lambert Gerritsz. remarried with Gerbrich Henricx in 1625. In 1631, a tax of 15 f. was paid on behalf of the two children of Lambert Gerritsz. Ruijl (Kohier, fol. 316, p. 72). By the time of his death, he had become a kramer (retail merchant) in silk goods (see INTRO). Claes van Campen, cited in the INTRO, was the father of Willem van Campen II of INVNO 1153. Cornelia Ruijl seems to have been the only (surviving ?) child of Lambert Ruijl. At the time of his death, Lambert Gerritsz. Ruijl owned half of a house on the Hoogstraet, on the South side, valued at 3,900 f. and another house valued at 2,500 f. It is not known whether he died in one or the other (or a third).
NotaryPieter Carels
Total Value1810 |d 7 st. 12 pen.
Art Value107 |d
# of Items15
Montias1 #1092
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij lantschap in een vergulde lyst met een cleetie daerover f 30:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van een koken met vergulde lyst f 15:--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Joseph in een vergulde lijst f 10:--:--
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van David en Abigael f 10:--:--
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van ses bloemen [or blinden] in een dubbele lyst f 10:--:--
0006 [ANONYMOUS] een lantschapje jagt ende een dorre boom f 5:--:--
0007 [ANONYMOUS] een lantschapje met beesten f 3:--:--
0008 [ANONYMOUS] een lantschapje wat grooter f 4:--:--
0009 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschapje] oock f 4:--:--
0010 [ANONYMOUS] een lantschap van Abram en Agar in een vergule lijst f 5:--:--
0011 [ANONYMOUS] een lantschap in een vergulde lyst f 3:--:--
0012 [ANONYMOUS] noch een lantschap van een jacht in een vergulde lyst f 6:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] twee vergulde albastere bortjes f 1:16:--
0013[b] [ANONYMOUS] twee vergulde albastere bortjes f 1:16:--
0014 [ANONYMOUS] Amsterdaemsche kaerten f 2:--:--
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next