The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dillemans, Dr. Johannes

printer
printer-friendly view
Inventory #1176
Call NumberNA 2679, fol. 139
Date1662/08/18
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposenominal sale, probably goods pledged against a loan or other debt
Family NameDillemans
Owner NameDillemans, Dr. Johannes
Owner Notesgoods sold to Gabriel de la Sale
OccupationLiberal profession |a Doctor in medicine
ResidenceAmsterdam
IntroductionOp huijden de xviii augusti anno 1662 compareerde voor mij Johannes van Wijningen Not. Publ. .... Dr. Johannes Dillemans doctoor in medicine alhier ter eenre ende Gabriel de la Sale coopman (?) ter andere syde, ende bekende de vooorn. Dillemans vercoft ende de voors. Sale gecoft te hebben de naervolgende goederen off schilderijen bestaende als volcht. Postscript: Doch met dese expresse conditie dat de vercooper d'voors. goederen sal mogen gebruijcken ende behouden tot soo danige tijt toe dat den cooper de selve naer hem sal gelieven te nemen ...
CommentaryIn the inventory of the framemaker Willem Albertsz. Deutgens, a debt of 20 f. due by the estate to Dr. Dilleman for 38 visits was recorded (INVNO 476, NA 2162, 22 January 1659).
NotaryJohannes van Wijningen
Total Value1401 |d gulden
Art Value814 |d gulden
# of Items19
Montias1 #1093
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. een stuck schilderij heel groot sijnde een geberchte gedaen bij Tartarius om f 56:--:--
0002 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. een stuck met een swarte lyst gedaen by de voors. Tartarius mede een lantschap om f 34:--:--
0003 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. noch een dito [lantschap] van de selve meester [Tartarius] f 24:--:--
0004[a] [BIJLEMAECKER, UNIDENTIFIED] twee conterfeytsels gedaen bij Bijlemaecker f 50:--:--
0004[b] [BIJLEMAECKER, UNIDENTIFIED] twee conterfeytsels gedaen bij Bijlemaecker f 50:--:--
0005 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. een lantschap met een zeehaven gedaen door dito Tartarius f 30:--:--
0006 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. een lantschap door Tartarius verbetert f 40:--:--
0007 REMBRANDT VAN RIJN een barse door Rembrant gedaen f 36:--:--
0008 [ANONYMOUS] een lantschapge [crossed out: gedaen door] f 19:--:--
0009 HALS, DIRCK een stucx gedaen door Hals voor f 14:--:--
0010 [ANONYMOUS] een stuck schilderij int voorhuijs om f 100:--:--
0011 TARTARIUS, CORNELIS CORNELISZ. een lantschap van Tartarus f 36:--:--
0012 WOUWERMAN, PHILIPS een paert van Wouwerman om f 24:--:--
0013 [ANONYMOUS] een wintertge int voorhuijs f 8:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] vier stuckgens schilderij int voorhuijs voor f 16:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] vier stuckgens schilderij int voorhuijs voor f 16:--:--
0014[c] [ANONYMOUS] vier stuckgens schilderij int voorhuijs voor f 16:--:--
0014[d] [ANONYMOUS] vier stuckgens schilderij int voorhuijs voor f 16:--:--
0015 [ANONYMOUS] ende noch vorders alle sijne resterende schilderijen voor f 40:--:--
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next