The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Waijer, Jacob

printer
printer-friendly view
Inventory #1178
Call NumberNA 2606, fol. 292, film 2646
Date1666/12/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameWaijer
Owner NameWaijer, Jacob
Owner Notesgoods possessed in common with his wife Barbara van Nieulandt
Life Dates?|d 1666 |n Jacob Weijer; ?|d 1679/12/12 |n van Nieulandt
Marriage Date1647/12/13
ResidenceOp den N.Z. Ooster Aghterburgwaal by de Pottebakkerssteegh in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen ... van Jacob Waijer zal. so als hij de selve met Barbara van Nieulandt zijn huijsvrouw in sijn leven int ghemeen beseeten ende metter doodt ontruijmt heeft, zijnde de selve gheadieert by Aris Quickelenburgh als ghetrout hebbende Catharina Waijers ende Zeegher Hogee als ghetrout hebbende Sara Waijers zal., kinderen van de voors. Jacob Waijer, uijt krafte van zeekre brieven van benefitie van inventaris by henl. van den Hooghen Rade van Hollandt gheimpetreert op den 25 novembris 1666, beschreven bij mij onderbeschreven Pieter de Ruijter deurwaerder van de selve Ed. Hoghen Rade ten overstaen van Cornelis de Grijp ende ghetaxeert by Weijntje Willems ende Grietie Arents ... schatsers. Postscript: Aldus gheinventariseert ... ter presentie van Jacobus Colom ende Joannes Dankaart ... ten sterfhuijs voornoemt zijnde op de Nieuwezijdts Ooster Achterbrughwaal by de Pottebakkrssteegh op de aghtsten decembris 1666.
CommentaryBarber, the daughter of Adriaen van Nieulandt (of R 20925 of Montias2) and Cattlina Raes, was baptized in the N.K. on 29 March 1622 in the presence of Jacob Jansz. Hert and Anne Hustert ( Oud Holland 3(1885), p. 235). On 13 December 1647, Barbara van Niewelent, 25 years old, assisted by her father Adriaen van Nielandt, living in the Calverstraet, was betrothed to Jacob Waijer. On 3 January 1663, Maria Boortens, widow of Salomon van Nieulandt (the son of Adriaen van Nieulandt), declared, in accordance with the testament of her husband under the supervision of Jacob Waijer, the uncle and blood relative of the children, that her two minor children were entitled to 4,200 f. from the inheritance of their father (Oud Holland 3(1885), p. 68). Barbara van Nieulandt, who had lived on the Prinsegraft, was buried in the Noorder Kerck on 12 December 1679 ( Oud Holland 3(1885), p. 235). Sara, married to Zeeger Hogee(?), and Catharina Waijers, married to Aris Quickelenberg, both cited in the INTRO, were apparently daughters of Jacob Waijer.
NotaryGrijp
AppraiserWeijntje Willems and Grietie Arents
Total Value1,081 |gulden 10 st.
Art Value90 |gulden 10 st.
# of Items37
Montias1 #1097
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen met vergulde lijsten f 7:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen met vergulde lijsten f 7:--:--
0002 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een conterfeijtsel van vader door Nieuwlandt f 3;--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van grootvader Waijer f 4:--:--
0004 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van vader Waijer f 4:--:--
0005 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van grootmoeder f 2:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee printe borden (en een spiegeltje) f 2:10:--
0006[b] [ANONYMOUS] twee printe borden (en een spiegeltje) f 2:10:--
0007[a] [ANONYMOUS] een maneschijn met een wintertje f 10:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] een maneschijn met een wintertje f 10:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] noch vier cleijne schilderijtjes f 10:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] noch vier cleijne schilderijtjes f 10:--:--
0008[c] [ANONYMOUS] noch vier cleijne schilderijtjes f 10:--:--
0008[d] [ANONYMOUS] noch vier cleijne schilderijtjes f 10:--:--
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overledene met sijn huijsvrouw f 12:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van Joseph ende Lucretia f 10:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van Joseph ende Lucretia f 10:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Maria f 6:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels sijnde broeders f 5:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels sijnde broeders f 5:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] een lantschap met een kleijn schilderijtje ende twee printe bortjes f 6;--:--
0013[b] [ANONYMOUS] een lantschap met een kleijn schilderijtje ende twee printe bortjes f 6;--:--
0013[c] [ANONYMOUS] een lantschap met een kleijn schilderijtje ende twee printe bortjes f 6;--:--
0013[d] [ANONYMOUS] een lantschap met een kleijn schilderijtje ende twee printe bortjes f 6;--:--
0014[a] [ANONYMOUS] ses slechte schilderijtjes f 7:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last