The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Someren, Leonora van

printer
printer-friendly view
Inventory #1183
Date1649/09/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSomeren (nee Mytens)
Owner NameSomeren, Leonora van
Owner Noteswidow of Barent van Someren
Life Dates1583 |d 1649/09/11
Marriage Date1601
ResidenceOp 't hoeck van de Vogelsteeg in Amsterdam
ReligionLutheran
IntroductionInventaris van de goederen nagelaten ende metter doodt ontruijmt bij Joffr. Leonora van Someren in haer leven weduwe van Barent van Someren, gemaeckt bij mij Adriaen Lock notaris ... ten versoecke ende overstaen van Anna van Someren, Auguste de Quelen als man en voocht van Sara van Someren, Hendrick van Someren, Gillis van Grambergen als getrout gehadt hebbende Constantia van Someren, Johannes Frissel als man en voocht van Maria van Someren, mitsgaders Dancker de Kempenaer en Alexander de Bock, als voochden van de onmondige erfgenamen ende als executeurs van den testamente van de voors. Leonora an Someren ende is dese begonnen ende geijndicht ten daege ende jaere als ... achterstaet. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ten versoecke ende overstaen als int hooft van desen ... begonnen den xiii september a. 1649 ende vertrocken den derden november daerna volgende ... Gedaen in Amsterdam ter presentie van Jan Gerritsz. Assenburch ende Glaude de Greber als get[uijgen] ver[socht].
CommentaryOn Barent van Someren, see the NOTES to R 20424 of Montias2. In an attestation dated 7 November 1623, Leonora Mytens was said to be 40 years old, thus born about 1583. Leonora, during her husband's life time, lived in the Schild van Vranckrijck on the Dam, which was slated to be destroyed to make way for the new Town Hall. She then leased a house on the corner of the Vogelsteeg (near the Schild van Vranckrijck) from the city for 100 f. (a year ?) (Bredius, op. cit. under Publication above, p. 7). On Hendrick van Someren, see the NOTES to R 26143, on Danckert de Kempenaer, R 25250, both of Montias2. Beside their daughters Anna, Constantia, and Maria, and their son Hendrick, all cited in the INTRO, the couple had another son Arnout (or Aert) van Someren of R 31233. Their daughter Margareta, married to Johannes Suydorp, cited in the inventory in connection with 370 f. of clothing they had received for their wedding, may have died before Leonora van Someren.
NotaryA. Lock
# of Items58
Montias1 #1102
 Prev Record 1 - 25 of 58  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een slaepende vanitas met een swarte lijst
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een advocaet met een vergulde lijst [crossed out: toebehorende seecker vrind wonende in Portugael]
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van een maskerade met een vergulde lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[b] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[c] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[d] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[e] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[f] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[g] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[h] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[i] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[j] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[k] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0004[l] [ANONYMOUS] twaelff conterfeijtsels ofte troijens [sic] van keijsers van Romen
0005[a] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[b] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[c] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[d] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0005[e] [ANONYMOUS] vijff cleijne schilderijtgens synde tronities sonder lysten
0006 [ANONYMOUS] twee hartshoofden
0007[a] [ANONYMOUS] twee wapen schilderij borden
0007[b] [ANONYMOUS] twee wapen schilderij borden
0008 [ANONYMOUS] een figuer van Kaijan ende Abel gebootsert
0009 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een schildery van Joseph gedaen by Jacob Pinas met een vergulde lyst
 Prev Record 1 - 25 of 58  Last